Nisan ayında Adana’da 2 493, Mersin’de 2 955 konut satıldı

Ana Sayfa » Güncel » Ka.Der 2018 projelerini açıkladı

Ka.Der 2018 projelerini açıkladı

"Eksik Temsile Karşı Güçlü Kadın Güçlü Mersin" solagı ile çalışmalarını yürüten Ka.der 2018 projelerini düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

 
 
Ka.Der 2018 projelerini açıkladı

"Eksik Temsile Karşı Güçlü Kadın Güçlü Mersin" solagı ile çalışmalarını yürüten Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.der)  2018 projelerini düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Ka.Der Mersin Temsilcisi Ayşe Müzeyyen Demir yaptığı konulmada 2017 yılının kadınlar açısından oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Kazanılmış haklarda geri gidişin arttığı, kadına yönelik şiddetin tüm vahşiliğiyle hayatlara müdahale ettiği, kadını ikincilleştiren zihniyetin her alanda kendini gösterdiği bir yıl oldu.  Tüm bunların karşısında kadınlar hem Türkiye’de hem Dünya’da  büyük eylemlere imza attı.

8 Mart’ta gerçekleşen yürüyüş, farklı etkinlikler ve gösteriler, gece yürüyüşleri, sosyal medya kampanyaları, kadın ortak paydası altında eşitlik ve özgürlük mücadelesini  yükselten  eylemler oldu. KA.DER olarak, yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısında olduk.Türkiye’de mevcut siyasi ortam ve olağanüstü hal koşullarında, bir derneği yaşatmak ve hedefine ulaşması için çalışmak daha çok güç birliği ve daha çok dayanışma gerektiriyor. Her bir üyemizin verdiği desteğin çok değerli olduğunun bilinciyle, beraber çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.Desteklerinin devamını bekliyoruz."dedi.


KA.DER Danışma Kurulu Üyesi İlksen Sorguç Dinçer, konuşmasında 2018 projelerini anlattı:

" 1.Proje: ‘’7 bölge, 7 İl’’ ‘
Ülkemizde, yerel yönetimlerde kadın temsil oranı; 2014 yerel seçim sonuçlarına göre il genel meclisinde %4.8, belediye meclis üyeliğinde %10.7 ve il, ilçe, belde belediye başkanlıklarında %2.7'dir.
Mersin’de; 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde;
Merkezde seçilen 136 meclis üyesinden 18'i kadın.
 İlçelerdeki 199 meclis üyesinden 22'si kadın.
 İlçelerle birlikte Mersin'de kadın belediye meclis üyesi temsil oranı %11.4

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye başkanları ile birlikte 78 yönetici yer alırken, kadın meclis üyesi sayısı ise sadece 4
Büyükşehirde Belediyesi’nde kadın temsil   % 5,
Belediye Başkanlarının tamamı erkek.
 Bu sonuçlara göre, yerel yönetimlerde kadınların iradesi yok sayıldı ve yerel yönetimler Türkiye’nin yarısı “eksik temsil’’edilecek şekilde oluşturuldu


 Önümüzdeki dönemde yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık amacıyla yerel yönetimlerde kadın temsilinin arttırılması, yerel kadın politikalarının görünür hale gelmesi, cinsiyet eşitliğinin yerel yönetimlerde ana akım olarak yer alması ve hazırladığımız çalışmalar kapsamında yerel siyasetçiler için "Yerel Yönetimlerdeki Genç Siyasetçilere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği " projesine başlıyoruz.
Bu proje kapsamında farklı siyasi partilerdeki genç kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirmek, yerel yönetimlerde kadın sorunlarının önemine vurgu yapmak ve kadınlara yönelik hizmetlerin arttırılmasını amaçlıyoruz.
İstanbul, Gaziantep, Kars, Sinop, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleştirilen ve 10 11 Şubat ta Mersin’de gerçekleştireceğimiz bu projede farklı siyasi partilerden 18-35 yaş arası yerel yönetimlerde görev yapan, önümüzdeki dönemde yerel seçimlerde aday olacak ve siyasete ilgi duyan genç kadınlar katılacak.


 2. Projemiz : ‘’ Şirin Tekeli Siyaset Okulu’’
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) olarak siyaset okulları ile karar mekanizmalarında kadın temsiliyetini arttırmayı, siyasi görüş farklılıklarına rağmen katılımcıları “kadın paydasında” buluşturabilmeyi, katılımcıları siyasette daha güçlü kılmayı hedefliyoruz. Bunun için katılımcılara teorik ve pratik bilgi desteği vermeyi ve deneyim paylaşımını çok önemsiyor, kadın bakış açısı ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.
Bu kapsamda, KA.DER,  Siyaset okullarını 2019 yerel ve genel seçimler için şube ve temsilciliklerimizin olduğu illerdeki üniversiteler aracılığıyla üç aylık uzun dönemli sertifika programı olarak düzenledi.
Mersin’de,  Toros Üniversitesi fakültelerinden öğretim üyelerinin de yer alacağı Siyaset Okulu sertifika programı için protokol imzalanmıştır.
KA.DER in  Toros Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceği ‘’ Şirin Tekeli Siyaset Okulu’’,  17 Şubat – 26 Mayıs 2018 tarihleri arasında cumartesi günleri tam gün 9.00 – 12.00 ve 14.00 -17.00 saatlerinde, Toros Üniversitesinin 45 Evler Kampüsünün Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.3.Projemiz : Mersin Büyükşehir Belediyesi  ile ön protokolünü imzaladığımız ve Şube müdürleri ile ilk toplantısını yaptığımız;
“Eşit Hayatlar, Farklı İhtiyaçlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kentler"
Büyükşehir Belediyes,i bu proje ile deneyimlerini sürdürülebilir iş akışlarına dönüştürürken yerelde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Kadınların yerel bütçeden erkeklerle eşitlikçi pay almalarını sağlayıcı stratejileri belirlemek, bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek ve  bu konuda çalışan sivil toplum oluşumlarıyla işbirliği  sağlayarak değişim oluşturmak hedeflenmektedir.
Büyükşehir Belediyesi, Proje ile, katılımın yeni yerel yönetim sürecinin temelini oluşturduğunu benimseyerek, sivil toplum ile diyalogdan öte bir işbirliği yapması gerektiği bilinciyle katılımcı bütçe alanında çalışmaya karar verdiğini göstermektedir.Proje Sürecince;
Belediye Başkanı’nın TCDB’ye uyumlu belediye olmaya yönelik onayını takiben belediyede "Eşitlik Birimi" ve "Eşitlik Komisyonu"
•    kurulmasına öncülük edilecektir.
•    Proje kapsamında TCDB yol haritası konulu çalıştay düzenlenecektir. TCDB yaklaşımı stratejik planlama sürecine yansıtılacaktır.
•    Daire Başkanlıklarına dairelerine özgü TCDB eğitimleri verilecektir.
•    TCDB uyumlu belediye hizmetleri kayıt altına alınarak, hizmetlerden yararlanan kişilerin cinsiyete göre ayrıştırılmış verileri toplanacaktır.
•    Bütçe ve politikalar toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile analiz edilecektir.
•    Bütçe ve politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından her 6 ayda bir komite ile izlenmesi sağlanacaktır.
•    1 yıl sonunda süreci başarı ile tamamlayan belediyeye “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent Sertifikası” verilecektir.

TCDB için  yol haritası:
•    Basın toplantısı ile projenin açılışının yapılması
•    TCDB Çalıştayı düzenlenmesi (2 günlük)
•    TCDB eğitimlerinin düzenlenmesi (2 günlük)
•    İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yapılması (6 aylık periyotlarda)
•    Sertifikasyon (“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent Sertifikası”)
•    Basın toplantısı ile projenin sonuçlandırılması

Projenin Çıktıları:
•    Belediyede "Toplumsal Eşitlik Birimi” ve “Eşitlik Komisyonu” kurulması
•    Belediyenin 2019-2023 Stratejik planında toplumsal cinsiyet eşitliğinin stratejik amaç olarak tanımlanması
•    Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili performans göstergelerinin tanımlanması
•    Belediyenin her yıl stratejik planında söz verdiği taahhütleri yerine getirmesi koşuluyla “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent” sertifikası verilmesi

Proje süresi:
•    1 yıl + İzleme ve Değerlendirme Süreci.

4. Projemiz : ‘’Kadın Muhtarlar’’.  
Ülkemizde kadınlar,  26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile,  muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını  elde ettiler.. O günden bu  yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az bir  şekilde yer aldı.
 2014 yılında yapılan seçimler sonucunda, Türkiye'de 31.963 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 50.292 muhtar bulunmaktadır. Kadın muhtar sayısı sadece 675’tir. Türkiye genelindeki % 1,3 lük oran, Mersin’de de durum farklı değil, %1 lik oranla 805 muhtarın sadece 8 i kadındır.
Mahallelerden başlayarak kadınların yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında temsil edilmesi, gerçek demokrasinin oluşturulmasında en önemli basamaklarından biridir.  
     
KA.DER olarak bize özgün olan ve 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan muhtarlık kurumunu,  kadınların yönetimlere katılmaları açısından oldukça önemli ve değerli buluyoruz.  
 
Bu anlamda, ülkemizdeki yerel yönetimlerin beşiği olan mahalle ve köy birimlerini oluşturan muhtar ve ihtiyar meclislerinde kadın temsilinin arttırılmasına katkı sunmak, yerelde kadın sorunlarının görünürlüğünü arttırmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla "Kadın Muhtarlar" projesini hayata geçiriyoruz.
 
Proje kapsamında; öncelikli olarak 5 ilde yapılacak eğitimler ile, muhtar olmak isteyen 75 kadına ulaşılması hedeflenmiştir. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Balıkesir illerinde muhtar adaylarına iki günlük eğitimler verilecek, deneyimler paylaşılacak ve muhtar aday havuzu oluşturulacaktır.  Daha sonra saha çalışmaları başlatılacak, adaylaşma ve kampanya süreçleri takip edilecektir.

 
 
21 Ocak 2018 Pazar 15:55
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:22
  • Güneş05:20
  • Öğlen12:49
  • İkindi16:40
  • Akşam19:58
  • Yatsı21:41
 
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1647 - Alse Young adındaki bir kadın Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young Hartford, Connecticut'ta asılarak idam edilmişti.
1832 - Quebec'te Asya kolerası salgını: yaklaşık 6000 kişi öldü.
1889 - Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı.
1894 - Rusya'nın son çarı II. Nikola taç giydi.
1926 - Milli Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.
1938 - Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi (HUAC)ilk oturumunu yaptı.
1938 - Atatürk, Ankara'dan son kez ayrıldı.
1946 - Belediye seçimleri olaylı geçti. Demokrat Parti, iktidarın seçimde yanlı davrandığı ve seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı.
1957 - Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.
1963 - İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1966 - Denizli' de gerçekleşen genel kurul toplantısında Çelik Yeşilspor Gençlik ve Pamukkale Gençlik kulüplerinin katılımlarıyla Denizlispor profesyonel futbol kulübü kuruldu.
1968 - Başbakan Süleyman Demirel, "düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir" dedi.
1970 - Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı, Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıt aracı oldu.
1972 - ABD ve SSCB arasında balistik füzelerin sınırlandırılması antlaşması imzalandı.
1982 - Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Şerif Gören'in yönettiği 'Yol' filmi Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras'ın 'Kayıp' filmiyle paylaştı.
1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.
1993 - Salman Rüşdi'nin 'Şeytan Ayetleri' kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık gazetesi toplatıldı.
1997 - Susurluk'taki kazanın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
1999 - Danıştay Sekizinci Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların, uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.
2003 - Ukrayna Havayolları'na ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.
2006 - 6.3 büyüklüğündeki Mayıs 2006 Cava Depremi meydana geldi. Depremde en az 5749 kişi öldü, 38,568 kişi yaralandı ve 600,000 kişi evsiz kaldı.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
24.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu061134404950
 
On Numara
21.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu01020406122428323341445153585965686973757678
 
Sayısal Loto
19.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030405212434
 
Şans Topu
23.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060910242712
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji