10 Şubat’ta Dünya ‘Bakliyat Günü’nü Kutlayacak

Ana Sayfa » Ekonomi » Mersin hinterlandı 2016 yılı ekonomik verileri açıklandı

Mersin hinterlandı 2016 yılı ekonomik verileri açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2016 yılında Türkiye genelinde ihracat geçen yıla göre %1; ithalat ise %4 azalış kaydetti. Belirtilen dönemde dış ticaret açığı ise geçen yıla göre %12 azaldı.2016 yılında Mersin hinterlandı kapsamında gerçekleştirilen ihracat önceki yıla göre %3; ithalat ise %2 azalmış, dış ticaret açığı ise önceki yıla göre önemli bir değişim göstermeyerek 4,7 milyar $ olarak gerçekleşti.

 
 
Mersin hinterlandı 2016 yılı ekonomik verileri açıklandı

Belirtilen dönemde Mersin hinterlandı kapsamında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 1 puan azalış göstererek %61 olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen ihracatın %5,3’ü, ithalatın ise %6,1’i Mersin hinterlandından yapılmıştır.
2016 yılında Mersin firmaları ihracatı 2015 yılına göre %5 artarak yaklaşık 1,5 milyar $; ithalat ise önemli bir  değişim göstermeyerek 1,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İlimizde dış ticaretteki gelişmeler Türkiye geneli ile kıyaslandığında; ihracatın Türkiye genelinin aksine artış kaydettiği; ithalatta ise Türkiye genelindeki azalışa karşın, İlmizde durağan yapıda olduğu gözlenmiştir. Yılın son çeyreğinden itibaren döviz kurlarındaki yükselme eğilimi ve jeopolitik gelişmelere karşın; 2016 yılında İlimiz dış ticaretinin Türkiye geneline kıyasla daha olumlu performans gösterdiği söylenebilir. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 8 puan artış göstererek %126 olarak gerçekleşmiş; dış ticaret fazlası ise %40 artarak 306 milyon $’a yükselmiştir.
İlimizin 2015 yılında ihracat değerine göre iller arasında 14. sıradaki yeri; 2016 yılında 13.sıraya yükselmiş; ithalat değerine göre ise 13.sıradaki yeri 14. sıraya gerilemiştir. 2016 yılında İlimizin ihracatçı firma sayısı geçen yıla %11’lik artışla 1.205’e; ithalatçı firma sayısı ise %6’lık artışla 889’a yükselmiştir. ithalatçı firma sayısı ile 2015 yılında 10.sırada yer alan Mersin; 2016 yılında da yerini korumuş; ithalatçı firma sayısına göre 10. sıradaki yeri; 2016 yılında 8. sıraya yükselmiştir.

Söz konusu gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde; ihracattaki artışta tarım ve hayvancılık, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat ile gıda ürünleri ve içecek sektörleri etkili olmuştur. 2015 yılında Mersin firmaları ithalat hacmi içerisinde başka yerde sınıflandrılmamış makine ve teçhizat ile kimyasal madde ve ürünler sektörlerinde artış; kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ile gıda ürünleri ve içecek sekötrlerinde azalış gözlenmiştir. 2016 yılında İlimiz net ihracatçı yapısının geçen yıla göre ivme kaydettiği gözlenmiştir.

Mersin firmaları bazında dış ticaretteki gelişmeler üçer aylık dönemler itibariyle incelendiğinde; ihracat hacminde yılın ilk üç çeyreğinde ikinci çeyrekteki toparlanmanın haricinde azalış eğiliminde olduğu, yılın son çeyreğinde ise hızlı artış kaydettiği gözlenmiştir. İthalat hacminde ise yılın ilk ve üçüncü çeyreğinde azalış, ikinci ve son çeyreğinde ise artış gözlenmiştir. Yılın son çeyreğinde hem ihracat hem de ithalat hacmi artışında tarım ve ormancılık ile gıda ürünleri ve içecek sektörleri etkili olmuştur.
2016 yılında geçen yıla göre aylık bazda dış ticaretteki gelişmelere bakıldığında; İlimiz ihracat hacminin yılın ilk çeyreği ile Temmuz ayı haricinde geçen yılın üzerinde gerçekleştiği; ithalatın ise yılın ilk yarısında Mart ve Mayıs ayları haricinde geçen yılın altında kaldığı; ikinci yarısında ise Temmuz ve Ekim ayları haricinde geçen yılın üzerinde gerçekleştiği gözlenmiştir. Aralık 2016’da ihracatta geçen yılın aynı ayına göre %12’lik artışta gıda ürünleri ve içecek, metal cevherleri ile kimyasal madde ve ürünler; ithalattaki %4’lük artışta tarım ve hayvancılık, kimyasal madde ve ürünler ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat sektörleri etkili olmuştur.

AKİB İHRACAT GÖSTERGELERİ

AKİB'in açıklamış olduğu ihracat rakamlarına göre; hem Birlik hem de Mersin firmaları bazında ihracatta önceki yıl gözlenen azalış; Birlik bazında 2016 yılında da devam etmiş; Mersin firmalarında ise yerini artışa bırakmıştır. 2016 yılı Aralık ayında Birlik bazında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %3 artarak 1 milyar $’a; Mersin firmaları ihracatı ise %6 artarak yaklaşık 164 milyon $’a yükselmiştir. Aralık 2016’da Birlik bazında kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile çelik sektörleri ihracatın geçen yılın üzerinde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Belirtilen dönemde Mersin firmaları bazında ihracatta aylık bazda artışta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri etkili olmuştur. Üçer aylık dönemler itibariyle ihracattaki gelişmeler incelendiğinde; Birlik bazında yılın ilk üç çeyreğindeki azalış eğiliminin, son çeyrekte yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir. Söz konusu çeyreklik dönemlerde Mersin firmaları bazında ihracattaki gelişmeler, Türkiye geneli ile paralellik göstermiştir.

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

2016 yılının Aralık ayı sonu itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde toplam 7.698 kişi istihdam edilmektedir. 2015 yılı aynı dönemine göre bölgedeki istihdam %12 azalmıştır. 325’i yerli, 103'ü yabancı ve 37’si yerli-yabancı ortaklığı olmak üzere toplam 465 firma faaliyette bulunmaktadır. Faaliyette bulunan firma sayısı, önceki yılın Aralık ayına göre %6,7 artış kaydetmiştir. Söz konusu artışta özellikle yabancı sermayeli firmalar etkili olmuştur. Yatırım harcamalarının dağılımına bakıldığında; %81’inin Türkiye'den bölgeye, %19'unun ise yurtdışından bölgeye yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki ticaret hacmindeki gelişmeler incelendiğinde; 2015 yılındaki azalışın, 2016 yılında hızını arttırarak devam ettiği gözlenmiştir. Söz konusu gelişmeler sektörel olarak incelendiğinde; tarım grubunda 2015 yılında gözlenen artışın, 2016 yılında yön değiştirdiği; sanayi grubundaki azalışın ise geçen yıl ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılında tarım grubunda meyveler, sanayi grubunda demir-çelik sanayi mamulleri ile işlenmiş petrol ürünleri alt sektör grupları önceki yıla ticaret hacmindeki gerilemede etkili olmuştur. Geçen yılın Aralık ayında ticaret hacmindeki azalışın ise Aralık 2016’da yavaşladığı görülmektedir. Aralık 2016’da ticaret hacminin geçen yılın altında kalmasında ise sanayi grubundan kimya sanayi mamulleri, makine sanayi mamulleri ile tarım grubundan meyvelerin payı olmuştur.

Üçer aylık dönemler itibariyle bölgedeki ticaret hacmindeki gelişmeler incelendiğinde; yılın ilk çeyreğindeki artış ikinci ve üçüncü çeyrekte yerini azalışa bıraksa da, yılın son çeyreğinde tekrar yukarı yönlü hareketlendiği gözlenmiştir. Yılın son çeyreğinde gözlenen söz konusu artışta tarım sektör grubu etkili olmuştur. 2016 yılında Bölgedeki ticaretin ülke grupları bazında dağılımı incelendiğinde; ticaret hacmi içerisinde önemli ağırlığa sahip olan başta Asya olmak üzere, Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerinin önceki yıla göre azalış kaydettiği gözlenmiştir.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 

TOBB tarafından açıklanan açılan kapanan şirket istatistikleri incelendiğinde; 2016 yılında Türkiye genelinde kurulan şirket ve kooperatif sayısının geçen yıla göre %5, Mersin’de ise %9 azaldığı gözlenmiştir. Söz konusu dönemde açılan ticaret unvanlı işyeri sayısı Türkiye genelinde %11 azalmış, Mersin’de ise %24 artmıştır. Aynı dönem içinde kapanan şirket ve kooperatif sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre %10; Mersin’de ise %16 azalmış; ticaret unvanlı işyeri sayısı Türkiye genelinde %3; Mersin’de ise %43 artmıştır. Söz konusu dönemde Mersin ile Türkiye genelindeki gerçekleşmeler kıyaslandığında; İlimizde açılan ve kapanan şirket ve kooperatif sayısındaki azalış oranı Türkiye genelinin üzerinde; açılan ticaret unvanlı işyeri sayısında Türkiye genelindeki azalışa karşın; İlimizde ise artış gözlenmiş; kapanan ticaret unvanlı işyeri sayısındaki artış oranı ise Türkiye genelinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yıla göre %4 azalarak 4.523’e; şirketlerin sermaye toplamı %14 azalarak 1 milyar TL’ye gerilemiştir. Aynı dönemde İlimizde ise kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yıla göre %9 azalarak 272’ye; sermaye toplamı ise %5 azalarak yaklaşık 49 milyon ¨’ye gerilemiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak; 2015 yılında Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında Mersin %6,3’lük payla 2. sırada yer alırken; 2016 yılında %6,0’lık payla 3. sıraya gerilemiştir.

MERSİN TİCARET BORSASI

2016 yılında Mersin Ticaret Borsası işlem hacmi geçen yıla göre %3’lük artışla 5.684.063.746 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ürün bazında işlem hacmi değerine göre geçen yıla göre artışta bakliyat ve mamulleri, yaş meyveler ile küspe ve prina ürün grupları etkili olmuştur. 2016 yılında borsada işlem gören ürünler sıralamasında bakliyat ve mamulleri ilk sırada yer alırken, söz konusu ürünü yaş meyveler ve hububat takip etmektedir.

TURİZM BİLGİLERİ

2016 yılında İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan ziyaretçilerin sayısı önceki yıla göre %47; çıkış yapanlar ise %7 azalmıştır. 2016 yılı Aralık ayında ise İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı ayına göre %41; çıkış yapanlar ise %15 azalmıştır. Yabancı girişlerde 2015 yılı Aralık ayına göre %85’lik azalışta özellikle Yakın ve Ortadoğu ülkelerinin payı olmuştur.
Azalışta ülke bazında Suriye’den gelen ziyaretçi sayısındaki belirgin azalışın haricinde; K.K.T.C. ve Lübnan etkili olmuştur

PARASAL GÖSTERGELER

PROTESTO EDİLEN SENETLER VE ÇEK İSTATİSTİKLERİ

2.000 TL ve üzeri tutarında Türkiye geneli ile Mersin’de protestolu senetlerdeki gelişmeler incelendiğinde; 2015-2016 döneminde Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin adet bazında 2014-2015 dönemine göre artış hızı yükselmiş; tutar bazında ise yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Mersin’de ise 2014-2015 döneminde protestolu senet sayısındaki artışın; 2015-2016 döneminde hızını yükselttiği; senet tutarında ise önemli miktardaki artışın yerini azalışa bıraktığı gözlenmiştir. 2016 yılında İlimiz protesto edilen senet tutarındaki gelişmeler üçer aylık dönemler itibariyle incelendiğinde; yılın ilk çeyreğindeki azalışın, ikinci ve üçüncü çeyrekte yerini artışa bıraktığı; yılın son çeyreğinde ise tekrar azalışa geçtiği gözlenmiştir. 2016 yılında Türkiye’de protesto edilen senet tutarının %1,4’ü Mersin kaynaklıdır. Söz konusu dönemde Mersin, protesto edilen senet adedi bazında iller arasında 13.; tutarı bazında ise 12.sırada yer almaktadır.

2016 yılında Türkiye geneli ile İlimizdeki bankalara işlemi yapılan çeklerdeki gelişmeler incelendiğinde; Türkiye genelinde bankalara ibraz edilen toplam çeklerde adet bazında geçen yıla göre %7’lik azalış olmasına karşın, tutar bazında %6’lık artış kaydedilmiştir. İlimizde ise Türkiye geneli ile paralel olarak adet bazında geçen yıla göre %4 azalış; tutar bazında ise %7’lik artış olduğu gözlenmiştir.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerde ise geçen yıla göre Türkiye genelinde adet ve tutar bazında önceki yıla göre önemli bir değişim olmadığı gözlenmiş; İlimizde adet bazında %1’lik sınırlı azalış gözlenirken, tutar bazında %26’lık azalış görülmektedir. Türkiye genelindeki karşılıksız işlem yapılan çek tutarındaki gelişmeler üçer aylık dönemler itibariyle incelendiğinde; yılın ilk çeyreğindeki azalışın ikinci çeyrekte yerini durağan yapıya bıraktığı; üçüncü çeyrekteki artışın ise yılın son çeyreğinde yerini azalışa bıraktığı gözlenmiştir. İlimizde ise yılın ilk çeyreğindeki azalış Türkiye geneli kadar hızlı olmamış; ikinci çeyrekteki azalış üçüncü çeyrekte yerini azalışa bırakarak Türkiye genelinin aksi yönde gelişmeler olmuş; yılın son çeyreğindeki gelişmeler ise Türkiye geneli ile paralellik göstermiş; bir önceki çeyreğe göre hızını kesmiş olsa da azalış kaydetmiştir.
2016 yılında bankalara ibraz edilen çekler içerisinde karşılıksız çeklerin payı Türkiye genelinde önceki yıla göre 0,3 puanlık artışla %3,7; tutar bazında ise 0,2 puan azalışla %3,9 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise söz konusu oranlar adet bazında geçen yıla göre 0,1 puan artışla %3,4 olarak gerçekleşmiş; tutar bazında ise 1,8 puanlık azalışla %4,0’e gerilemiştir

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2014-2016 yıllarında İlimiz merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2016 yılında bütçe giderleri artış hızının, önceki yıla göre yavaşlayarak 5,4 milyar TL’ye; gelirlerin ise geçen yılki artış hızını koruyarak 8,2 milyar TL’ye yükseldiği gözlenmiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak, 2016 yılında İlimiz bütçe fazlasındaki daralmanın 2015 yılına göre yavaşladığı ve 2,8 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Belirtilen dönemde bütçe gelirleri içerisinde ağırlıklı payı olan vergi gelirleri tahsilatında ise, artış hızında önceki yıla göre kısmi yavaşlama olduğu gözlenmiştir. Söz konusu gelişmede uluslar arası ticaret ve muamalelerden alınan vergi gelirlerindeki daralma etkili olmuştur. 2016 yılı İlimizde vergi gelirlerindeki gelişmeler üçer aylık dönemler itibariyle incelendiğinde; yılın ilk yarısındaki azalışın; ikinci yarısında yerini artışa bıraktığı görülmektedir. Yılın ikinci yarısında vergi gelirlerinde gözlenen toparlanmada; başta dahilde alınan mal ve hizmet gelirleri ile uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirleri belirleyici olmuştur.
2016 yılının Aralık ayında, Türkiye genelinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,64; bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53; bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 oranında artış gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde TÜFE’de yıllık bazda ulaştırma, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık ve eğitim artışın yüksek olduğu ana harcama gruplarıdır. Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 bölgesinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,89; bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,86; bir önceki yılın aynı ayına göre %9,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,31 oranında artış gerçekleşmiştir. TR 62 Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranı Türkiye geneli olan %8,53’ün üzerinde olduğu gözlenmektedir. TR62 Bölgesi’nde alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma, lokanta ve oteller ile sağlık yıllık en fazla enflasyon artışı olan ana harcama gruplarıdır.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

2016 yılı Kasım ayında Mersin’de öngörülen sabit yatırım tutarı 59 milyon TL olan 7 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelere toplam 562 kişilik istihdam öngörülmektedir. Söz konusu dönemde Mersin ilinde destek verilen teşvikli yatırımlarda adet; öngörülen yatırım ve istihdam bazında artış gözlenmiştir. Kasım 2016’da İlimizde teşvikli yatırımlarda belge adedi ve öngörülen sabit yatırım tutarı bazında geçen yıla göre artışta tarım ve imalat, öngörülen istihdam bazındaki artışta ise tarım sektörü belirleyici olmuştur.
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Mersin’de öngörülen sabit yatırım tutarı 859 milyon TL olan 129 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 2.577 kişilik istihdam öngörülmektedir. Aynı dönemde düzenlenen 129 adet yatırım teşvik belgesinin 121’i yerli firmalar, 8’i yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 830 milyon TL; öngörülen istihdam 2.457 kişi olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenenteşvik belgesinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 29 milyon ¨; öngörülen istihdam ise 120 kişidir

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ

2016 yılının Kasım ayı sonu itibariyle Mersin ilindeki motorlu kara taşıtlarının sayısı 562.292’ye ulaşmıştır. İlimiz Türkiye genelinde motorlu kara taşıtları sayısına göre %2,7’lik payla sekizinci sıradadır. 2015 yılı Ocak-Kasım döneminde Mersin ilinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısında önceki yıla göre gözlenen %15’lik artış, 2016 yılında yerini %14’lük azalışa bırakarak 21.677 adet olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında İlimizde trafiğe kaydı yapılan araç sayısındaki gelişmeler aylar itibariyle incelendiğinde; Mart, Mayıs ve Ağustos ayları haricindeki azalış eğiliminin Ekim ve Kasım aylarında yerini artışa bıraktığı; genel itibariyle Ocak-Eylül döneminde geçen yılın altında kaldığı, Ekim ve Kasım aylarında ise önceki yılın üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Son iki aylık dönemde gözlenen söz konusu artışta ÖTV artışının talebi öne çekmesinin etkili olduğu söylenebilir. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre yoğunluk sıralamasında Mersin; %1,9’luk payla yedinci sırada yer almaktadır.

 

 
15 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Get our toolbar!
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak03:39
  • Güneş05:34
  • Öğlen12:58
  • İkindi16:48
  • Akşam20:03
  • Yatsı21:42
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.
1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.
1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.
1911 - III. Hiram Bingham, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.
1915 - Şikago'da yolcu gemisi battı: 845 kişi öldü.
1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
1936 - İspanya hükümeti iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.
1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.
1950 - Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü, tarım alanları sular altında kaldı.
1955 - Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini İngiltere reddetti.
1959 - Irak'ta 1000 kadar Kerkük Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.
1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.
1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.
1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.
1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis hükümeti kurmak üzere geri döndü.
1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.
1985 - Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.
1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.
 
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
20.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu020327515354
 
On Numara
17.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu02060708141622232526273550515661656869737478
 
Sayısal Loto
22.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu011314192930
 
Şans Topu
19.07.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu082224283006
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji