Nisan ayında Adana’da 2 493, Mersin’de 2 955 konut satıldı

Ana Sayfa » Gündem » Başbakan Erdoğan 4. teşvik paketini açıkladı.

Başbakan Erdoğan 4. teşvik paketini açıkladı.

Başbakan Erdoğan Teşvik Paketini açıkladı. Türkiye 6 bölgeye ayrılıyor.Mersin yatırım teşvikinde 3. bölgede ama OSB yatırımlarında 4. bölge teşviğinden yararlanacak.

 
 
Başbakan Erdoğan 4. teşvik paketini açıkladı.
Erdoğan, yeni teşvik sistemini açıkladığı toplantıda, açıklanacak yeni teşvik sisteminin, hükümetin uygulamaya koyacağı 4'üncü teşvik sistemi olacağını hatırlatarak, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında da dönemin ihtiyaçlarını gözeterek teşvik sistemini yenilediklerini, ayrıca belli dönemlerde kısmi teşvikleri uygulamaya koyduklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinin, hükümetleri döneminde son derece dinamik, güvenli ve istikrarlı bir yapı sergilediğini kaydeden Erdoğan, ''2002 sonundan itibaren, küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 yılı hariç olmak üzere Türkiye ekonomisi sürekli büyüme kaydetti. 230 milyar dolardan devraldığımız gayri safi milli hasıla, 9 yılda 3 kattan fazla artış göstererek, 2011 sonunda 772 milyar dolara yükseldi. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracat 135 milyar dolara, 27 milyar dolardan devraldığımız Merkez Bankası rezervi 91 milyar dolara ulaştı. Kronik enflasyonda, işsizlik oranlarında ve faizlerde tarihi seviyelerde düşüş kaydettik'' dedi.

Erdoğan, AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranının, görevi devraldıklarında yüzde 74 seviyesinde iken, bugün yüzde 39'a düştüğünü, kamu net borç stokunun milli gelire oranının 2002 yılında yüzde 61,5 iken, bugün yüzde 22 olduğunu dile getirerek, ekonomideki büyümenin, ekonominin geldiği noktanın görülmesi açısından, yatırımların özellikle önem arz ettiğini belirtti.

2002 yılında, toplam yatırım miktarı 59 milyar lira iken, 2011 sonunda bu miktarın, yaklaşık 5 kat artışla 283 milyar lira olduğunu açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

''Özel sektörün yatırımları da, 43 milyar liradan 235 milyar liraya yükseldi. Yatırımlardaki bu ciddi artış, 9 yıldır Türkiye'ye hakim olan güven ve istikrarın bir neticesidir. Bugün artık yatırımcı önünü görebiliyor, siyasete güveniyor, devlete güveniyor ve ayağını yere sağlam basarak ilerliyor. Hiçbir konuda yap-boza izin vermiyoruz. güven var istikrar var. Aldığımız kararların arkasında sağlam duruyor, böylece ekonominin tüm aktörlerinin ufuklarını net olarak görebilmelerini sağlıyoruz. Elbette, bu 9 yıllık süreçte, uygulamaya koyduğumuz teşvikler de, yatırımların bu oranda artmasına katkı sağladı.

Biz, geçmiş hükümetler dönemlerinde olduğu gibi, belli bölgelere, belli zümrelere, belli çevrelere değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir teşvik anlayışını hakim kıldık. Teşviklerin ölü doğmasına mahal vermediğimiz gibi, suiistimal edilmesine de asla müsaade etmedik. 9 yıllık süreçte, günün şartlarına, ulusal ve küresel ekonominin seyrine göre, teşvik sistemini yeniledik. Yeni ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik, küresel ekonomideki gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri yeniledik, sürekli müteyakkız olduk ve yeni gelişmelere uyum sağladık.

Bugün açıklayacağımız teşvik sistemi de, aynı şekilde yeni şartların, yeni ihtiyaçların, ulusal ve küresel ekonomideki yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir. Küresel kriz sürecinde yüzde 8,5 gibi rekor bir seviyede büyüyen, krizde işsizliğini düşüren, krizde ihracatını artıran, güçlü, dirençli, sağlam bir ekonomi için hazırlanmış bir teşvik sistemini bugün kamuoyuna açıklıyoruz.''

''Büyük ölçekli yatırımları, ülkemize çekmeyi hedeflemiştik''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılından bugüne kadar uygulanan teşvik sistemiyle, yüzde 72 gibi büyük bir oranda komple yeni yatırımı hedeflediklerini, öngördüklerini ve bu hedefin de gerçekleştiğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan, 2009 yılında uygulamaya konulan teşvik sisteminde çok ciddi başarılar kaydedildiğini belirterek, o gün ortaya konulan hedeflere ulaşıldığını bildirdi.2009 yılının temmuz ayından bu yana mevcut teşvik uygulaması kapsamında 11 bin 382 adet teşvik belgesinin düzenlendiğini anlatan Erdoğan, bu belgeler kapsamında 157 milyar lira tutarında yatırım, 375 bin 609 kişilik de yeni istihdam öngörüldüğünü ifade etti.Erdoğan, 2009 yılında uygulamaya koydukları mevcut sistemin, bin önceki, 2006 yılındaki sisteme göre, belge sayısı itibariyle yüzde 17, sabit yatırım tutarı itibariyle de yüzde 73 oranında artışa vesile olduğunu kaydetti.

Mevcut sistemle, yani şu anda uygulanan sistemle, özellikle bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Nitekim, alınan teşvik belgelerinin yüzde 21'i 4. bölgeye, yüzde 33'ü de 3. bölgeye aittir. Yani, teşvik belgelerinin yarıdan fazlası, hedeflediğimiz gibi daha az gelişmiş bölgelere gitmiştir. En az gelişmiş 4. bölgede teşvik belgeleri yüzde 45, 3. bölgede de yüzde 88 artış kaydetmiştir. Öngörülen sabit yatırım tutarı açısından baktığımızda, mevcut sistem, bir öncekine göre 3. bölgede sabit yatırımlar yüzde 70, 4. bölgede yüzde 72 artış göstermiştir. Aynı şekilde öngörülen istihdam tutarlarının 3. bölgede yüzde 10, 4. bölgede yüzde 70 oranında arttığı görülmektedir.

2009 yılından bugüne kadar uygulanan teşvik sistemiyle, yüzde 72 gibi büyük bir oranda komple yeni yatırım, bunu hedeflemişiz, bu öngörülmüş ve bu hedef de gerçekleşmiştir. Biz bu mevcut sistemle büyük ölçekli yatırımları, özellikle de uluslar arası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflemiştik. Sonuçlar incelendiğinde bunda da başarı sağladığımız görülecektir. Nitekim bunu artık bizim dışımızda, özellikle de dünya medyası artık tespit etmiş ve bu gerçeği teyit etmiştir.''

Sonuç itibariyle, mevcut teşvik siteminin Türkiye'nin tüm bölgelerinde yatırımların artırılması bakımından etkili sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Erdoğan, bu nedenle sistemin yapısını temel olarak önümüzdeki dönemde de muhafaza ettiklerini, yeni teşvik sistemini de bu temel üzerine inşa ettiklerini kaydetti.

Yeni sistemle çeşitli destekler sağlanacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik sistemiyle yatırımcılara getirilen destekleri, ''KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi desteği'' olarak sıraladı.

Yeni teşvik sistemini Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerini hatırlattı.

''Hükümet olarak 2023 yılına ilişkin bazı çok önemli hedeflerimiz var'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle dedi:

''İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşun 100'üncü yıl dönümünde 2 trilyon dolar milli gelirle dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. 12 Haziran seçimleri sonrasında bu hedefe yönelik idari yapıda bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreçlerinin, yani reel ekonominin eşgüdümünü sağlamak üzere kurumsal altyapıyı oluşturduk ve bu amaçla Ekonomi Bakanlığı'nı tesis ettik. Daha önce bildiğiniz gibi ekonomi bakanlığı devlet bakanlığı adı altında; ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı... Kendi özel bütçesi yok. Böyle bir şekilde başbakana bağlı yürüyor, çalışıyordu. Adeta böyle bir sekretaryası da kendi içinde yoğrulmuş, artık nereden ne gelecek belli olmayan, bu tür adımları atıyor. Ama şimdi kendi bütçesi olan, kendi kurumsal yapısı olan ve bu noktada kendi iradesini kullanabilecek noktaya gelmiştir.''

''Yeni teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşuyor''

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün Ekonomi Bakanlığı çatısı altında birleştirildiğini anımsatan Erdoğan, bu değişimin ardından Ekonomi Bakanlığı'nın hızla yeni teşvik sistemi üzerinde çalışmalarını başlattığını kaydetti. Yeni teşvik sistemi hazırlanırken TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve YASED başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, birliklerle, derneklerle, bireysel yatırımcılarla yoğun istişarelerde bulunduklarını bildiren Erdoğan, ilgili tüm bakanlıkların bu yeni teşvik sistemi üzerinde koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Yeni teşvik sisteminin temel hedeflerini açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Öncelikle bu yeni sistemle, cari açığın azaltılması amacıyla, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin, ülkemizde yatırım ve üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını, kümelenme faaliyetlerinin özellikle desteklenmesi, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini bu yeni sistemle hedefliyoruz.''

Hedefler doğrultusunda yeni teşvik sisteminin 4 ana bileşenden oluştuğunu kaydeden Erdoğan, bileşenler, ''genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki'' diye sıraladı.

''Peki bu sistemle yatırımcılara biz ne getiriyoruz?'' diye soran Erdoğan, ''Bu yeni sistemle KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ki; bunu asgari ücret üzerinden yapacağız. Faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği, KDV iadesi desteğini sağlayacağız'' dedi.

''2009 yılından beri uyguladığımız uygulamanın etkinliği artırılacak''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik sistemiyle 2009 yılından beri uyguladıkları bölgesel teşvik uygulamasının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, yeni teşvik uygulamasında bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemi'nde eğitim yatırımlarını da öncelikli olarak desteklediklerini, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımlarının hangi ilde yapılırsa yapılsın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5'inci bölge desteklerinden yararlanacağını söyledi. Erdoğan, demiryolu ve deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarının da aynı şekilde nerede olursa olsun 5'inci bölge desteklerinden yararlanabileceğini vurguladı.

Yeni sistemle 2009 yılından beri uyguladıkları bölgesel teşvik uygulamasının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Türkiye genelinde yatırım havzalarının oluşturulmasını, sektörler arasında işbirliği ve kümelenmenin teşvik edilmesini sağlayacak araştırma geliştirme projelerinin de katkısıyla üretim ve ihracatın artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda öncelikle bölgesel teşvik uygulamasına esas teşkil eden bölgesel haritayı yeniden ele aldık. Kalkınma Bakanlığımız, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması çalışmasını yeniledi. Böylece illerimizi sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı bölgede sınıflandırdık. Böylece bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiyoruz. Şurası özellikle önemli, illerin bölgesel dağılımdaki yerleri, altını bunun çizerek söylüyorum, buna özellikle dikkatinizi rica ediyorum daha sonra TÜİK'in periyodik çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek. Bir değişim varsa illerimizin listedeki yeri de ona göre değişecektir. Yani bu sabit değildir, değişkendir. Bu, gelişmelere göre değişebilecektir, sınıf atlayacaktır, belki düşecektir.

Eğer yatırım, organize sanayi bölgesinde yapılıyorsa, eğer aynı sektörde faaliyet gösteren 5 yatırımcı bir araya gelip yatırım yapıyorsa ve eğer Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik bir yatırım yapılıyorsa o zaman yatırımcı bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden yararlanacaktır. Örneğin Çorum 4'üncü bölgede bulunuyor. Eğer yatırımcı Çorum'da organize sanayi bölgesinde yatırım yaparsa 4'üncü bölgenin değil, 5'inci bölgenin imkanlarından yararlanacaktır.''

Yeni sistemde az gelişmiş iller daha avantajlı

Başbakan Erdoğan, yeni sistemde az gelişmiş illere yani 6'ıncı bölgede bulunan illere yapılacak yatırımları daha avantajlı şekilde de destekleyeceklerini, bu illerde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımların, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlanacaklarını kaydetti. Erdoğan, ''Bu illerde yatırım yapacak olanların ödemeleri gereken sigorta primi, işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl süreyle, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır'' diye konuştu.

Ayrıca bu illerde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajına 10 yıl süreyle terkin imkanı getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

''Vergi indirimi desteğini de bu bölgede diğer bölgelere nazaran daha yüksek oranlarda uyguluyoruz. Buna göre 6'ncı bölgede yatırım yapacak firmaların yatırımlarının yüzde 50'sine, organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için ise yüzde 55'ine tekabül eden tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaktır. Yine bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için öngörülen faiz desteği tavanlarını yükseltiyoruz. Böylece bu bölgedeki yatırımlara finansman desteği de sağlamış oluyoruz.

Yeni teşvik sisteminde mevcut destek unsurlarında ve uygulamalarda etkinliği artırıcı bazı değişiklikler de yaptık. Sigorta primi işveren hissesinin destek sürelerini bölgeler itibariyle yeniden belirledik. Ayrıca bu destekten yararlanabilecek azami destek tavanlarını yükselttik. Örneğin 6'ıncı bölgede 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl süreyle uygulanacak. Bu tarihten sonra başlanacak yatırımlarda ise 7 yıl süreyle bu uygulanacaktır. Kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarını bölgeler itibariyle yeniden belirledik ve artırdık.''

''Stratejik yatırımları özellikle destekleyeceğiz''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,''Yeni teşvik sistemiyle sanayimizin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımları özellikle destekleyeceğiz'' dedi.

Yeni teşvik sistemini açıklayan Başbakan Erdoğan, desteklerin tamamından ya da bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkanı olacağını bildirdi.

''Yeni teşvik sistemiyle sanayimizin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımları özellikle destekleyeceğiz'' diyen Erdoğan, ''Böylece ithal etmek zorunda kaldığımız malların ülkemizde üretimini teşvik etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım yapılacak yere, yatırımcı karar verecek. Bu çerçevede hangi ilde yapılırsa yapılsan, stratejik yatırımlar aynı desteklerle ve aynı koşullar altında desteklenecektir'' ifadesini kullandı.

Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımların bina ve inşaat harcamasına KDV iadesi

Yeni teşvik sistemiyle stratejik yatırımlara yapılacak desteklerin detaylarını da açıklayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bir, yatırım malı ithal makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi muafiyeti. İki, makine ve teçhizat için ayrıca KDV istisnası, Üç, yatırımı tamamlanmasını müteakiben 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği. Dört, yapılan yatırım tutarının yüzde 50'sine tekabül eden miktarda vergi indirimi imkanı. Beş, yatırımcıların kullanacakları yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği. Altı, yatırım yeri tahsisi. Yedi, asgari 500 milyon lira tutarındaki yatırımların, bina, inşaat harcamaları için KDV iadesi. Bu çerçevede ilk defa uygulamaya koyacağımız, KDV iadesi desteği ile yatırımcıların, yatırım dönemindeki finansman yükünü hafifletmiş olacağız. Şunu özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Stratejik yatırımların birazdan açıklayacağım 6'ıncı bölgede yapılacak olması durumunda biraz önce ifade ettiğim desteklere ilave olarak, işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği de kendilerine sağlayacağız.''

Lokomotif sektörlere destek

Stratejik yatırımların teşviki ile ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin Türkiye'de üretilmesini, cari açığın da buna bağlı olarak azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, ''İnanıyorum ki, hem yerli yatırımcı, hem uluslararası yatırımcı bu cazip teşviklerden yararlanacak, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir'' dedi.

Yeni teşvik sisteminde bazı lokomotif sektörlerin de destekleneceğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:''Bu çerçevede belirli büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlarla, otomotiv uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımlarının yatırım yerine bakılmaksızın 5'inci bölge desteklerinden yararlanmasını getiriyoruz. Özellikle eczacılık ürünleri olan biyoteknolojik ve onkolojik ilaçlar ile kan ürünleri üretimine yönelik yatırımların, yatırım yeri dikkate alınmaksızın aynı şekilde 5'inci bölge desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.''

''Terör örgütü acımasız olarak bölgesine, bölge insanına ihanet etmektedir''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik paketi ile ilgili olarak ''Son derece kapsamlı ve son derece kapsayıcı taleplere ihtiyaçlara cevap veren bir teşvik sistemini getiriyoruz'' dedi.

Erdoğan, 4. teşvik paketini açıkladığı basın toplantısında, kurumlar veya gelir vergisi indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarının bölgeler itibariyle yeniden belirlediklerini ve bu oranları artırdıklarını söyledi.

Artırılan bu oranların, 2013 yılı sonuna kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacağını ifade eden Erdoğan, ''Burada önemli bir yenilik getiriyoruz. Yatırımcı vergi indirimi desteğini yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da uygulayabilecektir. Örneğin, Kocaeli'nde yatırımı olan yatırımcı, gidip Muş'a da yatırım yaparsa yatırıma katkı oranının yüzde 80'ini Kocaeli'nde elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek'' dedi.

Bu düzenlemenin değişen oranlarda uygulanacağını ve birinci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacağını, 3,4,5 ve 6'ncı bölgelerde uygulanacak faiz desteğinin azami destek tutarlarını da artırdıklarını bildiren Erdoğan, ''Örneğin, 5'nci bölgede yatırım yapan bir yatırımcının alacağı Türk Lirası kredi için 5 puan döviz kredisi için 2 puan faizi devlet tarafından ödenecek. Azami faiz destek tutarlarını da 500 bin lira 900 bin lira arasındaki rakamlara kadar yükselttik. Sadece 6'ncı bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca terkin edilecektir'' diye konuştu.

Bunların yanı sıra tersanelerin gemi inşa yatırımları kapsamında istihdam ettikleri işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının devlet tarafından karşılanacağını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Son derece kapsamlı ve son derece kapsayıcı taleplere ihtiyaçlara cevap veren bir teşvik sistemini getiriyoruz. Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulacaktır'' ifadesini kullandı.

''Bölgeler ve iller arasında gelişmişlik farklarını indireceğiz''

Kendisinin, teşvik sisteminin sadece bir özetini anlattığını dile getiren Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın yarın yapacağı bir basın toplantısı ile sistemin tüm detaylarını açıklayacağını kaydetti.

Yeni teşvik sisteminin 2023 yılına yönelen bir ülke olarak Türkiye'nin genelinde yatırımı daha da özendireceğine inandığını belirten Erdoğan, teşvik sisteminin üretim, istihdam ve ihracat noktasında Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacağını söyledi.

Önceki teşvik uygulamalarında olduğu gibi bu teşvik uygulamasında da hedefleri tutturacaklarını vurgulayan Erdoğan, ''Bütün bunların ötesinde bölgeler arasında, iller arasındaki gelişmişlik farklarını bu sistemle daha da indireceğiz. Yani batı-doğu arasındaki farklılık, kuzey-güney arasında farklılık bu atılan adımlarla çok daha farklı noktada giderilmiş olacak ve böylece 780 bin kilometrekaresinde, bu vatan toprakları inşallah insanımıza aynı güveni verecektir'' diye konuştu.

''Terör örgütü bölge insanına ihanet ediyor''

İllerin sosyo-ekonomik durumlarını gösteren bir haritayı paylaştığını anımsatan Erdoğan, haritada doğu ve güneydoğu illerinin blok halinde kahverengiye boyandığını ifade etti.

Bu durumun oluşmasında on yıllarca süren bir ihmalin olduğunu belirten Erdoğan, ''Elbette burada devletlerin, hükümetlerin, kurumların, sivil toplumun, sanayicinin, yatırımcının ihmali var'' dedi.Özellikle son 9,5 yıl boyunca bu durumun değişmesinin önündeki en önemli engelin terör ve terör örgütü olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

''Şu anda bu bölgede özellikle terör tehdidi olmamış olsa inanıyorum ki bu bölge süratle sıçrayacaktır, süratle kendisine yakın bölgelerdeki o ekonomik gelişmeyi o da yakalayacaktır. Ama terör örgütü acımasız olarak bölgesine, bölge insanına ihanet etmektedir. Bölgeye yatırım gelmemesi, bölgede yatırım yapılmaması, dolayısıyla bölgenin sorunlarının çözülmemesi için terör örgütü elinden geleni yapıyor. Biz hükümet olarak tüm bu engelleri ve bu engellemeleri aşıyoruz aşacağız. Okullarla, en modern hastanelerle, yollarla, köprülerle, barajlarla, havaalanlarıyla, büyük projelerle bölgenin çehresinin hızla değiştiriyoruz.''

Söz konusu değişimin sadece devlet ve hükümetin girişimleriyle nihai başarıya ulaşamayacağına dikkati çeken Erdoğan, özel sektörün mutlaka bölgeye girmesi, fedakarlıkta bulunması hem bölgenin imkanlarından yararlanması hem de bölgeye katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Doğu ve Güneydoğulu girişimcilere çağrı

Özellikle bölge girişimcilerinin bölgeye yatırım yapmalarını çok önemsediklerini belirten Erdoğan, ''Kendi memleketlerine kendi baba, ana yurtlarına yatırım yapmalarını özellikle tekrar hatırlatıyorum. Ülkenin bir tarafı yoksulluk içindeyken diğer tarafı kalkınamaz. Bir yanda sorun varken diğer yanda tam anlamıyla huzur sağlanamaz'' dedi.

Şu anda Hakkari Yüksekova, Iğdır, Şırnak'ta havaalanı yaptıklarını anlatan Erdoğan, bu yatırımları söz konusu yerlerin standartlarını yükseltmek için yaptıklarını söyledi.

Farklılıkların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, yeni teşvik sisteminin yerli ve uluslararası yatırımcıları bölgeye daha fazla çekeceğine inandığını ifade etti.

Başbakan Erdoğan, teşvik sisteminin ülkeye, millete ve yatırımcılara hayırlısı olmasını dileyerek, başta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan olmak üzere ekonomiyle ilgili tüm bakanları tebrik etti. Erdoğan, pakete katkı veren sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılara da teşekkür etti.

Başbakan Erdoğan, soruları yanıtladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 6. bölgede yatırım yapanların SSK işveren payı, SSK işçi payı ve Gelir Vergisi stopajından kurtulacağını bildirdi.

Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemi'ni açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, stratejik yatırımda yatırıma yönelik kullanılan enerji neyse o enerjiye destek verileceğini belirterek, ''Yani yatırıma yönelik enerjiye orada desteği vermiş olacağız. Yoksa kalkıp da enerjinin kendisine yönelik yapılmış bir yatırıma değil'' dedi.

''Hiçbir il için özel bir kriterimiz olmadı''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemi hazırlanırken, hiçbir il için özel bir kriter bulunmadığını, TÜİK'in elindeki 61 ayrı kriter üzerinden, bu kriterler neyi gerektiriyorsa, bu kriterlere göre illerin sıralamasının yapıldığını bildirdi.

Erdoğan, ''Bölgeler de buna göre belirlenmiş ve Tunceli de 5. bölgede yerini almıştır'' dedi.

Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemini açıkladığı basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Tunceli''nin neden 5. bölgede yer aldığını'' sorması üzerine, hiçbir il için özel bir kriterin bulunmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:''TÜİK'in elinde 61 ayrı kriter var. Yani filancanın tesiri, böyle bir şey söz konusu değil. Bu kriterler neyi gerektiriyorsa, bu kriterlere göre illerimizin sıralaması yapılmış ve bölgeler buna göre belirlenmiştir.

Tunceli de 5. bölgede yerini almıştır. Hiçbir il için özel bir yöntem kullanmadık. Bura ekonomik kriterlerin dışında, sosyal göstergelerde çok önemli rol oynamıştır.

5. bölge de 6. bölge gibi yüksek oranda bana göre teşvik alacak olan bir bölgedir. Ben doğrusu, buraları gezen gören birisi olarak buna böyle bakıyorum.''

''6. bölgede işverene net olarak sadece asgari ücret kalıyor''

Başbakan Erdoğan, yeni Teşvik Sistemiyle çok önemli bir adım geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

''6. bölgede yatırım yapan, SSK işveren payından kurtuluyor, SSK işçi payından kurtuluyor ve Gelir Vergisi Stopajından kurtuluyor. Yani bu ne demektir? Asgari ücretle toplam maliyeti işgücünü satın almaktadır. Emeği satın almaktadır. Herşeyi, burada artıları devlet üstlenmiş oluyor ve işverene sadece asgari ücret kalmış oluyor net olarak.''

Yatırım büyüklüğü

Başbakan Erdoğan, yatırım büyüklüğü noktasında minimum 50 milyon lirayı aşmanın çok önemli olduğunu kaydederek, bir de tesisin yüzde 40 KDV üretmesi gerektiğini söyledi.

Bu durumun, stratejik yatırımlara yönelik bir adım olduğunu kaydeden Erdoğan, ''Yüzde 40 katma değeri sağlayacak bir şey olacak ki buna göre de tüm bu destekleri alma hakkını elde etmiş olsun'' dedi.

''Yapılacak yatırımı, şu anda kestirmemiz mümkün değil''

Başbakan Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemi kapsamında yapılacak olan yatırımı şu anda kestirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

''Bunun bir yerde ucu açıktır'' diyen Erdoğan, projenin 2013 sonuna kadar geçerli olacak bir proje olduğunu ve projenin adının da Yeni Teşvik Paketi olduğunu söyledi.

Erdoğan, paketin özellikle cari açığı gidermeye yönelik olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

''Bizim burada herhangi bir acaba ne kadar olur veya ne kadar olursa biz bunu hemen orada keseriz, durdururuz diyemeyiz. Bunu zaten belirlemek mümkün olmadığı için de biz açıklanan şu çerçevede bu desteği sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Nereye kadar? 2013'e kadar. Onun için burada herhangi bir şey zaten belirlememize gerek yok ve bunu farklı bir şey olarak da ben ifade edeyim bu bir gücün de ifadesidir. Zaten bu gücü biz adeta bir kampanyaya çevirerek, böyle bir süreci başlatmış oluyoruz.''

''Stratejik yatırımlarda, enerji üzerinde destek vereceğiz''

Başbakan Erdoğan, stratejik yatırımlarda kullanılan enerji üzerinde söz konusu desteklerin verileceğini bildirdi.

Bugüne kadarki teşviklerde enerjiye yönelik bir desteğin olmadığını da belirten Erdoğan, ''Ama burada stratejik yatırıma orada kullanılan enerji neyse o enerjiye yani yatırıma yönelik enerjiye desteği vermiş olacağız. Yoksa kalkıp da enerjinin kendisine yönelik yapılmış bir yatırıma değil. Burayı birbirinden ayıralım'' dedi.

 
 
 
5 Nisan 2012 Perşembe 17:32
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:24
  • Güneş05:21
  • Öğlen12:49
  • İkindi16:39
  • Akşam19:57
  • Yatsı21:39
 
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1844 - ABD'li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.
1883 - Yapımı 14 yıl süren New York City'deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.
1921 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi.
1921 - ABD'de Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı.
1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.
1940 - Igor Sikorsky ilk başarılı tek rotorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.
1941 - Danimarka Kanalı Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı Hood, Bismark tarafından batırıldı.
1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında ölüm meleği adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.
1945 - Krasnodar Kray'da Karadeniz kıyısındaki Şapsığ Ulusal Rayonu lağvedildi.
1956 - İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı yarışmayı evsahibi İsviçre'nin şarkısı kazandı.
1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkumun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.
1963 - Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu.
1964 - Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı: 135 kişi öldü.
1976 - Londra'dan Washington, D.C.'ye ilk Concorde seferi başladı.
1978 - Kesire Yıldırım ile Abdullah Öcalan evlendi.
1979 - Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı 'Mavi Işık 79-XA', Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.
1983 - Bulvar gazetesinin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca ikinci güzel Dilara Haraççı kraliçe ilan edildi.
1989 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.
1991 - İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı.
1993 - Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı.
1993 - Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kuran PKK militanları 33 silahsız askeri kurşuna dizdi.
2000 - İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.
2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener kazandı.
2004 - Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.
2008 - Dima Bilan Eurovision'da Rusya'ya ilk 1. getirdi
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
17.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu071227304953
 
On Numara
21.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu01020406122428323341445153585965686973757678
 
Sayısal Loto
19.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030405212434
 
Şans Topu
23.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060910242712
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji