İşsizlik oranı %9,7 seviyesinde gerçekleşti

Ana Sayfa » Ekonomi » Mersin Hinterlandı Mayıs 2018 Ekonomik Rakamları Açıklandı

Mersin Hinterlandı Mayıs 2018 Ekonomik Rakamları Açıklandı

Mersin hinterlandı ihracat hacmi Ocak ayındaki geçen yıla göre aylık bazda artışını Mayıs ayı sonuna kadar sürdürmesiyle 2018’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinin üzerinde %19’luk artışla 4,2 milyar $’a ulaştı.

 
 
Mersin Hinterlandı Mayıs 2018 Ekonomik Rakamları Açıklandı

Mersin hinterlandı ihracat hacmi Ocak ayındaki geçen yıla göre aylık bazda artışını Mayıs ayı sonuna kadar sürdürmesiyle 2018’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinin üzerinde %19’luk artışla 4,2 milyar $’a ulaştı. 2018’in söz konusu döneminde Mersin Hinterlandı ithalat hacmi ise Mart-Mayıs dönemindeki daralmanın etkisiyle yıllık bazda %1’lik sınırlı azalışla 5,3 milyar $ olarak gerçekleşti. 2018’in Ocak-Mayıs döneminde ithalattaki sınırlı daralmaya karşın; ihracat artışının etkisiyle dış ticaret açığı geçen yıla göre %38’lik azalış kaydedildi.

Mersin firmaları ihracat hacmi son iki yılın Ocak-Mayıs döneminde artış kaydetmiştir. 2018’de yıllık bazda artış hızı geçen yıla göre yavaşlayarak %9’luk büyümeyle 682 milyon $’a ulaşmıştır. Söz konusu yavaşlamada “gıda ürünleri ve içecek” alt sektöründe geçen yılki ihracat artışının, 2018’de yön değiştirmesi etkili olmuştur.

Mersin firmaları ithalat hacminde ise önceki iki yılın Ocak-Mayıs döneminde gözlenen artış; yıllık bazda 2018’de yerini %1’lik sınırlı azalışa bırakarak 587 milyon $’a gerilemiştir. Söz konusu gelişmede “gıda ürünleri ve içecek” ile “atık ve hurdalar” ürün gruplarında geçen yılki ithalat artışının, 2018’de yerini azalışa bırakmasının payı olmuştur. İlimiz ihracat hacmi artış hızı Türkiye genelinin kısmen üzerinde gerçekleşmiş; ithalat hacminde ise Türkiye genelinin aksi yönde gelişmeler gözlenmiştir.
İlimiz ihracatı aylık bazda 2018’in Ocak ayından itibaren Nisan ayı sonuna kadar devam eden azalış eğilimi, Mayıs ayında yön değiştirerek yerini %12’lik artışa bırakmıştır. 2018’in Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %17’lik hızlı artışla yaklaşık 132 milyon $’a yükselmiştir. Yıllık bazda söz konusu artışa en fazla; geçen yıla göre iki kat artan “meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri” alt sektör grubunun katkısı olmuştur.
İthalat hacmi ise aylık bazda 2018’in ilk çeyreğinde gözlenen azalış eğiliminden Nisan ve Mayıs aylarında çıkarak yerini artışa bırakmıştır. Mayıs 2018’de geçen yıla göre aylık bazda %4’lük artışla 130 milyon $’a ulaşmasında yaklaşık yarı yarıya artan “tahıl ve başka yerde sınıandırılmamış bitkisel ürünler” ürün grubunun payı olmuştur.
Dış ticaret fazlası veren yapıya sahip olan İlimizde 2018’in Ocak-Mayıs döneminde ihracattaki büyümeye karşın; ithalatın sınırlı da olsa azalış kaydetmesiyle dış ticaret fazlası geçen yıla göre %180’lik artışla 95 milyon $ seviyesine ulaşmıştır.
Yılın beş aylık döneminde İlimiz ihracatçı rma sayısı bir önceki yıla göre %6,2 artarak 1.035 adete ulaşırken; ithalatçı firma sayısı ise geçen yıla göre %6,9’luk artış ile 587’ye yükselmiştir. Türkiye genelinde hem ihracatçı hem de ithalatçı rma sayısına göre 10. sırada yer alarak geçen yılki yerini korumuştur

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

Mersin Serbest Bölgesi’nde yaratılan istihdamda 2018’in ilk ayındaki hızlı artış, Mart ayı sonuna kadar yavaşlayarak devam etmiş; Nisan ve Mayıs aylarında ise azalış gözlenmiştir. Mayıs 2018’de istihdamda gözlenen söz konusu azalışta; vasıı ve vasıfsız işçi sayısındaki daralma etkili olmuştur. Bölgede 2018 Mayıs ayı sonu itibariyle yaratılan istihdam; vasıfsız işçi sayısındaki büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %5’lik artışla 8.813 kişiye ulaşmıştır.
Bölgede yer alan rma sayısında 2018’in ilk ayından itibaren Mayıs ayı sonuna kadar azalış trendi devam etmiştir. 2018’in Mayıs ayı sonu itibariyle rma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4’lük azalışla 438’e gerilemiştir. Firmaların faaliyet ruhsatları 2017 yılı Mayıs ayı sonuna göre etkisiyle %1,4’lük sınırlı azalışla 691’e gerilemiştir. Söz konusu azalışta özellikle “alım satım” faaliyet konusundaki gerileme etkili olmuştur.
Bölgedeki yatırım harcamalarında 2017’nin son çeyreğindeki artış trendi; 2018’in Ocak ayında yavaşlayarak devam etmiş; Şubat-Nisan dönemindeki dalgalı seyir; Mayıs ayında yerini hızlı artışa bırakarak son 13 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’in Ocak-Mayıs döneminde yurtdışından bölgeye yapılan demirbaş yatırımlarındaki daralmanın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %21’lik azalışla 11,1 milyon $’a gerilemiştir.
Bölgedeki ticaret hacminde önceki iki yılın Ocak-Mayıs döneminde gözlenen daralma, yıllık bazda 2018’de yerini %16’lık artışa bırakarak yaklaşık 1,4 milyar $’a ulaşmıştır. Söz konusu gelişmede sanayi grubunda “işlenmiş petrol ürünleri” ile “sanayi mamulleri” alt gruplarında hem bölgeye girişler, hem de bölgeden çıkışlarda gözlenen artışın katkısı olmuştur.

MERSİN LİMAN FAALİYETLERİ

Mersin Liman Başkanlığı bazında elleçlenen yük traği Ocak-Mayıs dönemine göre son üç yıldır artış eğilimindedir. 2018’in Ocak-Mayıs döneminde yük traği artış hızının, geçen yıla göre yavaşlamasında ihraç edilen yükler etkili olmuştur.

Mayıs 2018’de ise yük traği geçen yılın aynı ayına göre %19’luk artışla 3,2 milyon tona yükselmesinde; başta ithal edilen yükler olmak üzere ihraç edilen yüklerdeki artışın payı olmuştur. 2017’nin beş aylık döneminde Mersin Liman Başkanlığı elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 5. sıradaki yeri, 2018’de 6. sıraya gerilemiştir

Uluslararası taşıma hatlarına göre İlimizdeki Ro-Ro istatistikleri incelendiğinde; Ro-Ro gemileriyle tır-treyler-vagon taşımaları Mersin-Trieste ve Mersin-Magusa hatlarında yoğunlaşmaktadır. Türkiye genelinde Avrupa hattında taşınan toplam araç sayısı ile Mersin-Trieste hattı %9,0’luk payla 5. sırada yer alırken; Akdeniz hattında ise Mersin-Magusa hattı %41,9’luk payla ilk sırada gelmektedir. Yurtdışı bağlantılı otomobil-araç elleçlemesinde ise liman tesislerinde gelen giden araç trağine göre; Mersin Uluslararası Limanı %0,5’lik payla Türkiye genelinde 8. sırada yer alırken; onu 9.sırada Taşucu Belediye Limanı; 10. sırada da Taşucu TDİ Limanı takip etmektedir.

KURULAN KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

İlimizde açılan şirket ve kooperatif sayısının 2018’in Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğiliminin, Mayıs ayında hızlanarak aylık bazda en yüksek seviyeye ulaşmasıyla; önceki iki yılın Ocak-Mayıs döneminde gözlenen yatay seyir, 2018’de yıllık bazda yerini %36’lık büyümeye bırakmıştır. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise, 2018’in Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yön değiştirerek %21’lik azalış kaydetmiştir. İlimizde açılan gerçek kişi tacirleri sayısı 2017’nin Ocak-Mayıs döneminde gözlenen daralma; 2018’in ilk ayından Mayıs ayı sonuna kadar geçen yılın altında seyir izlemesiyle; yıllık bazda 2018’de de devam etmiştir. Kapanan gerçek kişi tacirleri sayısında ise geçen yılki hızlı artış; 2018’in beş aylık döneminde ise yaklaşık yarı yarıya azalışla yön değiştirmiştir.
2018’in beş aylık döneminde İlimizde açılan şirket ve kooperatif sayısı büyüme oranı Türkiye genelinin kısmen üzerinde iken; açılan ticaret unvanlı işyeri sayısı ise daha hızlı azalmıştır. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ile ticaret unvanlı işyeri sayısı azalış hızı ise Türkiye genelinin oldukça üzerindedir. İlimizde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında geçen yılki sert düşüş 2018’in Ocak-Mayıs döneminde yerini hızlı artışa bırakmıştır. Yıllık bazda artış hızı Türkiye genelinin üzerindedir.
İlimizde söz konusu dönemde ağırlıklı olarak Suriye sermayeli rma açılmıştır. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre Mersin iller arasında %4,3’lük payla 6. sırada yer alırken; 2018’de %4,9’luk payla 2.sıraya yükselmiştir.

MTSO

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na yeni kayıt yaptıran şirket ve kooperatif sayısı son beş yılın Ocak- Mayıs döneminde artış eğilimindedir. Kapanan şirket ve kooperatif sayısında önceki iki yıldır gözlenen azalış; 2017’de yerini artışa bıraksa da; 2018’in Ocak-Mayıs döneminde yerini azalışa geçmiştir. Hem açılan hem de kapanan gerçek kişi tacirleri sayısında ise son iki yıldır azalış kaydetmiştir. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 16.689’u faal olmak üzere MTSO’ya kayıtlı üye sayısı 21.757’dir.

MERSİN TİCARET BORSASI

Mersin Ticaret Borsası işlem hacmi Ocak-Mayıs dönemine göre son üç yıldır hızlı biçimde artış eğilimindedir. Yılın beş aylık döneminde işlem hacminin geçen yıla göre %22’lik artışla 2.984.130.925 TL seviyesine yükselmesinde başta “yaş meyveler” olmak üzere “hububat” ile “bakliyat ve mamulleri”nin katkısı olmuştur. Aynı dönem için işlem gören ürün miktarı 2017’nin Ocak-Mayıs dönemine göre “bitkisel yağlar” ve “yem” ürün gruplarındaki daralmanın etkisiyle geçen yıla göre %25’lik azalışla 1.742.412.891 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

PROTESTO EDİLEN SENETLER VE ÇEK İSTATİSTİKLERİ

İlimizde 2.000 TL ve üzeri tutarında protesto edilen senetlerde; adet bazında son iki yılın Ocak-Mayıs döneminde gözlenen artış; yıllık bazda 2018’de yerini %4’lük azalışa bırakmıştır. İlimizde protestolu senet tutarı, 2018’in tüm aylarında geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle; geçen yılki artışını yıllık bazda 2018’de de hızlanarak devam ettirmiştir. Mayıs ayında protesto edilen senet tutarı Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de aylık bazda 2018’in en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’in beş aylık döneminde İlimizde protestolu senet adedi azalış hızı Türkiye geneli ile yaklaşık aynı seviyede kalmış; tutar bazındaki büyüme oranı ise Türkiye genelinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Mersin, protesto edilen senetlerde adet bazında iller arasında geçen yılki 13. sıradaki yeri 2018’in beş aylık döneminde de aynı kalmış; tutar bazında ise geçen yıla göre 13. sıradaki yeri 2018’de 8.sıraya yükselmiştir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

İlimiz bütçe harcamaları 2018’in ilk ayından itibaren Mayıs ayı sonuna kadar artış eğiliminde olmasıyla yılın beş aylık döneminde geçen yıla göre %39’luk büyümeyle 3,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe harcamalarındaki genişlemede ekonomik bazda sınıamaya göre başta “Sermaye Giderleri” olmak üzere “Personel Giderleri”ndeki artış etkili olmuştur.
Fonksiyonel bazda sınıamaya göre ise “Ekonomik İşler ve Hizmetler”; “Eğitim Hizmetleri” ile “Sağlık Hizmetleri” artışa en fazla katkısı olan harcama gruplarıdır. İlimizde bütçe gelirleri tahsilatı, 2018’in Şubat ayından itibaren Mayıs ayı sonuna kadar artış trendinin devam etmesiyle; 2018’de yıllık bazda %27’lik artışla 5,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Yılın beş aylık döneminde söz konusu artışa; “İthalde Alınan KDV Gelirleri” ile “Özel Tüketim Vergisi”nin katkısı olmuştur. Yılın beş aylık döneminde İlimiz bütçe fazlası artış hızı geçen yıla göre yavaşlayarak %11’lik genişlemeyle 1,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu gelişmede gelirlerdeki büyüme oranının, harcamalara kıyasla daha yavaş kalması etkili olmuştur.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

İlimizde yatırım teşvik belgesi sayısında önceki dört yılın Ocak-Mayıs döneminde gözlenen artış eğilimi, 2018’in aynı döneminde tersine dönerek geçen yıla göre %19’luk azalışla 61’e gerilemiştir. Yılın beş aylık döneminde belge sayısı azalış hızı Türkiye genelinin üzerinde gerçekleşmiştir. Teşvikli yatırımlara öngörülen sabit yatırım tutarında ise önceki iki yıldır gözlenen artış; 2018’in Ocak-Mayıs döneminde yerini %29’luk daralmaya bırakmıştır. Teşvikli yatırımlara öngörülen istihdam ise son beş yıldır dalgalı seyir izlemiş; yıllık bazda 2018’de geçen yıla göre yarı yarıya artış kaydetmesinde özellikle hizmetler sektörü etkili olmuştur.
Yılın beş aylık döneminde İlimizde düzenlenen 61 adet yatırım teşvik belgesinin 56’sı yerli rmalar, 5’i yabancı sermayeli rmalar tarafından alınmıştır. Söz konusu dönemde Mersin’de teşvikli yatırımlarda ağırlıklı payını koruyan komple yeni yatırımlar belge sayısı ve öngörülen sabit yatırım tutarı bazında geçen yılın altında kalmıştır.

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ

İlimiz motorlu kara taşıt sayısı 2018 Nisan ayı sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre %4,7’lik artışla 599.668’e ulaşmıştır. İlimizdeki motorlu kara taşıt sayısı son üç yılın dört aylık döneminde azalış eğilimindedir. 2018’in dört aylık döneminde geçen yıla göre %3’lük azalışta; binek araç sayısındaki daralma etkili olmuştur. Yılın dört aylık döneminde ticari araç sayısında gözlenen %10’luk artış ise motorlu kara taşıtı sayısındaki azalış hızını sınırlandırmış; hız kaybı Türkiye genelinin altında kalmıştır. İlimiz, Türkiye genelinde motorlu kara taşıt sayısına göre 2017 yılının dört aylık döneminde %2,7’lik payla 8. sıradaki yerini, 2018’de de aynı oranla korumuştur.
İlimizde trağe kaydı yapılan araç sayısı son üç yılın Ocak-Nisan döneminde azalış eğilimindedir. Trağe kaydı yapılan araç sayısında yılın ilk çeyreğinde gözlenen geçen yılın altındaki seyrin, Nisan ayında ticari araçlardaki artışın etkisiyle yön değiştirse de; 2018’de yıllık bazda artışa geçmesine yeterli olmayarak geçen yıla göre %7’lik daralmayla 6.862’ye gerilemiştir. Yıllık bazda söz konusu gelişmede binek araçlar etkili olmuştur. Trağe kaydı yapılan araç sayısına göre 2017’nin dört aylık döneminde %1,9’luk payla 7. sırada yer alan İlimiz, 2018’de de %1,8’lik payla 7. sırada yer almıştır

 

 
 
26 Temmuz 2018 Perşembe 09:39
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:10
  • Güneş05:54
  • Öğlen12:56
  • İkindi16:40
  • Akşam19:37
  • Yatsı21:08
 
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
3
9
Trabzonspor
2
1
0
1
3
10
Sivasspor
2
1
0
1
3
11
Erzurum BB
1
0
0
1
0
12
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
0
13
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
15
Alanyaspor
1
0
0
1
0
16
Ankaragücü
1
0
0
1
0
17
Göztepe
1
0
0
1
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1235 - Lozan'da büyük yangın.
1789 - Liège'de (Belçika) ihtilal.
1868 - Fransız astronom Pierre Jules César Janssen helyum elementini keşfetti.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.
1917 - Büyük Selanik yangını: şehrin %30'dan fazlası harab oldu, 70.000 kişi evsiz kaldı.
1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.
1944 - Yahudiler Fransa'daki toplama kampı Drancy'den kurtuldular.
1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.
1958 - Vladimir Nabokov'un romanı Lolita ABD'de yayımlandı.
1964 - Türk güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
1971 - Vietnam Savaşı: Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldılar.
1983 - Alicia kasırgası Texas sahillerini vurdu; 22 kişi öldü.
1989 - Tadeusz Mazowiecki Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükümetinin ilk başbakanı oldu.
1998 - Ekonomik krize düşen Rusya bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı.
1999 - 17 Ağustos Depremi
2007 - Atlas Jet'e ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Hiçbir can ve mal kaybının olmadığı kaçırma eyleminin ABD' yi protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi. Uçak Antalya Havalimanı'na indirildi.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
16.08.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu091112354952
 
On Numara
13.08.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu03051415182326273137384850515556586567697576
 
Sayısal Loto
15.08.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu031015182543
 
Şans Topu
15.08.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu032324263102
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji