Başkanlardan Mersin Uluslararası Narenciye Festivaline Destek

Ana Sayfa » Gündem » Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi

Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi

MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, 4 Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulla ilgili kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. 44 delege 'Devlet Bahçeli'dedi. Aslında bunun anlamı 'yerel seçimlerde adayımız Mahmut Tat' olarak da düşünülebilir.

 
 
Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi
44 Üst Kurul delegesi ile basın toplantısında bir araya gelen MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, yaptığı tarihi konuşmanın ardından objektiflere, üst kurul delegeleri ile birlikte toplu resim vererek, desteklerinin Devlet Bahçeli’ye olacağını söyledi.
EMPERYALİST GÜÇLER MHP İLE UĞRAŞIYOR
Suphi Öner Öğretmenevi, Anamur Salonun’da düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, konuşmasında Milliyetçi Hareket ile; Emperyalist-küresel güçlerin sürekli uğraştıklarına dikkat çekti, bu güçlerin kontrolü ele geçirmeye çalıştıkları ülkelerdeki Milliyetçi hareketin,  iktidar olmasını asla istemediklerini söyledi. Kara propoganda ile Ülkücüleri, Milliyetçileri, MHP’yi yıpratmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Tat, Kara propogandanın özellikle MHP Liderleri üzerinde yoğunluk kazandığına da dikkat çekti. Bundaki amacında MHP’yisıkıntıya düşürerek iç kargaşaya düşürmek olarak açıkladı.  
Konuşmasında MHP üzerine oynanan oyunlara da dikkat çeken Başkan Tat, MHP’nin diğer partilerden farkını anlatırken Türk Milliyetçilerinin sadece komünizmle mücadele argümanı ile yola çıkmadığını  faşizme komünizme ve her türlü emperyalizmle mücadele ettiğini söyledi. Türk Milliyetçilerinin sürekli yükselişe geçtiği dönemlerde hep darbe vurulduğunu da belirten Tat, 3 Mayıs 1944 Olaylarını, 27 Mayıs 1960 İhtilalini, 12 Mart 1971 Muhtırasını, 12 Eylül 1980 Darbesini unutmadıkları gibi, parti içinde bölünmelere de; Muhsin Yazıcıoğlu örneğini vererek dikkat çekti. Hatta Başkan Tat’ın bu bölünmelerin olmaması durumunda bugünlerde MHP iktidarı ile daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olabileceklerini söylemesi konuşmanın önemli notlarıydı.
Ayrıca, Liderlik eleştirilerine Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş içinde örnek veren Başkan Tat, 1992 yıllarında Türkeş’in yumuşak muhalefet ediyor diye eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, 12 Eylül sorgulamalarında da suçlu ilan ettiklerini anlatması ve lider eleştirisi yapanlar için açık, net ve aynı zamanda oldukça sert üslup kullanması tarihe not düşülecek açıklamalar oldu.


MHP’SİZ SİYASET, MHP’SİZ MECLİS, MHP’SİZ TÜRKİYE İSTİYORLAR
Küresel güçlerin MHP’yi sokağa çekme çabası içinde olduklarını anlatan Başkan Tat, MHP’siz Siyaset, MHP’siz Meclis, MHP’siz Türkiye istediklerini belirterek; Küresel güçlerin güçlü Türkiye istemediklerini bunun içinde MHP’ye saldırdıklarını söylerken, MHP’yi tüm olumsuzluklardan koruyan kişinin MHP Lideri Bahçeli olduğunu söyledi ve 4 Kasım’da yapılacak olan Genel Kurul’da Mersin’den 44 Üst Kurul Delegesi ile desteklerinin Devlet Bahçeli’ye olacağını söylemesi delegeler tarafından alkışlanarak destek gördü.
MHP Mersin il Başkanı Mahmut Tat’ın konuşmasının ardından Üst Kurul delegeleri ile MHP Yöneticileri objektiflere toplu resim verdiler.

MHP MERSİN İL BAŞKANI MAHMUT TAT’IN KONUŞMASININ TAMAMI:
“04 Kasım 2012 tarihinde yapılacak Genel Kurulumuzla ilgili olarak, yaptığımız Basın Toplantısına hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Hareketimiz; Türk Milletinin gönlüne girmeye çalıştığı ilk günlerden bu yana, Küresel güçler ve yerli uzantıları, hep bizlerle uğraşmış ve uğraşmaktadırlar. Her geçen gün güçlenerek, Türkiye’yi yönetmeye talip Milliyetçi Hareket, onlar için ciddi bir tehlike arz ediyordu. Türk Milliyetçilerinin yöneteceği Güçlü Türkiye, gerek bölgemizde, gerekse dünyada Emperyalist-Küresel güçlerin tüm hesaplarını bozacaktı. Bu yüzden; hareketimizin çoğu mensuplarının dahi ilk zamanlar anlayamadığı, dünya dengesini değiştiren ve yöneten bu güçler, olanca gücü ile saldırıya geçmişlerdir. Tarih şahittir ki bu güçler, kontrolü altına almaya çalıştıkları ülkelerdeki, Milliyetçi Hareketlerin güçlenmesine, iktidar olmasına asla razı olmazlar.
KARA PROPOGANDANIN KAYNAĞI GİZLİDİR
Kara propaganda; sinsice ve son derece kurnazca tatbik edilen bir propaganda şeklidir.     Tek hedefi vardır, gerçekleri çarptırmak, inançları sarsmak, Liderin etrafında güvensizlik oluşturmaktır. Temel amaç, muhatapları psikolojik çöküntüye uğratıp, yılgınlık yaratmak ve milli refleksi zayıflatmaktır. Kara propagandanın, kaynağı daima gizlidir ve plan sinsice yürütülür. Çamur atarak, izinin kalmasını sağlamak ve hedefte gedikler oluşturmaktır. Muhataplarda moral çöküntüsü oluşturulması, başlıca gayeleridir. Ülkücü Hareketin ve MHP’nin, kara propaganda ile mücadelesi, hareketin ilk yıllarından itibarendir ve devam edecektir. Yani, bugün çıkmış bir mesele değildir. Dün, Başbuğumuzun üzerinden kara propaganda nasıl yapıldıysa, bugünde Liderimiz, Devlet Bahçeli üzerinden aynen devam etmektedir. Bugünde yapılanlar aynıdır. Liderimiz üzerinden siyaset yapılmakta, Ülkücü Hareket ve MHP yıpratılmak istenmektedir. Amaç, Ülkücüleri ve MHP’yi sıkıntıya ve iç kargaşaya düşürmektir.  


LİDERİMİZİN KALİTESİ, KİŞİLİĞİ DEVLET ADAMLIĞI VE
ENGİN GÖRÜŞLERİ BUNLARI RAHATSIZ ETMEKTEDİR

Çünkü; Liderlerin içerisinde, Liderimizin kalitesi, kişiliği, devlet adamlığı ve engin görüşleri, bunları rahatsız etmektedir.  Çünkü; mevcut liderler içerisinde, sadece Liderimiz küresel güçlere karşı koyacak güçte ve dirayettedir. Çünkü; O bir devlet adamıdır, uzun vadeli ve köklü çözümleri O üretir. Çünkü; bizi millet olarak, her türlü teslimiyetten çekip çıkaracak olan tek Lider, Sayın Devlet Bahçeli’dir. Çünkü; İdeallerinden asla vazgeçmemiştir. Lider aleyhine gerek içerde, gerekse dışarıda kamuoyu vücuda getirerek, sonuca ulaşmak istemektedirler.  Liderin, yargılanması ve sorgulanması, neticede bağlılığın zayıflatılmasına çalışılmaktadır. Liderin gitmesi, onlara göre çözüm olmalı ki, her türlü oyun, dalavere ve tezgahlar, O’nun üzerinden oynanmaktadır. Arkasında milyonlarca Ülkücü ve Türk Milliyetçisi ile dimdik durabilen, kararlı, inançlı, azimli olan, sözünden hiçbir zaman dönmeyen, tabanından güç ve enerji alan Liderimizdir. Ülkenin günden güne teslimiyete doğru gittiğini gören, tabanına, milletine bunu anlatan ve AKP İktidarının def edilmesi için, bütün Vatan sathında birlik-beraberlik olması gerektiğini söyleyen Liderimizdir. Ülkücü olsun, olmasın, ülkesini seven herkesi Milliyetçi Hareket çatısı altında birleşmeye çağıran Liderimizin niyetini, MHP’liler iyi okumak zorundadırlar.  “Gelin Canlar Bir Olalım” diyerek, herkese açık çağrıda bulunması, şimdiye kadar nerede olursanız olun, artık bir olmanın gerekliliğine inanan ve bütün Milliyetçi, Vatanseverlere seslenmesi, tehlikenin artık büyük boyutlara ulaştığının bir göstergesidir. Küresel güçlerin uzantıları, Soros teşkilatından para alanlar, kara propagandanın birer taşeronlarıdır, figüranlarıdır ve piyonlarıdır. Bugün ülkelerin sıcak savaşlarla değil, satın alınanlarla işgal edildiğini iyi bilmekteyiz.
Lider, Teşkilat, Doktrin asla tartışılmaz ve asla tartışmaya açılmamalıdır. MHP’liler, Liderin, her söylediğini iyi anlamalıdır. Topluma, devlete, verdiği mesajları iyi analiz etmelidir. Teşkilatına ve Ülkücülere verdiği mesajları ve uyarıları tam olarak algılamalıdırlar. Milliyetçi Hareket; Türk Milletinin milli manevi inançlarına sahip çıkan, onun kavgasını veren harekettir. Davamız Hak yolu, Hakikat yoludur. Davamızı, fikriyatımızı eleştiremeyenlerin, Liderimiz üzerinden Kara Propaganda ile saldırdıklarını, her Ülkücü iyi analiz etmeli ve iyi görmelidir.  Ülkücü Hareketin Liderini ve çizgisini iyi tahlil edenler, göreceklerdir ki; bu çizgi yapıcıdır, birleştiricidir, uzlaşmacıdır, yol göstericidir, sorumluluk sahibidir ve maalesef tarih bizi her zaman haklı çıkartmıştır.

MHP SADECE KOMÜNİZMLE MÜCADELE ARGÜMANİ İLE YOLA ÇIKMAMIŞTIR


Öncelikle ve özellikle, MHP’nin Türk Siyasi Hayatına giriş sebepleri ve bu güne kadar ortaya koymuş olduğu tavır, çok iyi bilinmelidir. MHP birilerinin; “siyasi ikbal” peşinde koştukları, bazılarının “olmazsa olmazlarına” boyun eğecek, teslim olacak sıradan bir siyasi parti değildir. Ruhta binlerce yıllık, ideolojide onlarca yıllık, Türk Milliyetçiliği fikri ve onun yapısal çatısı, MHP’nin diğer partilerden farkını ortaya koymaktadır. Türk Milliyetçileri; sıradan geçiştirildiği gibi sadece “Komünizmle Mücadele” argümanı ile yola çıkmamıştır.Türk Siyasi Tarihinde; Faşizme, Komünizme ve her türlü Emperyalizme karşı ilk omurgalı duruşu sergileyen, Türk Milliyetçileridir. Bu düşüncelerinden dolayı zindanlara atılan, işkenceler gören, Faşizme karşı olmalarına rağmen “Irkçılık” ile suçlanan yine Ülkücüler, yani bizler olduk.

BAZI PROVAKASYONLARA GELİNMESE
MHP İKTİDARI İLE FARKLI BİR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR OLACAKTIK

3 Mayıs 1944 Olaylarını, 27 Mayıs 1960 İhtilalini, 12 Mart 1971 Muhtırasını, 12 Eylül 1980 Darbe günlerini,   unutamayız. Türk Milliyetçiliğinin önlenemez yükselişine karşı, hep darbeler vurulmuştur. Son olarak, Türk Milliyetçilerinin ocağı MHP kapatılıp, Lideri, Başbuğ Alparslan Türkeş, 4,5 yıl hapiste tutulurken, diğer Liderler serbest bırakılmıştır. Türk Milliyetçilerinin olmadığı bir siyasal yapı oluşturularak, seçimlere gidilmiştir. Bütün bu zulümlere rağmen, tarihinin bütün dönemlerinde olduğu gibi Türk Milliyetçileri, yine kendi küllerinden doğmuş ve bütün engellemelere rağmen tek başına iktidar sevdasından asla vazgeçmemiştir ve geçmeyecektir. Ancak; Türk Milliyetçileri ve MHP üzerinde oynanan oyunlar asla durmamış; fitne ve fesat kazanları yeniden kaynatılmaya başlamıştır. 1992 yılında; Hareket içinde geleceğin Lideri gözüyle bakılan Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş ve politikalarına ağır eleştiriler getirerek, MHP’den ayrılmış ve BBP’yi kurmuştur. Bazı provokasyonlara gelinmese, Ülkücü bir tavırla sabredilse idi, bu gün tek başına MHP iktidarı ile farklı bir Türkiye’de yaşıyor olabilirdik. Belki de, iç ve dış tüm senaryoları biz yazacak, biz uygulayacak, Lider Ülke olacaktık. Bizler bu sevdadan vazgeçmedik, sadece zaman kaybediyoruz. Bu manada, Küresel senaristler ve yerli işbirlikçileri, Türk Milliyetçilerini daima en hassas ve duygusal taraflarından vurmaktadır.

LİDERİ SUÇLAYANLAR; “BİZ OLMAZSAK OLMAZ” DİYENLERDİR

Bugün Liderimizi, “Alparslan Türkeş’in iddia ve ideallerini tırpanlamakla” suçlayanlar; 1992’de Türkeş’i “yumuşak muhalefet yapıyor” diye eleştirenlerdir.  1995 seçimlerinde “Aile mensuplarını milletvekili sıralamasına koydu” diye feryat koparanlardır. Hatta, 12 Eylül Mahkemelerinde “bütün suç sende ihtiyar” diyecek kadar, şeref ve ahlaktan yoksun insanlardı.  Bu zihniyettekiler, yaptıkları yetmiyormuş gibi, yıllardır koro halinde güya “Türkeşçilik” yapıyorlar. Oysa bu şahsiyetler, Başbuğ rahmetli olana kadar, MHP kapısından içeri dahi girmemişlerdir. O günün iktidarları, ANAP ve DYP ile günlerini gün etmişlerdir. Ama gövdeleri başka yerde olsa da, MHP içinde hep olmaya çalışmışlar, çünkü hep siyasi ikbal peşindedirler.  Daha onlarca örnekler verebiliriz.  İşte, örneklemeye çalıştığımız şekli ile zaman zaman hareket içinden birilerini kullanarak, Liderlerimiz hedef tahtasına konuluyor. Önce hareket içinde, sonra kamuoyu nezdinde; Liderimiz, hakarete varan ifadelerle, küçük düşürülmek isteniyor. Değişik sıfat ve söylemlerle ortaya çıkan bu şahsiyetler, “Biz olmazsak olmaz” diyerek, siyaset yapmayı gelenekselleştirmek istemekte ve Türk Milliyetçilerini de bu mecraya sürükleyerek, içerde sürekli bir çatışma ve cepheleşme ortamı yaratmak istemektedirler.  

ARTIK YETER! KIRIK KOLLAR YEN İÇİNE SIĞMAZ OLDU

Kol kırıldıkça yen içinde saklama terbiyesi, büyük zararlar vermeye başladı. Kırık kollar yen’e sığmaz oldu. Bu dava “şıp sevdi bir sevda” ile sevdalananların değil, gönlünü, yüreğini, koyanların davasıdır. Bu davanın Şehitler hariç, hiç kimseye borcu yoktur. Çünkü herkese, şerefli bir kimlik vermiştir. Bedelini kimse ödeyemez ve de tarifi yoktur.  Lideriyle, Teşkilatlarıyla uyum içinde ve muazzam inancıyla, Türk Milliyetçilerinin büyük gayretleri ile Milletimiz, MHP’yi Allah’ın izniyle tek başına iktidar yapacaktır.

ÜLKÜCÜ HAREKETİ SOKAĞA DÖKME ÇABASI

Küresel senaristler ve iç taşeronlar hep yazıyorlar…  Ülke, birçok tehlikeli üçgende seyretmekte iken, Ülkücü Kadrolar da, Liderinin gayretleriyle bu oyunların dışında durmaya çalışmaktadır. Liderimiz, daima gençliği görünmeyen tehlikelerden uzak tutmaya çalışsa da, birileri yine bu tavrı ısrarla; korkaklıkla, basiretsizlikle görmeye çalışmaktadırlar. 1990’dan sonra, Komünizmin küresel bir tehdit olmaktan çıkmış olması, şekillenecek yeni Dünya düzeninde, yeni senaryolar, yeni silahlar belirlenmesine neden oldu. Dünyanın egemen güçleri, artık, MHP’yi bir şekilde sokağa çekmek, senaryolarında taraf yapmak için çabalıyorlardı. 1999 sonrası, Yükselen Milliyetçilik dalgası engellenmeye çalışılıyordu. Hızla yükselen Milliyetçiliğe, dur demenin telaşıyla, daha kapsamlı gayret içine girmişlerdi. Değişik senaryo ve organizelerle, güçlenen MHP’nin Meclise girmesi engellenmiştir. 2002 seçimlerine girilirken, MHP’siz meclis için büyük gayretler sarf ettiler ve maalesef başardılar. Ama siyaset sahnesinden silemediler, asla da silemeyecekler.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ VE TÜRK MİLLETİNİ TÜM MÜSİBETLERDEN KORUYAN SAYIN LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİDİR
Yaşananları, yapılmak istenenleri, kurulan tezgahları, iyi görmeli, iyi takip etmelisiniz. MHP’siz Siyaset, MHP’siz Meclis, MHP’siz Türkiye,  Hayalinde olanlar, düşüncelerini uygularken, nifak tohumlarını ekerek, zehirlerini enjekte ederek, Milliyetçiliğin çöküşünü beklemektedirler. MHP güçlü olmalıdır. Liderine, Teşkilatlarına sahip çıkmalıdır.  Unutmayalım; Türk Milletinin güçlenmesi, Lider Ülke olması, Türk Milliyetçileri ile olacaktır.  Ülkücülere, MHP’ye, saldırılar bu yüzdendir. Küresel güçler, Güçlü Türkiye istemiyor. İşte yazılan tüm senaryoları iyi okuyan, oyunları iyi takip eden, vakur ve sabırlı duruşu, isabetli öngörüleri ile Türk Milliyetçilerini ve Türk Milletini her türlü musibetlerden koruyan, Liderimizdir.

44 DELEGEMİZ İLE DESTEĞİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ’YE DİR

Bazı örneklerle anlatmaya çalıştığım ve sizlerle paylaştığım, düşüncelerimiz bu şekildedir. Şahsiyetli, ilkeli, dirayetli, cesaretli, tecrübeli, sabırlı, şaibesiz, Devlet-Millet sevdalısı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile önümüzdeki süreçte, yerel ve geneldeki Tek Başına İktidar olma hedefine, birlikte yürümek istiyoruz. 04 Kasım 2012 Pazar günü yapılacak olan Genel Kurulumuzda, Mersin olarak 44 Üst Kurul Delegemizle DESTEĞİMİZ; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye olacaktır. Basın toplantımıza iştirakinizden dolayı, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.    Cenab-ı Allah (c.c) yar ve yardımcımız olsun.”dedi.
 
 
2 Ekim 2012 Salı 16:48
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Güneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele AlındıGüzel Konuşma ve Diksiyon
MTSO’ya teşekkür belgesiMenderes Gönüllü Evi, Mezitli'nin Filizleri ailesine katıldıMiniklerden Büyük Nağmeler Mezitli’de 26. Jakaranda koruluğu açıldı Çalgı Çengi’nin Ünlü Oyuncuları Forum Mersin’de Hayranlarıyla Buluşuyor
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Get our toolbar!
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:00
  • Güneş05:45
  • Öğlen12:50
  • İkindi16:35
  • Akşam19:34
  • Yatsı21:07
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Beşiktaş
28
19
7
2
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
20
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1749 - Handel'in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi.
1810 - Beethoven, ünlü eseri Für Elise'yi besteledi.
1865 - Sultana isimli ve 2,300 yolcu taşıyan buharlı gemi Mississippi Nehrinde infilak ederek battı: 1.700 kişi öldü.
1908 - 1908 Yaz Olimpiyatları Londra'da başladı.
1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi; yerine V. Mehmed tahta geçti.
1927 - Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon A.Ş. adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.
1937 - Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.
1938 - Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.
1940 - Köy Enstitüleri'nin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Atina'ya girdi.
1960 - Togo, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
1961 - Sierra Leone, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
1965 - ABD'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.
1981 - Xerox PARC şirketi ilk bilgisayar faresini tanıttı.
1988 - Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.
1993 - Ankara Devlet Tiyatrosu "kamyon tiyatrosu" uygulamasına başladı.
1994 - Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler yapıldı.
2007 - Türk Silahlı Kuvvetleri basın açıklaması yaptı. (bkz. 27 Nisan Genelkurmay Başkanlığı Basın Açıklaması)
 
Arşiv
 
Süper Loto
20.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu030622243337
 
On Numara
24.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu02030405080912171819202327333642525666686974
 
Sayısal Loto
22.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu051825283841
 
Şans Topu
26.04.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu071014181910
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji