Mersin Ekonomi Platformunda Kemal Kaçmaz Dönemi

Ana Sayfa » Ekonomi » Akib İhracatı Koşar Adım İlerliyor

Akib İhracatı Koşar Adım İlerliyor

AKİB ihracat rakamları, 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 43,4 artış kaydederek, 1 milyar 225 milyon dolara çıktı.

 
 
Akib İhracatı Koşar Adım İlerliyor

Demir ve demir dışı metaller - çelik ihracatı % 152, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı % 82, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracatı % 34, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı % 21, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı %13,96, Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı ise % 7,74 oranında artış gösterdi.

-ÖZLEDİĞİMİZ ÇİFT HANELİ ARTIŞLARA GERİ DÖNDÜK

Türkiye ihracatının son aylarda artış trendine girdiğini, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin de genel artış trendi içindeki yerini aldığını ifade eden AKİB Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç, “Yılbaşından bu yana ihracat rakamlarımızdaki artış çok sevindirici ve umut verici. Özlediğimiz çift haneli artışlara geri döndük” şeklinde konuştu.

AKİB rakamlarını değerlendiren Kıvanç, “Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı Mart ayı rakamlarına baktığımızda 854 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara yükseldiği, geçen sene Mart ayına oranla % 43,4 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017’yi ilk 3 ay olarak değerlendirdiğimizde ise; 2016 yılı ilk 3 ayında         2 milyar 451 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılı ilk 3 ayında 3 milyar 299 milyon dolara yükseldiği ve % 34,6 oranında arttığı görülmektedir” dedi.

 

-TÜRKİYE GENELİ İHRACATTA 4. GENEL SEKRETERLİK KONUMUNDAYIZ

AKİB’in, Türkiye geneli ihracata yaptığı % 9’luk katkı ile de en fazla ihracat yapılan 4. Genel Sekreterlik konumunda olduğuna vurgu yapan Kıvanç, “2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının Mart ayına göre ülke olarak % 19 oranında daha fazla ihracat yaptık. AKİB gösterdiği yüksek performans ile Mart ayında Türkiye geneli ihracatta yakalanan 13 milyar 616 milyon dolarlık ihracatta önemli pay sahibi oldu. AKİB olarak hem bölge hem de ülke ekonomisine olan katkımızı artıracağımıza ve ülkemizin 2023’te 500 milyar dolar hedefine daha fazla katkıda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Kıvanç, 2017 yılının Mart ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10., Adana’nın 11., Mersin’in 12., Kayseri’nin 14. ve Karaman’ın 28. sırada olduğunu belirtti.

Kıvanç, AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da inceleyerek, 2017 yılının Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin; Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İtalya ve Birleşik Devletler olduğunu açıkladı.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 2017 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı, 2016 yılının eş değer dönemine kıyasla, % 29 oranında bir artış kaydederek 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Mart ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı % 11,2 olmuştur.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2017 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre ise; 431 milyon dolar Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında % 82 oranında bir artış yaşanmış ve ülke geneli Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatındaki payı % 28 olmuştur.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılı Mart ayı değer bazında ihracatı ürün gruplarına göre ; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinin % 69 pay ile ilk sırada, plastik ve mamullerin % 10 ile ikinci sırada, anorganik kimyasalların ise % 8,5 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Ülkelere göre incelendiğinde ise; % 23 pazar payı ile B.A.E’nin ilk sırada; Singapur’un % 12 ikinci sırada; üçüncü sırada ise % 10 ile Mısır’ın yer aldığı görülüyor.

Demir ve Demir Dışı Metaller:Türkiye Demir ve Demirdışı Metaller – Çelik sektörü 2017 yılı Mart ayı ihracatı, % 41 oranında artışla 1 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mart ayı Türkiye toplam ihracatından  % 13’lük pay aldı.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, demir ve demirdışı metaller – çelik sektörü ihracatı ise 2017 yılı Mart ayında, % 152 oranında artış kaydederek 237 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise % 13 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin demir ve demirdışı metaller - çelik sektörü Ocak – Mart dönemi ihracatında ise % 97 oranında bir artış olmuş ve 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri:2017 yılı Mart dönemi sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı 624.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki eş dönemle kıyaslandığında sektörde yıllık % 9,7 ihracat artışı gözlemlendi. Sektörün bu dönem içinde Türkiye toplam ihracatındaki payı ise % 4,6 olmuştur.

2017 yılı Mart döneminde sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; AKİB üyelerinin 115,9 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki eş dönemle kıyaslandığında sektördeki yıllık ihracat artışı % 21 civarında artış göstermiştir. Ocak ayından bu yana yapılan 316,9 milyon dolar sektör ihracatında AKİB’in payı % 18 olarak belirlendi.

Tekstil ve Hammaddeleri:Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü 2017 yılı Mart ayı ihracatında, 759 milyon dolar ile % 7,93 oranında bir artış yaşanmış ve Mart ayı Türkiye toplam ihracatından  % 5,57’lik bir pay almıştır.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 2017 yılı Mart ayında, % 7,74 oranında artış kaydederek 87,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise % 11,59 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin tekstil ve hammaddeleri sektörü Ocak - Mart dönemi ihracatında ise % 7 oranında bir artış olmuş ve ihracat 237,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yaş Meyve Sebze:2017 yılının Mart ayında Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracatı, bir önceki yılının aynı ayına kıyasla % 5,6’lık bir artışla 155.4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Akdeniz İhracatçılar Birliği, 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 10’luk bir düşüşle 67.7 milyondolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmiştir. Ocak-Mart 2017 dönemine bakıldığında ise Akdeniz İhracatçı Birliği, % 4’lük bir artışla 257.073.859 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmiştir. 

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri:2017 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2016 yılının eş değer dönemine kıyasla, % 6,11 oranında artış göstererek 391 milyon 946 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Mart ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı % 2,88 olmuştur.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2017 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 51 milyon 47 bin dolar Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında % 13,96 oranında artış yaşanmıştır. 2017 yılı Ocak-Mart dönemi içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri sektörel bazda ihracat rakamları incelediğinde ise; % 13 artış ile 141 milyon 251 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir.

Türkiye geneli ve AKİB olarak sektörün 2017 yılı Mart ayı ihracat rakamlarına göre en önemli pazar yine Irak olmuştur.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon: Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2017 yılı Mart ayı ihracatında, 1,53 milyar dolar ile % 1,8 oranında bir artış yaşanmış ve Mart ayı Türkiye toplam ihracatından % 11,3’lük bir pay almıştır.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2017 yılı Mart ayında, % 34 oranında düşüş kaydederek 33,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise % 2,16 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Ocak – Mart dönemi ihracatında ise % 41 oranında bir düşüş olmuş ve ihracat 87,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller:2017 yılı Mart ayı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye ihracatı, 2016 yılı Mart ayına  kıyasla, % 24 oranında artarak 185 milyon 880 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

 Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; yaklaşık 30 milyon 886 bin dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. 2017 yılı Mart ayına kıyasla sektör ihracatında  % 34 oranında bir artış yaşanmıştır.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılı Ocak-Mart dönemi sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; yaklaşık 79 milyon 813 bin dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016 yılı aynı döneme kıyasla sektör ihracatında % 25 oranında bir artış yaşanmıştır.

 

 

 

 

 
3 Nisan 2017 Pazartesi 18:09
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Get our toolbar!
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:16
  • Güneş05:58
  • Öğlen12:55
  • İkindi16:37
  • Akşam19:31
  • Yatsı21:00
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
2
2
0
0
6
2
Kasımpaşa
2
1
1
0
4
3
Beşiktaş
2
1
1
0
4
4
Karabük
2
1
1
0
4
5
Trabzonspor
2
1
1
0
4
6
Akhisar Bld.
2
1
1
0
4
7
Konyaspor
2
1
0
1
3
8
Sivasspor
2
1
0
1
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
10
Malatyaspor
2
1
0
1
3
11
Başakşehir
2
1
0
1
3
12
Kayserispor
2
1
0
1
3
13
Fenerbahçe
2
0
2
0
2
14
Göztepe
2
0
1
1
1
15
Antalyaspor
2
0
1
1
1
16
Gençlerbirliği
2
0
1
1
1
17
Alanyaspor
2
0
0
2
0
18
Osmanlıspor
2
0
0
2
0
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1305 - İskoç şövalye William Wallace, vatana ihanet suçlamasıyla İngiltere Kralı I. Edward tarafından idam edildi.
1514 - Çaldıran Muharebesi
1541 - Fransız kaşif Jacques Cartier, Kanada'nın Quebec şehrine ulaştı.
1799 - Napolyon, Fransa'da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır'dan ayrıldı.
1839 - Hong Kong Birleşik Krallık'a bırakıldı.
1866 - Avusturya-Prusya Savaşı, Prag Antlaşması ile sona erdi.
1914 - I. Dünya Savaşı: Japonya, Almanya'ya savaş ilan etti ve Qingdao'yu (Çin) bombaladı.
1916 - Bulgar ordusu Sırp ordusunu bozguna uğrattı.
1921 - Sakarya Meydan Muharebesi
1923 - Lozan Barış Antlaşması, Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.
1925 - Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi'ni başlattı.
1925 - Mustafa Kemal'in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.
1927 - Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerin ölüm cezaları elektrikli sandalye ile uygulandı.
1928 - Amasya Zile Demiryolu (82 km.) hizmete girdi.
1929 - 1929 Hebron saldırısı: Araplar, İngiliz yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi yerleşimine saldırdı; 133 Yahudi öldürüldü.
1935 - Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.
1939 - Rusya ve Almanya Molotov-Ribbentrop saldırmazlık paktı imzaladı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Almanlar Londra'yı bombalamaya başladı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad muharebesi başladı.
1944 - Bir ABD savaş uçağı, İngiltere'nin Freckleton kentinde bir okulun üzerine düştü: 61 kişi öldü.
1962 - Almanya'ya çalışmaya gitmek için 78.000'inci kişi başvurdu. 1 Ekim 1961'den bu yana Almanya'ya gönderilen işçi sayısının 7.565'i bulduğu açıklandı.
1971 - Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan sonra Amerika'ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk kafilede 5 işçi Amerika'ya gitti.
1975 - Laos'ta komünist darbe.
1979 - Sovyet dansçı Alexander Godunov, ABD'ye iltica etti.
1982 - Beşir Cemayel, Lübnan başbakanı seçildi.
1985 - Batı Almanya'nın üst düzey karşı casuslarından Hans Tiedge, Doğu Almanya'ya iltica etti.
1990 - Saddam Hüseyin Kuveyt'teki batılı ülkelerin elçiliklerinin boşaltılmasını istedi.
1990 - Batı Almanya ve Doğu Almanya, 3 Ekim'de birleşeceklerini duyurdular.
1991 - Ermenistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.
1994 - Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Üsküp'te yakalanan milli futbolcu Tanju Çolak, Türkiye'ye getirildi. Tanju Çolak, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
2000 - Merkez üssü Hendek Akyazı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hendek ve Akyazı ile çevre illerde binalardan atlayan 60 kişi yaralanarak hastahaneye götürüldü.
2000 - Gulf Air'e ait bir Airbus A320, Bahreyn yakınlarında Basra Körfezi'ne düştü; 143 kişi öldü.
2002 - Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bir törenle partiye resmen üye oldu.
2005 - Katrina kasırgası'nın oluşmaya başlaması.
2005 - Pucallpa-Peru'da bir yolcu uçağı düştü: 41 kişi öldü.
634 - Halife Ebu Bekir, öldü.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
17.08.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu202338424850
 
On Numara
21.08.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu04051323253137384042435051556162646569727779
 
Sayısal Loto
19.08.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu111516171840
 
Şans Topu
16.08.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu020405113105
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji