'Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat'

Ana Sayfa » Avrupa Haber » Mersin hinterlandı Nisan ayı ekonomik rakamları açıklandı

Mersin hinterlandı Nisan ayı ekonomik rakamları açıklandı

Mersin hinterlandında; 2017’nin ilk dört aylık dönemi itibariyle hem ihracat hem de ithalatta son iki yıllık dönemde gözlenen azalış yön değiştirdi. Söz konusu dönemde ihracat, 2016 yılına göre %15 artışla 2,8 milyar $’a, ithalat ise %4’lük artışla 4,1 milyar $’a ulaştı. Nisan 2017’de ihracat geçen yıla göre %12, ithalat ise %8 arttı.

 
 
Mersin hinterlandı Nisan ayı ekonomik rakamları açıklandı

2017 yılının ilk dört aylık döneminde Türkiye genelinde ihracat geçen yıla göre %8,7’lik artış kaydederek 51 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. İhracatta son iki yılın dört aylık dönemlerinde gözlenen azalış 2017’de tersine dönmüştür. 2017 yılında aylık bazda ihracatta yılın ilk çeyreğinde gözlenen artış eğilimi Nisan ayında yerini azalışa bırakmıştır. Ancak Nisan 2017’de Türkiye geneli ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %7,4 artış kaydetmiştir. İthalatta ise yılın ilk dört ayında 2016’nın aynı dönemine göre %8,3’lük artış kaydedilerek 68 milyar $ seviyesine yükselmiştir. Türkiye genelinde son üç yılın Ocak-Nisan dönemlerinde gözlenen azalış 2017’nin aynı döneminde yönünü değiştirmiştir. 2017 yılında aylık bazda ithalattaki eğilim ihracatla benzerlik göstermektedir. Nisan 2017’de ithalatta bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9’luk artış gözlenmiştir. Yılın ilk dört aylık dönemlerinde dış ticaret açığında son dört yıldır gözlenen daralma, 2017’nin söz konusu döneminde sınırlı olsa da genişlemiştir.

Mersin hinterlandında; 2017’nin ilk dört aylık dönemi itibariyle hem ihracat hem de ithalatta son iki yıllık
dönemde gözlenen azalış yön değiştirmiştir. Söz konusu dönemde ihracat, 2016 yılına göre %15 artışla 2,8
milyar $’a, ithalat ise %4’lük artışla 4,1 milyar $’a ulaşmıştır. Nisan 2017’de ihracat geçen yıla göre %12,ithalat ise %8 artmıştır. Dış ticaret açığında son üç yılın ilk dört aylık dönemlerinde gözlenen daralma 2017’niın aynı döneminde de devam etmiştir. Mersin hinterlandında, ihracat ve ithalattaki gelişmelerinTürkiye geneli göre daha olumlu olduğu söylenebilir.

AKİB İHRACAT GÖSTERGELERİ

AKİB'in açıklamış olduğu ihracat rakamlarına göre; Birlik bazında son iki yıldır gözlenen azalış, Ocak 2017’deki hızlı artışın Nisan ayı itibariyle devam etmesiyle, 2017’nin ilk dört ayında yön değiştirerek yerini %30’luk artışa bırakmıştır. Aylık bazda 2017’nin ilk çeyreği itibariyle hızlı artış eğilimi, Nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri alt sektöründeki daralmanın etkisiyle yön değiştirerek %19’luk azalış kaydetmiştir. Mersin firmaları ihracatında ise yıllık bazdaki gelişmelerin Birlik bazı ile paralellik gösterdiği; Mersin firmaları bazında Mart ayında yönünü yukarı çeviren bitkisel ürünler ve sanayi mamulleri alt sektörlerinin Nisan ayında bitkisel ürünlerin azalışa geçmesi; sanayi mamullerinin durağan yapıda olmasıyla artış hızının Birlik artışına kıyasla daha yavaş olduğu gözlenmiştir. Birlik bazında Nisan 2017’de geçen yılın Nisan ayına göre %16’lık artışta emtia fiyatlarının yükselişe geçmesinin etkisiyle başta çelik olmak üzere kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin payı olurken; Mersin firmaları bazında ise önceki yılın Nisan ayına göre %9’luk azalışta yaş meyve ve sebze, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller alt sektörleri etkili olmuştur. Birlik bazında gerçekleştirilen ihracat içerinde Mersin firmalarının 2016 yılının ilk dört aylık dönemindeki payı %14,0 iken 2017 yılının söz konusu döneminde 1,9 puan azalarak %12,1 seviyesine gerilemiştir.

MERSİN SERBEST BÖLGESİ

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki 2017 yılının Şubat ve Mart ayında artışa geçen istihdam Nisan ayında vasıfsız işçilerdeki artışın yavaşlaması ile hızını kesse de artış eğilimini devam ettirmiştir. 2017 Nisan sonu itibariyle istihdam; 2016’nın söz konusu dönemine göre aynı seviyede kalarak 8.300 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bölgede yer alan firma sayısı; Nisan sonu itibariyle bir önceki aydaki seviyesini koruyarak durağan yapı gösterse de, 2016 yılının Nisan ayı sonu itibariyle yabancı sermayeli firma sayısındaki artışın etkisi ile %2,7 artarak 459’a ulaşmıştır. Firmaların faaliyet ruhsatları 2016 yılı Nisan ayı sonuna göre üretim faaliyet konusundaki yükselişle %3,4 artarak 700’e çıkmıştır. Nisan sonu itibariyle Bölgedeki yatırım harcamaları 2016 yılının aynı dönemine göre yurtdışından bölgeye yapılan demirbaş yatırımlarındaki artış ile %134 artarak 11,4 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yılın ilk dört aylık döneminde Bölgede ticaret hacmindeki daralma 2016 yılının aynı dönemine göre hızını kestiği gözlense de devam etmektedir. Bölgeden çıkışlardaki son iki yıllık dönemdeki azalışın etkisiyle toplam ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %10 azalarak 934 milyon $ seviyesine gerilemiştir. 2017’nin Ocak-Nisan döneminde Bölgeden çıkışlarda azalışın 2016’ya göre yavaşladığı gözlense de söz konusu azalış Bölgeden Türkiye’ye çıkışı gerçekleştirilen tüketim malları ve ara malları kaynaklıdır.

MERSİN LİMAN FAALİYETLERİ

Mersin Liman Başkanlığı yük trafiği, 2017 yılı Şubat ayı haricinde artışta olması yılın dört aylık döneminde yıllık bazda %9’luk artış kaydederek 11,2 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Söz konusu artışta başta ihraç yükler kapsamındaki cevher ve metal atıkları, gübreler ile makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler yüklerinin, ithalatta ise kimyasallar ile makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler yük gruplarının etkisi olmuştur. 2017’nin ilk dört ayında Mersin Liman Başkanlığı elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisinde 2016’daki 6. sırada olan yeri bir sıra yükselerek
2017’de 5. sıraya çıkmıştır.

Taşıma hatlarına göre Ro-Ro istatistikleri incelendiğinde; Ro-Ro hatlarına uğrayan gemi sayısı son iki yılın ilk dört aylık döneminde aynı seviyeyi koruyorken 2017’nin aynı döneminde hareketlenmeler gözlenerek yerini %3’lük artışa bırakmıştır. Ro-Ro hatlarında taşınan yolcu sayısında 2016’nın Ocak-Nisan döneminde gözlenen daralma 2017’de yerini %20’lik artışa bırakmıştır. Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısında ise geçen yılki artış, 2017’de hız kazandığı gözlenmiştir.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Türkiye genelinde açılan şirket ve kooperatif sayısında önceki yılların Ocak-Nisan döneminde gözlenen artış eğilimi, 2017’de yerini azalışa bırakmıştır. Açılan ticaret unvanlı işyeri sayısında ise tersi yönde gelişmeler gözlenmiştir. İlimizde ise açılan şirket ve kooperatif sayısında geçen yılın dört aylık dönemindeki sınırlı azalış, 2017’de de devam etmiştir. Açılan ticaret unvanlı işyeri sayısındaki artış, 2017’de yerini %11’lik azalışa bırakmıştır. Türkiye genelinde kapanan şirket ve kooperatif sayısında ise son üç yıldır azalış eğilimi gözlenmiş, 2017 Ocak-Nisan döneminde ise geçen yıl ile yaklaşık aynı seviyeyi korumuştur. Kapanan ticaret unvanlı işyeri sayısında 2016’nın son çeyreğindeki artış trendi, 2017’nin ilk ayında da devam etse de, Şubat-Nisan dönemindeki azalışın etkisiyle; geçen yılki daralma 2017’de de devam etmiştir.

Mersin'de kapanan şirket ve kooperatif sayısında son üç yıllık dönemdeki azalış trendi, 2017 Ocak ve Şubat aylarındaki artışın etkisiyle 2017’nin dört ayında yön değiştirmiştir. Mersin’de kapanan gerçek kişi tacirleri sayısı ise Şubat-Nisan döneminde hızlı artış eğiliminin etkisiyle 2017’de yıllık bazda artış hızı geçen yıla göre ivme kazanmıştır. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında ise Türkiye genelinde önceki yılların Ocak-Nisan döneminde artış eğilimi, 2017’de yerini durağan yapıya bırakmıştır. İlimizde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında 2016 son çeyreğinde azalış eğiliminin, Ocak 2017’de yön değiştirmeyerek yılın dört ayında da devam etmesiyle son üç yılın Ocak-Nisan döneminde gözlenen artış, 2017’de tersine dönerek önceki yıla göre %31 azalmıştır. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında Mersin %7,0’lik payla 3. sırada yeralırken; 2017 yılı aynı ayında da %4,8’lik payla 4.sıraya gerilemiştir

MERSİN TİCARET BORSASI

Mersin Ticaret Borsası işlem hacmi son beş yılın Ocak-Nisan döneminde 2015 yılı haricinde artış eğilimindedir. 2017’nin ilk dört aylık döneminde Mart ayında ticaret hacmindeki daralmanın etkisiyle artış hızı geçen yıla göre yavaşlayarak %5,7’lik artışla 1.878.642.823 TL seviyesine yükselmiştir. Söz konusu artışta; hububat ve mamulleri ile bakliyat ve mamullerinin katkısı olduğu görülmektedir. Aynıdönem için işlem gören ürün miktarı, 2016’nın dört ayına göre bitkisel yağlardaki artışın etkisiyle %80 büyüyerek 1.980.016.903 kgseviyesine ulaşmıştır.

TURİZM BİLGİLERİ

Ocak-Nisan döneminde İlimiz deniz sınır kapılarından giriş yapan ziyaretçiler incelendiğinde; son iki yıldır giriş yapan ziyaretçi sayısının azalış, çıkış yapanların ise son üç yıldır artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Söz konusu dönemlerde İlimize giriş yapan ziyaretçi sayısındaki azalışta yabancı ziyaretçiler, çıkıştaki artışta ise yerli ziyaretçiler etkili olmuştur. Yabancı girişlerde 2016’nın ilk ayı haricinde girişlerin mevsimsel olarak yoğunlaştığı aylar da dâhil olmak üzere Şubat-Aralık döneminde geçen yılın altındaki seyrin; 2017’nin Ocak ayında da devam ettiği; ancak son üç aydır artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Yerli girişlerde ise 2016’nın ikinci yarısında gözlenen azalış eğiliminin, 2017’nin ilk ayında yön değiştirdiği Nisan ayı sonu itibariyle artışın devam ettiği gözlenmiştir. Yılın dört aylık döneminde yabancı girişlerde geçen yıla göre yarı yarıya azalışta ülke bazında Suriye ve Lübnan etkili olmuştur. Nisan 2017’de ise yabancı girişlerde geçen yılın aynı ayına göre%9’luk artışta Suriye, İran ve Bulgaristan’ın payı olmuştur.

PROTESTO EDİLEN SENETLER VE ÇEK İSTATİSTİKLERİ

Türkiye genelinde 2.000 TL ve üzeri tutarında protesto edilen senetlerde; adet bazında son üç yılın, tutar bazında ise son beş yılın dört aylık döneminde artış eğilimi gözlenmiştir. Yıllık bazda adet bazında artış geçen yıl ile aynı seviyeyi korurken, tutar bazında ise Ocak 2017’deki artışın Nisan ayı itibariyle devam etmesiyle geçen yıla göre hızını yükselttiği gözlenmiştir. İlimizde ise protesto edilen senetlerin adet bazında son iki yıldır artış devam ederken; tutar bazında ise geçen yıl gözlenen azalış 2017’de yerini artışa bırakmıştır.
2017’de yıllık bazda Mersin’de protesto edilen senet adedi artış hızı Türkiye geneline kıyasla kısmen daha sınırlı kalırken; tutar bazında ise Türkiye genelinin üzerindedir. Yılın dört ayında Mersin, protesto edilen senetlerde adet ve tutar bazında iller arasında 13. sırada yeralmaktadır.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2017 Nisan ayında İlimizde bütçe harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre %35’lik, gelirlerde ise %29’luk artış kaydedilmiştir.Geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre harcamalarda artışın aynı eğilimle devam etmesi, gelirlerde ise önceki yıl gözlenen azalışın bu yıl tersine dönmesiyle aylık bazda bütçe fazlasında yaklaşık %12’lik artış gözlenmiştir. Nisan ayında bütçe harcamalarındaki artışın yarısı sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Söz konusu dönemde fonksiyonel bazlı olarak ise sağlık hizmetleri harcamaları, ekonomik işler ve hizmetler ile eğitim hizmetlerine yönelik harcamalar 2016 Nisan ayına göre artışın %87’sini oluşturmaktadır.
2017 Ocak-Nisan döneminde ise bütçe harcamaları özellikle sermaye giderlerindeki ve cari transferlerdeki artışın etkisiyle bir önceki yıla göre %23 oranında genişlemiştir. Söz konusu dönemde bütçe gelirlerindeki %26’lık artışta, artışın %78’inin kaynağı olan uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler ile dahilde alınan mal ve hizmet vergileri kalemleri etkili olmuştur. Bütçe fazlası veren İlimizde 2017 yılının ilk dört aylık döneminde vergi gelirlerindeki hızlı artışın katkısıyla %30 artış kaydedilmiştir.
2017 yılındaki geçen yılın üzerinde seyir izleyen vergi gelirleri başta ithalde alınan KDV gelir artışı ile alkollü içeceklerdeki vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle Nisan ayında yıllık olarak %30 artış kaydetmiştir. Nisan ayında Mersin gümrükleri bazında ithalattaki yıllık bazdaki artış vergi geliri artışını desteklemektedir. Söz konusu dönemde vergi gelirlerinde azalış gösteren kalemler arasında Şubat ayında başlayan motorlu taşıtlar vergi gelirindeki azalış ve dayanıklı tüketim mallarındaki vergi indirimleri kaynaklı gelir azalışı Nisanayında da devam ettiği görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Türkiye genelinde teşviğe bağlanan belge sayısında son iki yılın ilk çeyrekliklerinde gözlenen artış, hızını kesmiş olsa da 2017’de de devam etmiştir. Öngörülen sabit yatırım tutarının ise Mart 2017’deki hızlı artışın etkisiyle, önceki yıl gözlenen azalış, 2017’nin ilk çeyreğinde tersine dönmüştür. Yatırımlara öngörülen istihdam bazında ise önceki üç yılın ilk çeyrekliklerindeki azalış, 2017’de yerini hızlı artışa bırakmıştır.
İlimizde ise teşvikli yatırımlarda belge sayısı bazında 2017’nin ilk çeyreğinde Ocak ve Şubat aylarındaki komple yeni yatırımlardaki azalışın etkisiyle yıllık bazda %25 azalış kaydetmiştir ancak söz konusu yatırım projelerine öngörülen yatırım tutarı ve istihdam artışı devam etmiştir.
Yılın ilk çeyreğinde İlimizde düzenlenen 39 adet yatırım teşvik belgesinin 37’si yerli firmalar, 2’si yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 345 milyon TL; öngörülen istihdam 703 kişi olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgesinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2 milyon TL; öngörülen istihdam ise 21 kişidir. Yabancı firmalara düzenlenen teşvikli yatırımlarda geçen yıla göre artış; yerli firmalarda ise belge sayısı bazında geçen yılagöre azalış, öngörülen yatırım tutarı ile öngörülen istihdam bazında ise artış olduğu görülmektedir

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ

2017 yılının Mart ayı sonu itibariyle Mersin ilindeki motorlu kara taşıtlarının sayısı 570.533’e ulaşmıştır. Motorlu kara taşıtları binek ve ticari araçlar ayrımına göre incelendiğinde; Türkiye genelinde binek araç sayısının, son beş yılın ilk çeyreklikleri bazında 2015 yılında en yüksek seviyeye ulaştığı; 2016 yılındaki azalışın, 2017’de yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir. İlimizde ise binek araçlarda 2016 yılına kadar Türkiye geneli ile benzer gelişmeler gözlenmiş; 2017’nin ilk çeyreğinde ise Türkiye genelinin aksine durağan yapıda olduğu görülmektedir. Ticari
araçlarda ise Türkiye genelinde 2016 yılı ikinci yarısından itibaren azalış eğiliminin, 2017’de yerini artışa bıraktığı; Mersin’de ise yılın son çeyreğindeki azalışın, 2017’de yön değiştirdiği; son beş yılın ilk çeyrekliklerine göre 2017’de en düşük seviyede olduğu gözlenmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde İlimiz, Türkiye genelinde motorlu kara taşıtları sayısına göre %2,7’lik payla sekizinci sırada yer almış; binek araç sayısına göre Türkiye genelindeki payı genel itibariyle durağan yapıda iken; ticari araç sayısına göre payı, son üç yılın ilk çeyrekliklerinde azalış eğilimindedir. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Türkiye genelinde hem binek hem de ticari araçlarda 2015 yılında son beş yılın 1. çeyrekliklerine göre en yüksek seviyeye ulaştığı; 2016 yılında geçen yıla göre azalışın, 2017’de yerini artışa bıraktığı gözlenmiştir.

İlimizde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısındaki gelişmelerin Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği; ticari araçlarda ise 2016 yılına kadar Türkiye geneli ile benzerlik gösterse de; 2016 yılındaki azalışın, 2017’de Türkiye genelinin aksine devam ederek son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısına göre İlimiz %1,9’luk payla 7. sırada yer almakta olup, son üç yılın 1. çeyreklik dönemlerine göre payı azalış eğilimindedir. Söz konusu azalış eğiliminde ticari araçlar etkili olurken; binek araçların ise son iki yıldır payı durağan yapıdadır.

 

 
 
23 Haziran 2017 Cuma 09:54
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:41
  • Güneş07:16
  • Öğlen13:06
  • İkindi16:12
  • Akşam18:36
  • Yatsı20:00
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Başakşehir
22
14
4
4
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
33
8
Göztepe
22
9
6
7
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1431 - Joan of Arc'ın (Jan Dark) yargılanma süreci başladı.
1440 - Prusya Konfederasyonu oluşturuldu.
1613 - I. Mikhail Rus çarı oldu.
1842 - John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı.
1848 - Karl Marx, Komünist Manifesto kitabını yayımladı.
1885 - Washington Anıtı tamamlandı.
1925 - Ünlü ABD dergisi The New Yorker'ın ilk sayısı çıktı.
1935 - Fransız misyonerlerinin işlettiği bazı okullar millileştirildi.
1939 - Türkiye, İspanya'daki Franco rejimini resmen tanıdı.
1953 - Francis Crick ve James D. Watson, DNA molekülünün yapısını keşfettiler.
1958 - Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı: ilk maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İzmirsporlu Özcan attı.
1960 - Fidel Castro, Küba'daki tüm işletmeleri devletleştirdi.
1963 - Eski Milli Birlik Komitesi üyelerinden Alparslan Türkeş ve Numan Esin sürgünden Türkiye'ye döndüler.
1964 - CHP Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişiminde bulunuldu. Olay yerinde yakalanan suikastçının herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklandı.
1965 - Malcolm X (Malik El Şahbaz) , New York'da uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.
1970 - İsviçre havayollarına ait bir uçakta Zürih yakınlarında iken havada patlayan bomba sonucu 38 yolcu ve 9 mürettebat öldü.
1971 - Yaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) istifa etti.
1972 - SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 20 Ay yüzeyine indi.
1973 - Bir İsrail savaş uçağı, Libya havayollarına ait bir yolcu uçağını Sina çölü üzerinde düşürdü: 108 kişi öldü.
1974 - Yaşar Kemal Türkiye Yazarlar Sendikası başkanlığına seçildi.
1974 - İsrail askeri birlikleri, Mısır ile varılan antlaşma uyarınca Süveyş Kanalının batısını tamamen boşalttılar.
1986 - Metallica 3. albümleri Master of Puppets'i çıkardı.
2001 - Türkiye kamuoyunda "Kara Çarşamba" olarak adlandırılan büyük bir ekonomik kriz patlak verdi.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
15.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu060719405354
 
On Numara
19.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu03041617182125263032374042485054555657646770
 
Sayısal Loto
17.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu030508323536
 
Şans Topu
14.02.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu011125283006
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji