Özdemir, 'Adana Mersin Bölgesi 3 yılda nasıl en yoksul bölge oldu?'

Ana Sayfa » Ekonomi » Mersin hinterlandı 2017 ilk çeyrek ekonomik rakamları açıklandı

Mersin hinterlandı 2017 ilk çeyrek ekonomik rakamları açıklandı

Mersin firmaları bazında ihracat ve ithalatta son iki yılın ilk çeyreğinde gözlenen azalış, 2017 yılının ilk çeyreğinde yerini ihracatta %19,2’lik, ithalatta %11,4’lük artışa bırakmıştı. Dış ticaret fazlası veren yapıda olan Mersin'de; 2017’nin ilk çeyreğinde hinterland da olduğu gibi ihracat artışının ithalata göre daha hızlı olmasıyla 2016 yılının I.çeyreğine göre dış ticaret fazlası %65,9 artış kaydetti.

 
 
Mersin hinterlandı 2017 ilk çeyrek ekonomik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde ihracat 2017 yılına azalışla başlasa da Şubat ve Mart aylarındaki artış ile son iki yılın ilk çeyrek dönemlerindeki azalışı tersine dönerek önceki yılın I.çeyreğine göre %9,2‘lik artışla yaklaşık 38 milyon $ seviyesine ulaşmıştır. İthalatta ise son üç yılın ilk çeyreklik dönemlerinde gözlenen azalış eğilimi 2017’nin söz konusu döneminde tersine dönerek önceki yıla göre %7,7’lik artış kaydedip 50 milyar $ seviyesine çıkmıştır. Yılın ilk çeyreğinde hem ihracat hem de ithalattaki artış dış ticaret açığında son üç yılın ilk çeyrekliklerindeki azalış eğilimini sınırlı olsa da artışa geçmiştir.
2017 yılının ilk çeyreğinde Mersin hinterlandında ise ihracat ve ithalatta son üç yıllın ilk çeyreklik dönemlerindeki azalış eğilimi Türkiye genelinde olduğu gibi artışa geçmiştir. Mersin hinterlandında Türkiye genelinin tersine 2017 yılının ilk çeyreğinde ihracatın ithalattan daha hızlı artması nedeniyle son üç yılın ilk çeyreğindeki dış ticaret açığındaki daralma devam etmektedir.
Mersin firmaları bazında ihracat ve ithalatta son iki yılın ilk çeyreğinde gözlenen azalış, 2017 yılının ilk çeyreğinde yerini ihracatta %19,2’lik, ithalatta %11,4’lük artışa bırakmıştır. Dış ticaret fazlası veren yapıda olan İlimizde; 2017’nin ilk çeyreğinde hinterland da olduğu gibi ihracat artışının ithalata göre daha hızlı olmasıyla 2016 yılının I.çeyreğine göre dış ticaret fazlası %65,9 artış kaydetmiştir.
İlimiz dış ticaret gelişmelerine sektörel olarak bakıldığında; yılın ilk çeyreğinde ihracattaki artışta başta geçen yıla göre yarı yarıya artış kaydeden gıda ürünleri ve içecek olmak üzere, tarım ve hayvancılık ile metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) sektörleri; ithalatta ise tarım ve hayvancılık, gıda ürünleri ve içecek ile atık ve hurdalar sektörleri etkili olmuştur

AKİB İHRACAT GÖSTERGELERİ

AKİB'in açıklamış olduğu ihracat rakamlarına göre; Birlik bazında son iki yılın ilk çeyreğinde gözlenen azalışın, 2017 yılında Şubat ayındaki yukarı yönlü hareketlenmenin Mart ayında ivme kazanması ile ilk çeyrek toplamında önceki yıla göre %35’lik hızlı artış kaydetmiştir. Mersin firmaları bazında ise Aralık 2016 -Şubat 2017 dönemindeki bitkisel ürünler ve sanayi mamulleri alt sektörlerindeki azalış eğiliminin ve Mart ayında artışa geçmesinin etkisiyle 2017 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın söz konusu dönemine göre %20’lik artış gözlenmiştir. Birlik bazında Mart 2017’de geçen yılın Mart ayına göre %43’lük artışta emtia fiyatlarının yükselişe geçmesinin etkisiyle kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik sektörünün payı olurken; Mersin firmaları bazında ise önceki yılın Mart ayına göre %22’lik artışta en fazla katkıyı sırasıyla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, hayvansal ürünler ve otomotiv endüstri alt sektörü sağlamıştır.
Birlik bazında gerçekleştirilen ihracat içerinde Mersin firmalarının 2016 yılının ilk çeyreğindeki payı %13,9 iken 2017 yılının söz konusu döneminde 1,5 puan azalarak %12,4 seviyesine gerilemiştir.

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki Nisan 2016-Ocak 2017’ye kadarki istihdamda azalış trendinin, Şubat ve Mart aylarında vasıfsız işçilerdeki artışın etkisi ile yukarı yönlü hareketlendiği gözlenmektedir. 2017 Mart sonu itibariyle istihdam 2016’nın aynı dönemine göre %2 azalarak 8.159 kişiye gerilemiştir. Bölgede yer alan firma sayısı Mart ayı sonu itibariyle yabancı ve yerli firma sayısındaki artışın etkisi ile önceki yıla göre %4 artarak 459’a ulaşmıştır. Ancak Bölgede yer alan firma sayısında Ocak 2017’deki azalışın ilk çeyrek itibariyle de devam ettiği gözlenmektedir. Söz konusu dönemlerde firmaların faaliyet ruhsatları 2016 yılı Mart ayı sonuna göre üretim ve alım-satım faaliyet konularındaki artışın etkisiyle %4 artarak 699’a yükselmiştir. Mart sonu itibariyle Bölgedeki yatırım harcamaları 2016 yılının aynı dönemi ile benzer eğilim seyrinde ve yatırım tutarı ile dağılımı açısından da önemli bir değişim göstermeyerek 4,9 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bölgede ticaret hacmi 2017 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 735 milyon $ seviyesine gerilemiştir. Son iki yılın ilk çeyrekliklerinde Bölgeden çıkış yapan ürün ticaretindeki daralmanın etkisiyle Bölgedeki ticaret hacmindeki azalışın devam ettiği gözlenmektedir. Söz konusu daralmada sanayi mamulleri arasında yer alan kimya sanayi mamulleri ile bitkisel ürünler önemli bir paya sahiptir.

MERSİN LİMAN FAALİYETLERİ

Mersin Liman Başkanlığı bazında toplam yük trafiğinde son iki yılın ilk çeyrekliklerinde gözlenen durağan yapının, 2017’de yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir. Söz konusu gelişmede ihraç yüklerindeki hızlı artış etkili olmuştur. Yük trafiğinde; geçen yılın Ocak-Mart döneminde yükleme tonajı önceki yıla göre %20 artarak yaklaşık 3,4 milyon ton; boşaltma tonajı ise önemli bir değişim göstermeyerek 4,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Mersin Liman Başkanlığı tarafından elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 5. sırada yer almaktadır. Yük trafiğindeki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; 2016 yılı Eylül ayından itibaren yük trafiğindeki yukarı yönlü eğilim, Şubat 2017’de yön değiştirse de Mart ayında tekrar artışa geçmiştir.
Söz konusu gelişmede ihraç ve ithal edilen yüklerdeki artış etkili olurken; makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler hem ihraç hem de ithal edilen yüklerin artışında etkili olurken; ham ve üretilmiş mineraller, inşaat malzemeleri ihracatta, tarım ürünleri ve canlı hayvanlar ise ithalatta artışın en fazla olduğu diğer yük gruplarıdır. 2017 yılı Mart ayında yük trafiğinde yükleme tonajı geçen yıla göre aylık bazda %15 artarak 1.151.837 tona; boşaltma tonajı %6 artarak 1.708.601 tona; toplam yük trafiği ise %9’luk artışla 2.860.438 ton seviyesine yükselmiştir.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye genelinde açılan şirket ve kooperatif sayısında önceki iki yılın ilk çeyrekliklerinde gözlenen artışın, 2017 yılında yerini azalışa bıraktığı; açılan ticaret unvanlı işyeri sayısında ise tersi yönde gelişmeler olduğu gözlenmiştir. Türkiye genelinde kapanan şirket ve kooperatif sayısı ile ticaret unvanlı işyeri sayısında ise önceki yıllarda gözlenen azalışın, 2017’de de devam ettiği görülmektedir.
Mersin’de ise açılan şirket ve kooperatif sayısının 2016 ilk çeyreğinde azalışa geçtiği; söz konusu azalışın 2017 yılında da devam ettiği; açılan ticaret unvanlı işyeri sayısında Türkiye genelinin aksine geçen yılki hızlı artışın, 2017 ilk çeyreğinde yerini azalışa bıraktığı gözlenmiştir. İlimizde kapanan şirket ve kooperatif sayısında önceki iki yılın ilk çeyrekliklerindeki azalışın, 2017’de yön değiştirdiği; kapanan ticaret unvanlı işyeri sayısının ise Türkiye genelinin aksine 2016 yılında artışa geçtiği; 2017’de de artışla devam ettiği gözlenmiştir. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ile şirketlerin sermaye tutarında Türkiye genelinde geçen yılın Ocak-Mart dönemindeki artışın, 2017 yılı ilk çeyreğinde yerini azalışa bıraktığı; Mersin’de ise yabancı sermayeli firma sayısındaki durağan yapının yerini azalışa bıraktığı; sermaye tutarındaki gelişmelerin ise Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği gözlenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Mersin’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısındaki azalış oranının Türkiye genelinin üzerinde gerçekleştiği; sermaye tutarının ise altında kaldığı görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında Mersin %6,3’lük payla 3. sırada yer alırken; 2017 yılı aynı ayında da %5,1’lik payla 4.sıraya gerilemiştir.

MERSİN TİCARET BORSASI

Mersin Ticaret Borsası işlem hacminde geçen yılki artışın, 2017 yılında yerini durağan yapıya bıraktığı gözlenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde işlem hacmi geçen yıla göre %1,1’lik azalışla 1.421.144.086 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ürün bazında işlem hacmi değerine göre geçen yıla göre sınırlı azalışta yağlı tohumlar ve pamuk belirleyici olmuş; yaş meyveler, küspe ve prina ile bakliyat ve mamullerindeki artışın, azalışın sınırlı kalmasında etkili olduğu gözlenmiştir. 2017 yılı ilk çeyreğinde borsada işlem gören ürünler sıralamasında hububat ilk sırada yer alırken, söz konusu ürünü bakliyat ve mamulleri ile yaş meyveler takip etmektedir.

TURİZM BİLGİLERİ

2016 ilk çeyreğinde İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan ziyaretçilerin sayısının azalışa geçtiği; söz konusu azalışın 2017 yılında da devam ettiği, çıkış yapanlarda ise önceki yılki durağan yapının 2017 yılında yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde İlimize giriş yapan ziyaretçi sayısındaki azalışta yabancı girişler, çıkışlardaki artışta ise yerli ziyaretçiler belirleyici olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde yabancı girişlerdeki hızlı azalışta başta Asya olmak üzere Avrupa ülkelerinden girişler etkili olmuştur. Mart 2017’de yabancı girişlerde Mart 2016’ya göre %5’lik artışta ülke bazında Suriye, K.K.T.C., İngiltere ve Ukrayna etkili olmuştur. Aylık bazda yerli ve yabancı girişlerde 2016 yılı Ağustos ayından itibaren gözlenen azalış eğiliminin, yerli girişlerde 2017 ilk çeyreğinde Şubat ayı haricinde yerini artışa bıraktığı; yabancı girişlerde yılın ilk ayına azalışla girse de, Şubat ve Mart aylarında hareketlenmeler olduğu gözlenmiştir. Genel itibariyle yabancı girişler 2017’nin Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın altında kalsa da, Mart ayında yukarı yönlü hareketlenmeler gözlenmiştir.

PROTESTO EDİLEN SENETLER VE ÇEK İSTATİSTİKLERİ

2.000 TL ve üzeri tutarında Türkiye geneli ile Mersin’de protestolu senetlerdeki gelişmeler incelendiğinde; Türkiye genelinde protesto edilen senet adedi son üç yılın ilk çeyrekliklerinde artış kaydettiği; artış hızının kısmen yükselme eğiliminde olduğu; protesto edilen senet tutarının ise 2015 yılı ilk çeyreğinde önceki yıla göre artış hızını yükselttiği; 2016 yılında kısmen yavaşlama gözlense de; 2017’de tekrar ivme kazandığı gözlenmiştir. Mersin’de ise adet bazında söz konusu dönemde Türkiye geneli ile benzer gelişmeler olduğu; tutar bazında ise 2015 yılı ilk çeyreğindeki artışın Türkiye genelinin üzerinde gerçekleştiği; 2016 yılında Türkiye genelinin aksine azalışa geçtiği; 2017 yılındaki gelişmelerin Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği gözlenmiştir. 2017 yılında İlimiz protesto edilen senet tutarındaki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; 2016 yılı son iki ayındaki azalışın, 2017 yılı ilk ayında yerini hızlı artışa bıraktığı, Şubat ayında da artışın devam ettiği; Mart ayında ise önceki aya göre yarı yarıya azalış kaydederek son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği gözlenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Mersin, protesto edilen senetlerde adet ve tutar bazında iller arasında 13. sırada yer almaktadır.

FİYAT ENDEKSLERİ

2017 yılının Mart ayında, Türkiye genelinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,02; bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,34; bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,21 oranında artış gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde TÜFE’de yıllık bazda alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma, sağlık, gıda ve alkolsüz içecekler artışın yüksek olduğu ana harcama gruplarıdır. Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 bölgesinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,91; bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,49; bir önceki yılın aynı ayına göre %12,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,75 oranında artış gerçekleşmiştir. TR 62 Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranının Türkiye genelinin üzerinde olduğu ve 26 bölge içerisinde 8.sırada yer aldığı gözlenmektedir. TR62 Bölgesi’nde alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma, sağlık ile gıda ve alkolsüz içecekler yıllık bazda en fazla enflasyon artışı olan ana harcama gruplarıdır.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

İlimizde bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde; bütçe harcamalarının 2016 yılındaki durağan yapı haricinde artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. 2017’nin ilk çeyreğinde geçen yıla göre %18’lik artışta bütçe harcamaları içerisinde ağırlıklı payı olan personel giderleri başta olmak üzere, sermaye giderleri ile cari transferler etkili olmuştur. 2015 yılı belirtilen dönemde İlimiz bütçe gelirleri artış hızındaki belirgin yavaşlama, 2016 yılında da devam etmiş olsa da, 2017’nin ilk çeyreğinde hız kazandığı görülmektedir. 2017 yılı ilk çeyreğinde %25’lik artışta uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler ile dâhilde alınan mal ve hizmet gelirlerindeki önceki yıl gözlenen azalışın yerini hızlı artışa bırakması etkili olmuştur. Dâhilde alınan mal ve hizmet gelirlerinde söz konusu artışta iç talebi canlandırmaya yönelik belirli sektörlere getirilen KDV-ÖTV düzenlemesinin etkili olduğu söylenebilir. İlimiz bütçe gelirleri artışının, bütçe giderlerinin üzerinde olması paralelinde bütçe fazlasında %33’lük artış gözlenmiştir. Üçer aylık dönemler itibariyle vergi gelirlerindeki gelişmeler incelendiğinde; 2016 yılı ikinci yarısından itibaren toparlanma eğiliminin, 2017’nin ilk çeyreğinde hızını kesmiş olsa da devam ettiği; genel itibariyle önceki yılın dört çeyreğinin de üzerinde olduğu gözlenmiştir.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Türkiye geneli ve Mersin’de teşvikli yatırımlar incelendiğinde; adet bazında Türkiye genelinde 2014 yılı ilk iki ayı haricinde artış eğiliminin; 2017 yılı aynı döneminde yerini sınırlı azalışa bıraktığı; Mersin’deki gelişmelerin Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği ancak 2017’deki azalış hızının Türkiye genelinin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Öngörülen sabit yatırım tutarına göre ise Türkiye genelinde önceki üç yıllık dönemde hızlı artışın, 2016’da yerini sert düşüşe bıraktığı; 2017’de azalışın hızını keserek devam ettiği; Mersin’de ise 2015 yılı haricinde artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Teşvikli yatırımlarda Türkiye genelinde öngörülen istihdamın yıllar itibariyle inişli çıkışlı seyir izlediği; 2017 yılında son beş yılın Ocak-Şubat döneminin en yüksek seviyesinde olduğu; İlimizde ise önceki üç yıllık dönemde dalgalı seyrin, son iki yılın Ocak-Şubat döneminde yerini artışa bıraktığı ancak 2017 yılındaki artış hızının Türkiye genelinin altında kaldığı gözlenmiştir.

2017 yılı Şubat ayında Mersin’de öngörülen sabit yatırım tutarı 246 milyon TL olan 7 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelere toplam 92 kişilik istihdam öngörülmektedir. Önceki yılın Şubat ayına göre teşvikli yatırımlarda belge sayısı ve öngörülen istihdam bazında azalış gözlenmesine karşın; öngörülen sabit yatırım tutarı hızlı artış kaydetmiştir. Öngörülen sabit yatırım tutarının son 16 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde; imalat ve hizmetler sektörleri etkili olmuş; belge sayısı ve öngörülen istihdam bazındaki azalışta enerji sektörü etkili olurken; hizmetler ve madencilik, öngörülen istihdamdaki daralmada payı olan diğer
sektörlerdir. 2017 yılı ilk iki ayında İlimizde düzenlenen teşvikli yatırımların tamamı yerli firmalar tarafından alınmıştır.

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ

2017 yılının Şubat ayı sonu itibariyle Mersin ilindeki motorlu kara taşıtlarının sayısı 568.484’e ulaşmıştır. İlimiz söz konusu dönemde Türkiye genelinde motorlu kara taşıtları sayısına göre %2,7’lik payla sekizinci sıradadır. Yıllar itibariyle Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde de motorlu kara taşıt sayısı artış eğiliminde olup; Şubat sonu itibariyle önceki dört yıllık dönemde İlimizdeki artış hızı Türkiye geneli ile paralellik göstermiş; 2017 yılında ise Türkiye genelinin kısmen altında kalmıştır. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında Türkiye geneli ile Mersin’deki gelişmelere bakıldığında; Türkiye genelinde inişli çıkışlı seyir izlediği; Mersin’de de önceki dört yılın Ocak-Şubat
döneminde Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği; 2017 yılında ise Türkiye genelindeki artışa karşın İlimizde durağan yapıda olduğu gözlenmiştir. İlimizde trafiğe kaydı yapılan araç sayısındaki gelişmeler aylık bazda incelendiğinde; yılın son çeyreğine artışla giren araç sayısı Aralık ayında yön değiştirse de Ocak 2017’de tekrar yükselişe geçmiş, Şubat ayında mevsimselliğin de etkisiyle yarı yarıya azalış kaydetmiştir. Şubat 2017’de İlimizde trafiğe kaydı yapılan araç sayısının Şubat 2016’nın altında kalmasında ise hem otomobil hem de ticari araçlardaki daralma etkili olmuş; ticari araç sayısındaki azalışın, otomobile göre daha hızlı olduğu gözlenmiştir. Yılın ilk iki ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısına göre İlimiz %2,7’lik payla sekizinci sırada yer almıştır.

 

 

 

 
 
20 Mayıs 2017 Cumartesi 23:41
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
KDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:12
  • Güneş06:47
  • Öğlen12:37
  • İkindi15:42
  • Akşam18:06
  • Yatsı19:29
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
8
7
1
0
22
2
Göztepe
9
5
2
2
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
7
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1600 - Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.
1746 - New Jersey Koleji kuruldu. Bu okulun adı 1896 yılında Princeton Üniversitesi olarak değişecektir.
1784 - Rusya, Alaska'nın Kodiak Adası'nda bir koloni kurdu.
1836 - Sam Houston törenlerle Texas Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.
1919 - Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Hulusi Kezrak arasında Amasya Protokolü imzalandı
1931 - Amerikalı mafya lideri Al Capone vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası aldı.
1937 - Tunceli bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli'nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947'ye kadar sürdü.
1938 - Chester Carlson fotokopiyi icat etti.
1947 - ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı'na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.
1953 - Laos Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1957 - ABD Vietnam'da ilk zaiyatlarını verdi.
1962 - ABD Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikan donanması Küba'yı ablukaya aldı. Füze krizi dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
1964 - Jean-Paul Sartre Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı ama ödülü geri çevirdi.
1967 - Apollo 7 uzay aracı Dünya yörüngesinde 163 kez döndükten sonra güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na indi.
1972 - THY'nin Truva uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Bir gün sonra yolcuları serbest bırakan 4 hava korsanı Bulgaristan'a iltica etti.
1976 - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kuruldu.
1980 - Yönetmen Ömer Kavur'un filmi Yusuf ile Kenan Milano'da altın madalya aldı.
1983 - Batı Almanya ve Fransa'da 1 milyon 500 bin kişi nükler karşıtı protesto gösterisi yaptı.
1988 - Barış Manço'nun televizyon programı 7'den 77'ye TRT'de başladı.
1988 - Eski Diyarbakır Askeri Cezaevi İç güvenlik Komutanı Binbaşı Esat Oktay Yıldıran İstanbul'da öldürüldü.
1993 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın şehit oldu. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1997 - Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak Eşkıyayı seçti.
2005 - Eurovision Şarkı Yarışması'nın 50. yılı şerefine Danimarka'da en iyi 14 şarkının yarıştığı bir yarışma yapıldı. İsveçli ABBA grubunun 1974 yılında yarışan Waterloo şarkısı birinci seçildi.
2009 - Windows 7 resmi olarak piyasaya çıktı.
 
Get our toolbar!
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
19.10.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu031217284748
 
On Numara
16.10.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu01061213141619273537384049515255646568697580
 
Sayısal Loto
21.10.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu071226293136
 
Şans Topu
18.10.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu010215162512
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji