Büyük Önder Atatürk’ün Mersin’e Gelişinin 95. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı

Ana Sayfa » Gündem » Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi

Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi

MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, 4 Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulla ilgili kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. 44 delege 'Devlet Bahçeli'dedi. Aslında bunun anlamı 'yerel seçimlerde adayımız Mahmut Tat' olarak da düşünülebilir.

 
 
Mersin MHP delegeleri 'Devlet Bahçeli'dedi
44 Üst Kurul delegesi ile basın toplantısında bir araya gelen MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, yaptığı tarihi konuşmanın ardından objektiflere, üst kurul delegeleri ile birlikte toplu resim vererek, desteklerinin Devlet Bahçeli’ye olacağını söyledi.
EMPERYALİST GÜÇLER MHP İLE UĞRAŞIYOR
Suphi Öner Öğretmenevi, Anamur Salonun’da düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Mersin İl Başkanı Mahmut Tat, konuşmasında Milliyetçi Hareket ile; Emperyalist-küresel güçlerin sürekli uğraştıklarına dikkat çekti, bu güçlerin kontrolü ele geçirmeye çalıştıkları ülkelerdeki Milliyetçi hareketin,  iktidar olmasını asla istemediklerini söyledi. Kara propoganda ile Ülkücüleri, Milliyetçileri, MHP’yi yıpratmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Tat, Kara propogandanın özellikle MHP Liderleri üzerinde yoğunluk kazandığına da dikkat çekti. Bundaki amacında MHP’yisıkıntıya düşürerek iç kargaşaya düşürmek olarak açıkladı.  
Konuşmasında MHP üzerine oynanan oyunlara da dikkat çeken Başkan Tat, MHP’nin diğer partilerden farkını anlatırken Türk Milliyetçilerinin sadece komünizmle mücadele argümanı ile yola çıkmadığını  faşizme komünizme ve her türlü emperyalizmle mücadele ettiğini söyledi. Türk Milliyetçilerinin sürekli yükselişe geçtiği dönemlerde hep darbe vurulduğunu da belirten Tat, 3 Mayıs 1944 Olaylarını, 27 Mayıs 1960 İhtilalini, 12 Mart 1971 Muhtırasını, 12 Eylül 1980 Darbesini unutmadıkları gibi, parti içinde bölünmelere de; Muhsin Yazıcıoğlu örneğini vererek dikkat çekti. Hatta Başkan Tat’ın bu bölünmelerin olmaması durumunda bugünlerde MHP iktidarı ile daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olabileceklerini söylemesi konuşmanın önemli notlarıydı.
Ayrıca, Liderlik eleştirilerine Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş içinde örnek veren Başkan Tat, 1992 yıllarında Türkeş’in yumuşak muhalefet ediyor diye eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, 12 Eylül sorgulamalarında da suçlu ilan ettiklerini anlatması ve lider eleştirisi yapanlar için açık, net ve aynı zamanda oldukça sert üslup kullanması tarihe not düşülecek açıklamalar oldu.


MHP’SİZ SİYASET, MHP’SİZ MECLİS, MHP’SİZ TÜRKİYE İSTİYORLAR
Küresel güçlerin MHP’yi sokağa çekme çabası içinde olduklarını anlatan Başkan Tat, MHP’siz Siyaset, MHP’siz Meclis, MHP’siz Türkiye istediklerini belirterek; Küresel güçlerin güçlü Türkiye istemediklerini bunun içinde MHP’ye saldırdıklarını söylerken, MHP’yi tüm olumsuzluklardan koruyan kişinin MHP Lideri Bahçeli olduğunu söyledi ve 4 Kasım’da yapılacak olan Genel Kurul’da Mersin’den 44 Üst Kurul Delegesi ile desteklerinin Devlet Bahçeli’ye olacağını söylemesi delegeler tarafından alkışlanarak destek gördü.
MHP Mersin il Başkanı Mahmut Tat’ın konuşmasının ardından Üst Kurul delegeleri ile MHP Yöneticileri objektiflere toplu resim verdiler.

MHP MERSİN İL BAŞKANI MAHMUT TAT’IN KONUŞMASININ TAMAMI:
“04 Kasım 2012 tarihinde yapılacak Genel Kurulumuzla ilgili olarak, yaptığımız Basın Toplantısına hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Hareketimiz; Türk Milletinin gönlüne girmeye çalıştığı ilk günlerden bu yana, Küresel güçler ve yerli uzantıları, hep bizlerle uğraşmış ve uğraşmaktadırlar. Her geçen gün güçlenerek, Türkiye’yi yönetmeye talip Milliyetçi Hareket, onlar için ciddi bir tehlike arz ediyordu. Türk Milliyetçilerinin yöneteceği Güçlü Türkiye, gerek bölgemizde, gerekse dünyada Emperyalist-Küresel güçlerin tüm hesaplarını bozacaktı. Bu yüzden; hareketimizin çoğu mensuplarının dahi ilk zamanlar anlayamadığı, dünya dengesini değiştiren ve yöneten bu güçler, olanca gücü ile saldırıya geçmişlerdir. Tarih şahittir ki bu güçler, kontrolü altına almaya çalıştıkları ülkelerdeki, Milliyetçi Hareketlerin güçlenmesine, iktidar olmasına asla razı olmazlar.
KARA PROPOGANDANIN KAYNAĞI GİZLİDİR
Kara propaganda; sinsice ve son derece kurnazca tatbik edilen bir propaganda şeklidir.     Tek hedefi vardır, gerçekleri çarptırmak, inançları sarsmak, Liderin etrafında güvensizlik oluşturmaktır. Temel amaç, muhatapları psikolojik çöküntüye uğratıp, yılgınlık yaratmak ve milli refleksi zayıflatmaktır. Kara propagandanın, kaynağı daima gizlidir ve plan sinsice yürütülür. Çamur atarak, izinin kalmasını sağlamak ve hedefte gedikler oluşturmaktır. Muhataplarda moral çöküntüsü oluşturulması, başlıca gayeleridir. Ülkücü Hareketin ve MHP’nin, kara propaganda ile mücadelesi, hareketin ilk yıllarından itibarendir ve devam edecektir. Yani, bugün çıkmış bir mesele değildir. Dün, Başbuğumuzun üzerinden kara propaganda nasıl yapıldıysa, bugünde Liderimiz, Devlet Bahçeli üzerinden aynen devam etmektedir. Bugünde yapılanlar aynıdır. Liderimiz üzerinden siyaset yapılmakta, Ülkücü Hareket ve MHP yıpratılmak istenmektedir. Amaç, Ülkücüleri ve MHP’yi sıkıntıya ve iç kargaşaya düşürmektir.  


LİDERİMİZİN KALİTESİ, KİŞİLİĞİ DEVLET ADAMLIĞI VE
ENGİN GÖRÜŞLERİ BUNLARI RAHATSIZ ETMEKTEDİR

Çünkü; Liderlerin içerisinde, Liderimizin kalitesi, kişiliği, devlet adamlığı ve engin görüşleri, bunları rahatsız etmektedir.  Çünkü; mevcut liderler içerisinde, sadece Liderimiz küresel güçlere karşı koyacak güçte ve dirayettedir. Çünkü; O bir devlet adamıdır, uzun vadeli ve köklü çözümleri O üretir. Çünkü; bizi millet olarak, her türlü teslimiyetten çekip çıkaracak olan tek Lider, Sayın Devlet Bahçeli’dir. Çünkü; İdeallerinden asla vazgeçmemiştir. Lider aleyhine gerek içerde, gerekse dışarıda kamuoyu vücuda getirerek, sonuca ulaşmak istemektedirler.  Liderin, yargılanması ve sorgulanması, neticede bağlılığın zayıflatılmasına çalışılmaktadır. Liderin gitmesi, onlara göre çözüm olmalı ki, her türlü oyun, dalavere ve tezgahlar, O’nun üzerinden oynanmaktadır. Arkasında milyonlarca Ülkücü ve Türk Milliyetçisi ile dimdik durabilen, kararlı, inançlı, azimli olan, sözünden hiçbir zaman dönmeyen, tabanından güç ve enerji alan Liderimizdir. Ülkenin günden güne teslimiyete doğru gittiğini gören, tabanına, milletine bunu anlatan ve AKP İktidarının def edilmesi için, bütün Vatan sathında birlik-beraberlik olması gerektiğini söyleyen Liderimizdir. Ülkücü olsun, olmasın, ülkesini seven herkesi Milliyetçi Hareket çatısı altında birleşmeye çağıran Liderimizin niyetini, MHP’liler iyi okumak zorundadırlar.  “Gelin Canlar Bir Olalım” diyerek, herkese açık çağrıda bulunması, şimdiye kadar nerede olursanız olun, artık bir olmanın gerekliliğine inanan ve bütün Milliyetçi, Vatanseverlere seslenmesi, tehlikenin artık büyük boyutlara ulaştığının bir göstergesidir. Küresel güçlerin uzantıları, Soros teşkilatından para alanlar, kara propagandanın birer taşeronlarıdır, figüranlarıdır ve piyonlarıdır. Bugün ülkelerin sıcak savaşlarla değil, satın alınanlarla işgal edildiğini iyi bilmekteyiz.
Lider, Teşkilat, Doktrin asla tartışılmaz ve asla tartışmaya açılmamalıdır. MHP’liler, Liderin, her söylediğini iyi anlamalıdır. Topluma, devlete, verdiği mesajları iyi analiz etmelidir. Teşkilatına ve Ülkücülere verdiği mesajları ve uyarıları tam olarak algılamalıdırlar. Milliyetçi Hareket; Türk Milletinin milli manevi inançlarına sahip çıkan, onun kavgasını veren harekettir. Davamız Hak yolu, Hakikat yoludur. Davamızı, fikriyatımızı eleştiremeyenlerin, Liderimiz üzerinden Kara Propaganda ile saldırdıklarını, her Ülkücü iyi analiz etmeli ve iyi görmelidir.  Ülkücü Hareketin Liderini ve çizgisini iyi tahlil edenler, göreceklerdir ki; bu çizgi yapıcıdır, birleştiricidir, uzlaşmacıdır, yol göstericidir, sorumluluk sahibidir ve maalesef tarih bizi her zaman haklı çıkartmıştır.

MHP SADECE KOMÜNİZMLE MÜCADELE ARGÜMANİ İLE YOLA ÇIKMAMIŞTIR


Öncelikle ve özellikle, MHP’nin Türk Siyasi Hayatına giriş sebepleri ve bu güne kadar ortaya koymuş olduğu tavır, çok iyi bilinmelidir. MHP birilerinin; “siyasi ikbal” peşinde koştukları, bazılarının “olmazsa olmazlarına” boyun eğecek, teslim olacak sıradan bir siyasi parti değildir. Ruhta binlerce yıllık, ideolojide onlarca yıllık, Türk Milliyetçiliği fikri ve onun yapısal çatısı, MHP’nin diğer partilerden farkını ortaya koymaktadır. Türk Milliyetçileri; sıradan geçiştirildiği gibi sadece “Komünizmle Mücadele” argümanı ile yola çıkmamıştır.Türk Siyasi Tarihinde; Faşizme, Komünizme ve her türlü Emperyalizme karşı ilk omurgalı duruşu sergileyen, Türk Milliyetçileridir. Bu düşüncelerinden dolayı zindanlara atılan, işkenceler gören, Faşizme karşı olmalarına rağmen “Irkçılık” ile suçlanan yine Ülkücüler, yani bizler olduk.

BAZI PROVAKASYONLARA GELİNMESE
MHP İKTİDARI İLE FARKLI BİR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR OLACAKTIK

3 Mayıs 1944 Olaylarını, 27 Mayıs 1960 İhtilalini, 12 Mart 1971 Muhtırasını, 12 Eylül 1980 Darbe günlerini,   unutamayız. Türk Milliyetçiliğinin önlenemez yükselişine karşı, hep darbeler vurulmuştur. Son olarak, Türk Milliyetçilerinin ocağı MHP kapatılıp, Lideri, Başbuğ Alparslan Türkeş, 4,5 yıl hapiste tutulurken, diğer Liderler serbest bırakılmıştır. Türk Milliyetçilerinin olmadığı bir siyasal yapı oluşturularak, seçimlere gidilmiştir. Bütün bu zulümlere rağmen, tarihinin bütün dönemlerinde olduğu gibi Türk Milliyetçileri, yine kendi küllerinden doğmuş ve bütün engellemelere rağmen tek başına iktidar sevdasından asla vazgeçmemiştir ve geçmeyecektir. Ancak; Türk Milliyetçileri ve MHP üzerinde oynanan oyunlar asla durmamış; fitne ve fesat kazanları yeniden kaynatılmaya başlamıştır. 1992 yılında; Hareket içinde geleceğin Lideri gözüyle bakılan Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş ve politikalarına ağır eleştiriler getirerek, MHP’den ayrılmış ve BBP’yi kurmuştur. Bazı provokasyonlara gelinmese, Ülkücü bir tavırla sabredilse idi, bu gün tek başına MHP iktidarı ile farklı bir Türkiye’de yaşıyor olabilirdik. Belki de, iç ve dış tüm senaryoları biz yazacak, biz uygulayacak, Lider Ülke olacaktık. Bizler bu sevdadan vazgeçmedik, sadece zaman kaybediyoruz. Bu manada, Küresel senaristler ve yerli işbirlikçileri, Türk Milliyetçilerini daima en hassas ve duygusal taraflarından vurmaktadır.

LİDERİ SUÇLAYANLAR; “BİZ OLMAZSAK OLMAZ” DİYENLERDİR

Bugün Liderimizi, “Alparslan Türkeş’in iddia ve ideallerini tırpanlamakla” suçlayanlar; 1992’de Türkeş’i “yumuşak muhalefet yapıyor” diye eleştirenlerdir.  1995 seçimlerinde “Aile mensuplarını milletvekili sıralamasına koydu” diye feryat koparanlardır. Hatta, 12 Eylül Mahkemelerinde “bütün suç sende ihtiyar” diyecek kadar, şeref ve ahlaktan yoksun insanlardı.  Bu zihniyettekiler, yaptıkları yetmiyormuş gibi, yıllardır koro halinde güya “Türkeşçilik” yapıyorlar. Oysa bu şahsiyetler, Başbuğ rahmetli olana kadar, MHP kapısından içeri dahi girmemişlerdir. O günün iktidarları, ANAP ve DYP ile günlerini gün etmişlerdir. Ama gövdeleri başka yerde olsa da, MHP içinde hep olmaya çalışmışlar, çünkü hep siyasi ikbal peşindedirler.  Daha onlarca örnekler verebiliriz.  İşte, örneklemeye çalıştığımız şekli ile zaman zaman hareket içinden birilerini kullanarak, Liderlerimiz hedef tahtasına konuluyor. Önce hareket içinde, sonra kamuoyu nezdinde; Liderimiz, hakarete varan ifadelerle, küçük düşürülmek isteniyor. Değişik sıfat ve söylemlerle ortaya çıkan bu şahsiyetler, “Biz olmazsak olmaz” diyerek, siyaset yapmayı gelenekselleştirmek istemekte ve Türk Milliyetçilerini de bu mecraya sürükleyerek, içerde sürekli bir çatışma ve cepheleşme ortamı yaratmak istemektedirler.  

ARTIK YETER! KIRIK KOLLAR YEN İÇİNE SIĞMAZ OLDU

Kol kırıldıkça yen içinde saklama terbiyesi, büyük zararlar vermeye başladı. Kırık kollar yen’e sığmaz oldu. Bu dava “şıp sevdi bir sevda” ile sevdalananların değil, gönlünü, yüreğini, koyanların davasıdır. Bu davanın Şehitler hariç, hiç kimseye borcu yoktur. Çünkü herkese, şerefli bir kimlik vermiştir. Bedelini kimse ödeyemez ve de tarifi yoktur.  Lideriyle, Teşkilatlarıyla uyum içinde ve muazzam inancıyla, Türk Milliyetçilerinin büyük gayretleri ile Milletimiz, MHP’yi Allah’ın izniyle tek başına iktidar yapacaktır.

ÜLKÜCÜ HAREKETİ SOKAĞA DÖKME ÇABASI

Küresel senaristler ve iç taşeronlar hep yazıyorlar…  Ülke, birçok tehlikeli üçgende seyretmekte iken, Ülkücü Kadrolar da, Liderinin gayretleriyle bu oyunların dışında durmaya çalışmaktadır. Liderimiz, daima gençliği görünmeyen tehlikelerden uzak tutmaya çalışsa da, birileri yine bu tavrı ısrarla; korkaklıkla, basiretsizlikle görmeye çalışmaktadırlar. 1990’dan sonra, Komünizmin küresel bir tehdit olmaktan çıkmış olması, şekillenecek yeni Dünya düzeninde, yeni senaryolar, yeni silahlar belirlenmesine neden oldu. Dünyanın egemen güçleri, artık, MHP’yi bir şekilde sokağa çekmek, senaryolarında taraf yapmak için çabalıyorlardı. 1999 sonrası, Yükselen Milliyetçilik dalgası engellenmeye çalışılıyordu. Hızla yükselen Milliyetçiliğe, dur demenin telaşıyla, daha kapsamlı gayret içine girmişlerdi. Değişik senaryo ve organizelerle, güçlenen MHP’nin Meclise girmesi engellenmiştir. 2002 seçimlerine girilirken, MHP’siz meclis için büyük gayretler sarf ettiler ve maalesef başardılar. Ama siyaset sahnesinden silemediler, asla da silemeyecekler.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ VE TÜRK MİLLETİNİ TÜM MÜSİBETLERDEN KORUYAN SAYIN LİDERİMİZ DEVLET BAHÇELİDİR
Yaşananları, yapılmak istenenleri, kurulan tezgahları, iyi görmeli, iyi takip etmelisiniz. MHP’siz Siyaset, MHP’siz Meclis, MHP’siz Türkiye,  Hayalinde olanlar, düşüncelerini uygularken, nifak tohumlarını ekerek, zehirlerini enjekte ederek, Milliyetçiliğin çöküşünü beklemektedirler. MHP güçlü olmalıdır. Liderine, Teşkilatlarına sahip çıkmalıdır.  Unutmayalım; Türk Milletinin güçlenmesi, Lider Ülke olması, Türk Milliyetçileri ile olacaktır.  Ülkücülere, MHP’ye, saldırılar bu yüzdendir. Küresel güçler, Güçlü Türkiye istemiyor. İşte yazılan tüm senaryoları iyi okuyan, oyunları iyi takip eden, vakur ve sabırlı duruşu, isabetli öngörüleri ile Türk Milliyetçilerini ve Türk Milletini her türlü musibetlerden koruyan, Liderimizdir.

44 DELEGEMİZ İLE DESTEĞİMİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ’YE DİR

Bazı örneklerle anlatmaya çalıştığım ve sizlerle paylaştığım, düşüncelerimiz bu şekildedir. Şahsiyetli, ilkeli, dirayetli, cesaretli, tecrübeli, sabırlı, şaibesiz, Devlet-Millet sevdalısı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile önümüzdeki süreçte, yerel ve geneldeki Tek Başına İktidar olma hedefine, birlikte yürümek istiyoruz. 04 Kasım 2012 Pazar günü yapılacak olan Genel Kurulumuzda, Mersin olarak 44 Üst Kurul Delegemizle DESTEĞİMİZ; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye olacaktır. Basın toplantımıza iştirakinizden dolayı, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.    Cenab-ı Allah (c.c) yar ve yardımcımız olsun.”dedi.
 
 
 
2 Ekim 2012 Salı 16:48
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamları belli olduKDV sistemi değişiyorToroslarda yüzme kursları başladıToroslar’da, Yapılandırma Başvuruları BaşladıGüneş Doğarken İşçilerle Sabah MesaisindeTarih, doğa, deniz, güneş, müzik ve dans kansere karşı birleştiİçel Soroptimist Kulübü, 'Obezite ile Savaş' semineri düzenledi.Bisiklet durursa hayat dururTarsus Sev’in Robotik Takımı’na İki Ödül BirdenMobbing ve Hukuksal Boyutu Ele Alındı
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:08
  • Güneş06:43
  • Öğlen13:00
  • İkindi16:25
  • Akşam18:59
  • Yatsı20:22
 
Anket
.
 
İddaa
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
25
17
2
6
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
39
7
Göztepe
25
11
6
8
39
8
Sivasspor
26
11
5
10
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
34
10
Akhisarspor
26
9
7
10
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
31
13
Antalyaspor
26
7
7
12
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
27
17
Konyaspor
25
5
6
14
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
 
Tarihte Bugün
1756 - İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrick'in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü ilk kez New York'ta da kutlandı.
1776 - Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox'un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri Boston'u terketmek zorunda kaldı.
1816 - 38 tonluk 'Elise' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.
1845 - Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.
1861 - İtalya, ulusal birliğini kurdu.
1891 - Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünun dergisini kurdu.
1915 - Çanakkale Savaşı: Kraliyet Donanması komutan Amiral Sackville Carden görevinden ayrıldı.
1920 - İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.
1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.
1926 - "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.
1941 - Alman denizaltı kaptanı Otto Kretschmer'in denizaltısı batırıldı ve esir alındı.
1944 - Varlık Vergisi'nin tasfiyesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.
1948 - Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, Lüksemburg dışişleri arasında, 50 yıl süreli Brüksel Antlaşması imzalandı.
1954 - İspanya'yı kura sonucunda eleyen Türkiye Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
1961 - Vicente Calderón Stadı yapımına başlandı.
1965 - 30 milyon dolarlık hacmi olan Türk-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.
1966 - ABD donanması'na ait Alvin araştırma-kurtarma denizaltısı, İspanya kıyıları açıklarında ABD'ye ait kayıp hidrojen bombası'nı buldu.
1968 - PTT ile Northern Electric firmasının işbirliğiyle kurulan telefon fabrikasında yapılan ilk yerli telefonlar 157 liradan satışa çıkarıldı.
1969 - Golda Meir, İsrail'in ilk kadın başbakanı oldu.
1970 - My Lai katliamı: ABD Ordusu olayı örtbas etmeye çalıştıkları için 14 subay hakkında soruşturma başlattı.
1972 - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir'de kuruldu.
1985 - İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Uluslararası Yazarlar üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye geldi.
1995 - Michael Jordan basketbola geri dönme kararı aldı.
624 - Bedir Muharebesi gerçekleştirildi.
 
Arşiv
 
Bumerang - Yazarkafe
 
Süper Loto
15.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu052022314047
 
On Numara
12.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu04050710162123273037495264656769717376777880
 
Sayısal Loto
10.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu031520262835
 
Şans Topu
14.03.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu020710162109
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji