10 Şubat’ta Dünya ‘Bakliyat Günü’nü Kutlayacak

Ana Sayfa » Güncel » Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Mezitli Tece bölgesinde planda spor alanı, günübirlik turizm alanı olarak işaretlenmiş 70 dönümlük alanı içeren 4 parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devrine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, itiraz etti. Bölgenin dokusunu katledeceği ve betonlaştıracağını ifade eden Başkan Tarhan, herkesi mücadele etmeye çağırarak, "Bireysel menfaatler uğruna yapılan ranta karşı mücadelemize sonuna kadar vereceğiz" dedi.

 
 
Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü şenlik ve etkinliklerle kutlamak yerine çok farklı bir eylemde bulundu. Tece'deki toplam 70 dönümlük alanı içeren 4 parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredileceğine yönelik bir hazırlık olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, düzenlediği basın toplantısına bahsi geçen alanda toplanan bölge muhtarları ve mahalle sakinleri de destek oldu. TOKİ'nin bahsi geçen alanda yapılaşmasına karşı olarak sonuna kadar mücadele vereceklerini kesin bir dille ifade eden Başkan Tarhan, imar kanununa göre hareket edilmesini gerektiğini hatırlattı. Başkan Tarhan, basın mensupları, tüm sivil toplum kuruluşları ve çevreci gruplara seslenerek, planda spor alanı, günübirlik turizm alanı gibi olarak işaretlenmiş olan alanın devrine karşı TOKİ'ye karşı başlattığı direnişe destek olmaya çağırdı.

YASAL DİRENİŞ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

Tece bölgesindeki toplamda 70 dönümlük alanı içeren 4 parselde, TOKİ'nin el koymasına karşı yasal direniş hakkını kullandığını dile getiren Başkan Tarhan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çok farklı bir etkinlikle sizlerle birlikte olmayı isterdim ama maalesef ülkemizde çevreye, doğaya ve insanlara karşı gösterilen duyarlılık gerekli düzeyde değil. Bunun örneğini burada ki toplanma amacımız ortaya koyuyor zaten. Bu çevre bu doğa hepimizin ve çok iyi korumamız gerekiyor. İlimizdeki nükleer enerji santral başta olmak üzere birçok büyük kentlerde imar alanında bir takım bireysel menfaatler uğruna rantlar elde ediliyor. Buna karşı ülkemizin birçok bölgesinde duyarlı vatandaşlarımız kendi yasal direniş hakkını kullanıyorlar. Kadınlarımız, erkeklerimiz ve çocuklarımız doğaya katliama karşı birlikte mücadele veriyorlar. Selam olsun doğa direnişçilere" dedi.

İMAR KANUNUNA UYULSUN

Söz konusu alanda çevre katliamı olacağını ve buna karşı tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Tarhan, "TOKİ Tece'deki bir takım kamusal alanları imar ve kıyı kanuna aykırı olarak kullanmak istemektedir. Bu konuyla ilgili yasal direniş hakkımızı kullanacağız. İmar kanununun belediye meclisine verdiği yetkiye dayanarak bu imar planları hazırlanmıştır. Bu parsellerin TOKİ'ye devrinin yapılması halinde imar kanununa ve uygulama yönetmeliklerine aykırı işlem tesis edilecektir. Bugün bunu kamuoyuna paylaşarak, burada bu mücadeleyi başlattığımızı beyan ediyorum. Basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, bölge halkını ve çevrecileri bugün başlattığım direnişe davet ediyorum. Belediye olarak yasal çerçevede kullandığımız direniş hakkımız bizlerin görevleridir. Biz imar kanununa göre hareket ediyoruz. Bunun dışında yargı yolunu da kullanacağız zaten” diye konuştu.

BELEDİYEYE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ GEREKİYOR

İmar kanununun sadece bir maddesini örnek gösteren Başkan Tarhan, "İmar kanunun 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi'nde “Kamuya Ait Gayrimenkuller” başlığı altın da “İmar planlarında, meydan, yol, park, yeşil saha meydan, yol, park, yeşil saha (…) gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (…) Hazineye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye (…) bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir” deniliyor. Bu açık bir hükümdür. Sözünü ettiğim 4 parsel arazinin tamamı ise hazineye aittir. İşte kanunda da gördüğünüz gibi açık hüküm vardır. Kamuya ait mevcut alanların hükmüne göre belediyelere tapu kaydı terkininin yasal olarak geçmesi gerekiyor" dedi.

İTİRAZIMIZI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Belediye olarak göreve geldiği günden beri sürekli Mersin Valiliğine tahsis ve devir için başvuru yaptıklarını fakat geri dönüş alamadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Tarhan, "Bizim bilgimiz dışında TOKİ'ye tahsis edildiyse bu konuyu yargıya taşıyacağız. Hepinizin bildiği gibi TOKİ'nin kuruluş amacı; devletin hüküm ve tasarrufu altında hazine arazileri üzerine kurulu gecekondu önleme/dönüşüm planları yaparak dar gelirli vatandaşlara ucuz konut üretmektir. Tabi ki burada yapılan konutlar ucuz konut üretimi olmayacaktır. Burada yapılacak olan konutların çok yüksek rakamlara ulaşacağını ve kime hizmet edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. TOKİ görev amacının dışına çıkıyor. Buna karşı geleceğiz, hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde ifade etti.

Başkan Neşet Tarhan düzenlediği basın toplantsındaki basın açıklaması:

TOKİ TECE'DEKİ KAMUSAL ALANLARI İMAR VE KIYI KANUNLARINA AYKIRI KULLANAMAZ

BU KONUDA TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI YASAL MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA GÖRMEK İSTERİZ

Tece'deki toplam 70 dönümlük alanı içeren 4 parselde TOKİ'nin yapılış istemine karşı yasal direnme hakkımızı kullanacağız. İstenen konu 4 parselin durumu şu şekildedir;

 • Tece Mahallesi 154 Ada 10 Parsel: 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı Tece Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında Meskun Konut Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları, Otopark Alanı ve Yol Alanı, 29.12.2003 tarih ve 39 sayılı Tece Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tece İlave Revizyon Uygulama İmar Planında PARK ALANI, GÜNÜBİRLİK TURİZM ALANI, OTOPARK VE YOL ALANINA isabet etmektedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 31 Parsel: 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı Tece Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçkeli İlave Revizyon Nazım İmar Planında Öneri Konut Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 29.12.2003 tarih ve 39 sayılı Tece Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tece İlave Revizyon Uygulama İmar Planında PARK ALANI, E=1.60 YAPILANMA KOŞULLU KONUT ALANI, GÜNÜBİRLİK TURİZM ALANI VE YOL ALANI şeklindedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 2 Parsel: 16/04/2010 tarih 149 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Spor Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 01/11/2010 tarih 89 sayılı Mezitli Belediyesi Meclis Kararı ve 14/01/2011 tarih 51 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde SPOR ALANI, PARK ALANI ve YOL ALANI hükmündedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 3 Parsel: 16/04/2010 tarih 149 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Spor Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 01/11/2010 tarih 89 sayılı Mezitli Belediyesi Meclis Kararı ve 14/01/2011 tarih 51 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine göre SPOR ALANI, PARK ALANI VE YOL ALANINDA KALMAKTADIR.

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisine verilen yetkiye dayalı olarak onaylanmış ve yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile hüküm altına alınan, kamu kullanım alanı olarak ayrılan ve kısıtlılığı bulunan bu parsellerin TOKİ’ NE DEVRİNİN YAPILAMAYACAĞI, YAPILMASI HALİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDİLECEĞİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞARAK GEREKLİ HUKUKİ MÜCADELEYİ BAŞLATACAĞIMIZI BEYAN EDERİZ. YİNE, 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA, YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANLARIMIZDA İŞARETLİ KULLANIM KARARLARI DIŞINDA YENİ BİR PLAN KARARI ÜRETİLEMEYECEĞİ DE AÇIKTIR.

 • 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi “Kamuya Ait Gayrimenkuller” başlığı altın da “İmar planlarında, meydan, yol, park, yeşil saha meydan, yol, park, yeşil saha (…) gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (…) Hazineye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye (…) bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir.” denilmektedir.

Mezitli Belediyemizce, Mersin Valiliği-Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğüne 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında söz konusu parsellerinin Belediyemize tahsis ve devri için defalarca yazı yazılmıştır. Mersin Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10/02/2017 tarih ve 2106 sayılı yazısına cevaben Mezitli Belediyemizin 24/02/2017 tarih ve 2023 sayılı cevabi yazımız ile devir ve tahsis talebimiz yinelenmiştir. Mersin Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 60 günlük dilekçe cevaplama süresi içerisinde talep yazımıza sessiz kalarak 24/02/2017 tarih ve 2106 sayılı idari işlemi ZİMMEN RED etmiştir. Anılan idari işleme karşı dava yoluna gidilecektir.

Bütün bunlara karşın, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nce, Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde bahse konu parsellerin TOKİ’ ne devri yolunda bir işlem tesis edilmiş ise bu konuda da hukuka başvurulacaktır.

Kuruluş amacı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki hazine arazileri üzerinde kurulu gecekondu önleme/dönüşüm planları yaparak dar gelirli vatandaşlara ucuz konut üretmekte olan TOKİ’nin, Mezitli İlçesi Tece Mahallemizde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Uygulama imar planlarında Park Alanı, Spor Alanı, Günübirlik Turizm Alanı ve Yol Alanı işaretli ve kamu kullanımına ayrılmış, üzerinde herhangi bir gecekondu yapılaşması bulunmayan parsellerde TOKİ’ nin kuruluş amacı ve yetkileri dışında yürütüleceği herhangi bir eyleme karşıda hukuk yoluna başvurulacaktır.

Kamu kullanımına tahsis edilmesi gereken deniz kenarındaki deniz cepheli toplam 70 dönüm alanının TOKİ tarafından farklı kullanımına yönelik planlama girişimlerine karşı çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşırken, siz basının değerli temsilcilerinin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının da yasal mücadelemize destek olmalarını bekliyorum.

 

 
5 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Get our toolbar!
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak03:39
 • Güneş05:34
 • Öğlen12:58
 • İkindi16:48
 • Akşam20:03
 • Yatsı21:42
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.
1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.
1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.
1911 - III. Hiram Bingham, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.
1915 - Şikago'da yolcu gemisi battı: 845 kişi öldü.
1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
1936 - İspanya hükümeti iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.
1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.
1950 - Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü, tarım alanları sular altında kaldı.
1955 - Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini İngiltere reddetti.
1959 - Irak'ta 1000 kadar Kerkük Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.
1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.
1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.
1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.
1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü.
1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.
1985 - Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.
1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.
 
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
20.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu020327515354
 
On Numara
17.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu02060708141622232526273550515661656869737478
 
Sayısal Loto
22.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu011314192930
 
Şans Topu
19.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu082224283006
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji