Türkiye Tanıtım Grubundan Proje Çağrısı

Ana Sayfa » Güncel » Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Mezitli Tece bölgesinde planda spor alanı, günübirlik turizm alanı olarak işaretlenmiş 70 dönümlük alanı içeren 4 parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devrine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, itiraz etti. Bölgenin dokusunu katledeceği ve betonlaştıracağını ifade eden Başkan Tarhan, herkesi mücadele etmeye çağırarak, "Bireysel menfaatler uğruna yapılan ranta karşı mücadelemize sonuna kadar vereceğiz" dedi.

 
 
Başkan Tarhan, spor alanının TOKİ'ye devrine itiraz etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü şenlik ve etkinliklerle kutlamak yerine çok farklı bir eylemde bulundu. Tece'deki toplam 70 dönümlük alanı içeren 4 parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredileceğine yönelik bir hazırlık olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, düzenlediği basın toplantısına bahsi geçen alanda toplanan bölge muhtarları ve mahalle sakinleri de destek oldu. TOKİ'nin bahsi geçen alanda yapılaşmasına karşı olarak sonuna kadar mücadele vereceklerini kesin bir dille ifade eden Başkan Tarhan, imar kanununa göre hareket edilmesini gerektiğini hatırlattı. Başkan Tarhan, basın mensupları, tüm sivil toplum kuruluşları ve çevreci gruplara seslenerek, planda spor alanı, günübirlik turizm alanı gibi olarak işaretlenmiş olan alanın devrine karşı TOKİ'ye karşı başlattığı direnişe destek olmaya çağırdı.

YASAL DİRENİŞ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

Tece bölgesindeki toplamda 70 dönümlük alanı içeren 4 parselde, TOKİ'nin el koymasına karşı yasal direniş hakkını kullandığını dile getiren Başkan Tarhan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çok farklı bir etkinlikle sizlerle birlikte olmayı isterdim ama maalesef ülkemizde çevreye, doğaya ve insanlara karşı gösterilen duyarlılık gerekli düzeyde değil. Bunun örneğini burada ki toplanma amacımız ortaya koyuyor zaten. Bu çevre bu doğa hepimizin ve çok iyi korumamız gerekiyor. İlimizdeki nükleer enerji santral başta olmak üzere birçok büyük kentlerde imar alanında bir takım bireysel menfaatler uğruna rantlar elde ediliyor. Buna karşı ülkemizin birçok bölgesinde duyarlı vatandaşlarımız kendi yasal direniş hakkını kullanıyorlar. Kadınlarımız, erkeklerimiz ve çocuklarımız doğaya katliama karşı birlikte mücadele veriyorlar. Selam olsun doğa direnişçilere" dedi.

İMAR KANUNUNA UYULSUN

Söz konusu alanda çevre katliamı olacağını ve buna karşı tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Tarhan, "TOKİ Tece'deki bir takım kamusal alanları imar ve kıyı kanuna aykırı olarak kullanmak istemektedir. Bu konuyla ilgili yasal direniş hakkımızı kullanacağız. İmar kanununun belediye meclisine verdiği yetkiye dayanarak bu imar planları hazırlanmıştır. Bu parsellerin TOKİ'ye devrinin yapılması halinde imar kanununa ve uygulama yönetmeliklerine aykırı işlem tesis edilecektir. Bugün bunu kamuoyuna paylaşarak, burada bu mücadeleyi başlattığımızı beyan ediyorum. Basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, bölge halkını ve çevrecileri bugün başlattığım direnişe davet ediyorum. Belediye olarak yasal çerçevede kullandığımız direniş hakkımız bizlerin görevleridir. Biz imar kanununa göre hareket ediyoruz. Bunun dışında yargı yolunu da kullanacağız zaten” diye konuştu.

BELEDİYEYE BEDELSİZ DEVREDİLMESİ GEREKİYOR

İmar kanununun sadece bir maddesini örnek gösteren Başkan Tarhan, "İmar kanunun 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi'nde “Kamuya Ait Gayrimenkuller” başlığı altın da “İmar planlarında, meydan, yol, park, yeşil saha meydan, yol, park, yeşil saha (…) gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (…) Hazineye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye (…) bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir” deniliyor. Bu açık bir hükümdür. Sözünü ettiğim 4 parsel arazinin tamamı ise hazineye aittir. İşte kanunda da gördüğünüz gibi açık hüküm vardır. Kamuya ait mevcut alanların hükmüne göre belediyelere tapu kaydı terkininin yasal olarak geçmesi gerekiyor" dedi.

İTİRAZIMIZI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Belediye olarak göreve geldiği günden beri sürekli Mersin Valiliğine tahsis ve devir için başvuru yaptıklarını fakat geri dönüş alamadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Tarhan, "Bizim bilgimiz dışında TOKİ'ye tahsis edildiyse bu konuyu yargıya taşıyacağız. Hepinizin bildiği gibi TOKİ'nin kuruluş amacı; devletin hüküm ve tasarrufu altında hazine arazileri üzerine kurulu gecekondu önleme/dönüşüm planları yaparak dar gelirli vatandaşlara ucuz konut üretmektir. Tabi ki burada yapılan konutlar ucuz konut üretimi olmayacaktır. Burada yapılacak olan konutların çok yüksek rakamlara ulaşacağını ve kime hizmet edeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. TOKİ görev amacının dışına çıkıyor. Buna karşı geleceğiz, hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde ifade etti.

Başkan Neşet Tarhan düzenlediği basın toplantsındaki basın açıklaması:

TOKİ TECE'DEKİ KAMUSAL ALANLARI İMAR VE KIYI KANUNLARINA AYKIRI KULLANAMAZ

BU KONUDA TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI YASAL MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA GÖRMEK İSTERİZ

Tece'deki toplam 70 dönümlük alanı içeren 4 parselde TOKİ'nin yapılış istemine karşı yasal direnme hakkımızı kullanacağız. İstenen konu 4 parselin durumu şu şekildedir;

 • Tece Mahallesi 154 Ada 10 Parsel: 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı Tece Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında Meskun Konut Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları, Otopark Alanı ve Yol Alanı, 29.12.2003 tarih ve 39 sayılı Tece Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tece İlave Revizyon Uygulama İmar Planında PARK ALANI, GÜNÜBİRLİK TURİZM ALANI, OTOPARK VE YOL ALANINA isabet etmektedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 31 Parsel: 25/02/2003 tarih ve 3 sayılı Tece Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçkeli İlave Revizyon Nazım İmar Planında Öneri Konut Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 29.12.2003 tarih ve 39 sayılı Tece Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tece İlave Revizyon Uygulama İmar Planında PARK ALANI, E=1.60 YAPILANMA KOŞULLU KONUT ALANI, GÜNÜBİRLİK TURİZM ALANI VE YOL ALANI şeklindedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 2 Parsel: 16/04/2010 tarih 149 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Spor Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 01/11/2010 tarih 89 sayılı Mezitli Belediyesi Meclis Kararı ve 14/01/2011 tarih 51 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde SPOR ALANI, PARK ALANI ve YOL ALANI hükmündedir.
 • Tece Mahallesi 355 Ada 3 Parsel: 16/04/2010 tarih 149 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Spor Alanı, Park-Çocuk Bahçesi- Çocuk Oyun Alanları-Dinlenme Alanları ve Yol Alanı, 01/11/2010 tarih 89 sayılı Mezitli Belediyesi Meclis Kararı ve 14/01/2011 tarih 51 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine göre SPOR ALANI, PARK ALANI VE YOL ALANINDA KALMAKTADIR.

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisine verilen yetkiye dayalı olarak onaylanmış ve yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile hüküm altına alınan, kamu kullanım alanı olarak ayrılan ve kısıtlılığı bulunan bu parsellerin TOKİ’ NE DEVRİNİN YAPILAMAYACAĞI, YAPILMASI HALİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE AYKIRI İŞLEM TESİS EDİLECEĞİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞARAK GEREKLİ HUKUKİ MÜCADELEYİ BAŞLATACAĞIMIZI BEYAN EDERİZ. YİNE, 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA, YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANLARIMIZDA İŞARETLİ KULLANIM KARARLARI DIŞINDA YENİ BİR PLAN KARARI ÜRETİLEMEYECEĞİ DE AÇIKTIR.

 • 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi “Kamuya Ait Gayrimenkuller” başlığı altın da “İmar planlarında, meydan, yol, park, yeşil saha meydan, yol, park, yeşil saha (…) gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan (…) Hazineye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye (…) bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir.” denilmektedir.

Mezitli Belediyemizce, Mersin Valiliği-Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğüne 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında söz konusu parsellerinin Belediyemize tahsis ve devri için defalarca yazı yazılmıştır. Mersin Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 10/02/2017 tarih ve 2106 sayılı yazısına cevaben Mezitli Belediyemizin 24/02/2017 tarih ve 2023 sayılı cevabi yazımız ile devir ve tahsis talebimiz yinelenmiştir. Mersin Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 60 günlük dilekçe cevaplama süresi içerisinde talep yazımıza sessiz kalarak 24/02/2017 tarih ve 2106 sayılı idari işlemi ZİMMEN RED etmiştir. Anılan idari işleme karşı dava yoluna gidilecektir.

Bütün bunlara karşın, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nce, Maliye ve Gümrük Bakanlığı nezdinde bahse konu parsellerin TOKİ’ ne devri yolunda bir işlem tesis edilmiş ise bu konuda da hukuka başvurulacaktır.

Kuruluş amacı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki hazine arazileri üzerinde kurulu gecekondu önleme/dönüşüm planları yaparak dar gelirli vatandaşlara ucuz konut üretmekte olan TOKİ’nin, Mezitli İlçesi Tece Mahallemizde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Uygulama imar planlarında Park Alanı, Spor Alanı, Günübirlik Turizm Alanı ve Yol Alanı işaretli ve kamu kullanımına ayrılmış, üzerinde herhangi bir gecekondu yapılaşması bulunmayan parsellerde TOKİ’ nin kuruluş amacı ve yetkileri dışında yürütüleceği herhangi bir eyleme karşıda hukuk yoluna başvurulacaktır.

Kamu kullanımına tahsis edilmesi gereken deniz kenarındaki deniz cepheli toplam 70 dönüm alanının TOKİ tarafından farklı kullanımına yönelik planlama girişimlerine karşı çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşırken, siz basının değerli temsilcilerinin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının da yasal mücadelemize destek olmalarını bekliyorum.

 

 
 
5 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak05:42
 • Güneş07:22
 • Öğlen12:39
 • İkindi15:19
 • Akşam17:36
 • Yatsı19:04
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
12
8
2
2
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
18
8
Göztepe
12
5
3
4
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
8
8
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1859 - Darwin'in "Türlerin Kökeni" çalışması yayımlandı.
1870 - Türkiye'nin ilk mizah gazetesi Diyojen yayımlandı.
1925 - Erzurum'da da şapka inkılabına karşı gösteriler yapıldı. Tutuklananlardan 13'ü idama mahkûm oldu ve Erzurum'da 1 ay sıkıyönetim ilan edildi.
1927 - Ankara'da, Heinrinck Krippel tarafından yapılan Zafer Abidesi açıldı.
1928 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdi.
1934 - Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldı.
1939 - Gestapo, Çekoslovakya'da 120 öğrenciyi öldürdü.
1941 - II. Dünya Savaşı ortamında; pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.
1961 - BM, nükleer silah yasağını ABD'nin protestosuna karşın kabul etti.
1963 - ABD Başkanı John Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald, Jack Ruby tarafından öldürüldü.
1976 - Van ve çevresinde; Çaldıran-Muradiye'de etkili olan 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi öldü.
1977 - Yunanistan, Büyük İskender'in babası Kral II. Philip'in mezarının bulunduğunu açıkladı.
1981 - Türkiye'de, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.
1983 - İsrail, Trablusşam'da tutuklu 6 İsrail askerine karşılık 4800 Filistinliyi serbest bıraktı.
1988 - Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti kuruldu.
1989 - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin İkiyaka Köyü'nde, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaş, teröristlerce öldürüldü.
1990 - Kadınlar, Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in "Flört fuhuştur", "feminizm sapıklıktır" sözlerini düdük çalarak protesto etti. İstanbul Galatasaray'daki eylemde, polis 5 kadını dövdü, 11 kadın gözaltına alındı.
1994 - Efsanevi MacGyver adlı televizyon dizsinin "Trail to Doomsday" ismindeki filmi Türkiye'de gösterime girdi.
1994 - Galatasaray Barselona'yı 2-1 yendi; kutlamalarda 3 kişi öldü.
1996 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de Hilton Oteli lobisinde yumruklu saldırıda bulunuldu.
2005 - Picasso İstanbul'da sergisi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı.
2009 - Berkay Songur Abdülcambaz Ayıboğan'ın kualğını kesti, boğduğu ayıyı yedi.
 
Get our toolbar!
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
23.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu041013203339
 
On Numara
20.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu04060910212223242528334041424556676872737577
 
Sayısal Loto
18.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu011113182649
 
Şans Topu
22.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu131522243109
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji