Mersin Ticaret Borsası 90 yaşında

Ana Sayfa » Gündem » Özdemir: Ulaşım hizmetleri Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiş

Özdemir: Ulaşım hizmetleri Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiş

Büyükşehir Belediye meclisi Ocak ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi

 
 
Özdemir: Ulaşım hizmetleri Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiş
Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ö. Abdullah Özdemir,

O9.01.2012 Tarihli Mersin Büyükşehir Meclis Toplantısında bir konuşma yaparak, “ulaştırma, hafriyat , çay bahçesi, sosyal tesis, büfe ve cafelerin” işletme işinin Mersin İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesinin yaratacağı tehlikelere dikkati çekmeye çalıştım.

Özellikle gelir düzeyi düşük vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin yoğun biçimde kullandıkları ulaşım hizmetlerinin devredilmesinin yanlış olacağını anlatmaya çalıştım.

Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ulaştırma hizmetlerinin devredilmediğini, sadece akıllı kart uygulamasına geçileceğini ve bu Akıllı kart uygulamasının İmar İnşaat A.Ş’ye devredildiğini belirtti.

Ancak gerek Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, gerekse Meclis kararı incelendiğinde ulaşım hizmetlerinin İmar İnşaat A.Ş.’ye devredildiği görülmektedir.”dedi.

09.01.2012 Tarihli Meclis Konuşması

Ulaştırma Hizmetlerinin Devri

1- İmar İnşaat A.Ş.’nin şehir içi ulaşım konusunda herhangi bir işletmecilik tecrübesi var mıdır?

2- Yoksa, İmar İnşaat A.Ş. bu işi de üçüncü şahıslara mı devredecektir?

3- Brüt gelirin yüzde 90 gibi yüksek bir oranının, Büyükşehir’e verileceği belirtilmektedir. Bu durumda, ulaştırma işletmesinin giderleri nereden karşılanacaktır?

4- Brüt gelir kavramı ile kastedilen nedir?

5- Devir işleminin 10 yıllık bir süre için yapılacağı belirtilmektedir. Bu süre çok uzun değil midir?

6- Devir koşullarının başkanlık makamının takdirine bırakılması başkanlık makamını yıpratır, şaibe altında bırakır.

7- Devir koşullarının başkanlık makamının takdirine bırakılması, uygulanması düşünülen devir modelinin fizibiliteye dayanmadığını ve kafada net bir modelin oluşmadığını göstermektedir.

8- İlle de devir işlemi yapılacaksa, öncelikle denemek için bir hattın işletmesi devredilmeli, elde edilecek sonuçlara göre, devir işlemine devam edilmeli veya son verilmelidir.

9- Öncelikle mevcut ulaştırma hizmetleri işletmemizin niçin zarar ettiğinin analiz edilmesi gerekir. Bu konuda meclisimize yetkililer tarafından bilgi verilmelidir. Elimizdeki en son verilere göre, 2010 yılında Büyükşehir Belediyemiz ulaştırma hizmetlerinden 4 milyon 15 bin lira gelir elde etmiş, buna karşılık bu hizmetleri yapabilmek için 28 milyon 307 bin lira harcamak zorunda kalmıştır. Bir başka ifade ile harcanan her 100 lira karşılığında sadece 14 liralık gelir yaratabilmiştir. İşte meselenin en kritik noktası burasıdır. Zarar azaltıcı önlemler alınmadan, sistem rehabilite edilmeden, hemen devir yoluna gidilmek istenmesini anlayamıyorum.

Büfe, Cafe, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesislerin Devri

1. Öncelikle böyle bir devir işlemine niçin ihtiyaç duyulduğu belli değildir. Bu tür bir teklifi gündeme getirenlerin gerekçesini izah etmeleri gerekmektedir.

2. Devir işlemine konu olan işletmelerimizin mevcut durumları ( gelir-gider durumları, kar ve zararları, çalışan sayıları) net biçimde ortaya konmalıdır. Ayrıca, devir işleminden sonra ulaşılması düşünülen hedefler bir fizibilite raporuna bağlanmalı, bu rapor mecliste tartışılmalıdır.

3. Hali hazırda İmar İnşaat A.Ş. tarafından işletilmekte olan veya bu şirket tarafından işletmesi üçüncü şahıslara devredilen büfe, cafe ve çay bahçelerinin “mevcut kira bedellerinin altında olmayan kira bedelleriyle” kiraya verilmesi eksik bir ifadedir. Bu koşula ilave olarak, kira süresinin sonunda rekabetçi bir ihale düzenlenmesi” şartı getirilmelidir.

4. Halen büyükşehir tarafından işletilmekte olan veya kiraya verilen çay bahçesi, büfe ve cafeler için de, kira süresinin sonunda, rekabetçi ihaleler düzenlenmelidir.

5. Yeni açılacak büfe, cafe ve çay bahçelerinin kiraya verilmesinde niçin bu kadar acele edilmektedir. Niçin şimdiden kendimizi bağlıyoruz? Adeta doğmamış çocuğa don biçilmektedir. Yeni bir büfe, çay bahçesi veya cafe yapıldığında, rekabetçi ihaleler düzenlenerek işletici firmalara kiraya verilebilir.

6. Ayrıca, Büyükşehir tarafından İmar İnşaata kiralanan işletmelerden kaç tanesi, üçüncü şahıslara kiralanmıştır? Bu kiralama işlemlerinde Büyükşehir ve İmar İnşaat A.Ş. ne kadar kira almaktadırlar? Bu konunun açıklanmasını istiyoruz.

7. Aquaparkın yapımı aşamasında, yap-işlet-devret modelinin kullanılmasını önermiştik. Önerimiz dikkate alınmadı. Yüksek faizli ticari krediler kullanılarak bu tesis yapıldı, şimdi İmar İnşaat A.Ş’ye devredilmek isteniyor. Madem devredecektik, niçin o kadar borca girdik ve yüksek faiz ödemek zorunda kaldık. Şimdi yeri gelmişken, buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yeni otogar projemiz, mutlaka yap-işlet-devret modeli ile yapılmalıdır. Aksi halde, belediyemiz çok büyük zararlara girebilir.

8. Kongre Merkezi ve Macit Özcan Tesislerinin hangi bölümlerinin devredileceği konusunda yetkinin başkanlık makamına verilmesi, bu devir işleminin fizibilite çalışmalarının tam yapılmadığını, keyfiyete dayalı kararlar verileceğini göstermektedir.

9. Kiraya verilecek tesislerin kira sürelerinin bir kısmında 10 yıl, bir kısmında ise 5 yıl olduğu görülmektedir. Sürenin belirlenmesinde hangi kriterler esas alınmıştır?

10. Bu işletmelerin vergi sonrası net gelirlerinin yüzde 55’inin Büyükşehir Bütçesine aktarılması öngörülmektedir. Burada zaten yüzde 45 oranında bir kayıp oluşmaktadır.

11. Ayrıca belediye tarafından işletilmesi halinde kurumlar vergisinden muaf olacak bu işletmeler, yüzde 20 oranında kurumlar vergisi ödemek zorunda kalacaklardır.

12. Mersin’de kiraların peşin alınması bir gelenek olmuşken, kira almadan, “kar edersen, karının bir kısmını kira olarak ödersin” demek doğru mudur? Bu durum, Büyükşehir Belediye Yasası’nın 26. Maddesindeki “belediye meclisince belirlenecek bedel ile” hükmüne ne kadar uymaktadır?

13. Hepsinden önemlisi, bu işletmeler kar elde etmezlerse, hiçbir gelir sağlanamayacaktır.

Hafriyat Sahalarının Devredilmesi

1- Hafriyat sahaları işletmesinin mevcut ekonomik analizi yapılmış mıdır?

2- Elde edilecek gelirin yüzde 20’sinin büyükşehire aktarılması öngörülmektedir? Burada bahsedilen gelirin tanımı nedir? Yüzde 20’lik aktarma oranı nasıl belirlenmiştir?

3- Devir işlemi ile birlikte yüzde 20 oranında kurumlar vergisi doğacağına göre, bu işten belediyenin karı ne olacaktır?

4- Gelirin yüzde 80’i niçin İmar İnşaat A.Ş’ye bırakılmaktadır.

5- 10 Yıllık süre uzun değil midir?

6- Hafriyat sahalarının izin verme ve denetim yetkisi büyükşehirde kaldığına göre, devre konu olan şey nedir?

Sonuç

Bahsedilen işletmeleri devir alması düşünülen İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin geçmiş dönemlerdeki karneleri zayıflarla doludur.

Bir sene önce kendisine bedelsiz devredilen Ekmek Fabrikasını hala işletmeye alamamıştır. Vatandaşlara ucuz ekmek yedirme vaatleri havada kalmıştır.

Son derece karlı bir iş olan Parkmetre işi kendisine devredilmesine rağmen, böylesine basit bir işletme işini becerememiş, bu işi İstanbullu bir firmaya devretmiştir.

Bunların dışında, büfe, cafe ve sosyal tesislerin işletmesi geçmişte de, İmar İnşaat A.Ş’ye devredilmişti. Bu şirket, Mersin’in en güzel noktalarında bulunan bu tesislerin işletmesinde başarılı olamamıştır. Hatta bir dönem, bunları çok düşük fiyatla üçüncü şahıslara devrettiği için bir de soruşturma açılmıştı.

Ayrıca, yakın zamana kadar İmar İnşaat A.Ş. , Büyükşehir’e olan borçlarını ödememişti. Şu andaki son durum hakkında bilgi verilmesini bekliyoruz.

Yıllardır İmar İnşaat A.Ş.’nin hesaplarının meclis denetimine açılmaması kaygı ve kuşkularımızı artırmaktadır.

Bu şirketin aylık mizanları meclis denetimine getirilmeli, yıllık hesapları bağımsız denetçiler tarafından denetlenmelidir. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilenmelidir.

Amaç istihdam yaratmak ise, bu işletmeler niçin daha sonra üçüncü şahıslara devredilmektedir.

Türkiye’de birçok belediye kurdukları uzmanlaşmış, profesyonelce çalışan şirketler yoluyla bu hizmetlere halkımızın ucuz ve kaliteli biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Mesela, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu bir şirket vasıtasıyla işletilen cafe ve çay bahçeleri verdikleri kaliteli ve ucuz hizmetle, piyasa üzerinde regüle edici bir rol oynamaktadır. Bu model başarılı olduğu için, İstanbul’un dört bir yanına ( Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Florya gibi) yayılmıştır.

Devre konu olan işlerden hafriyat işleri belki İmar İnşaat A.Ş’nin uzmanlık alanına girebilir. Ancak, büfe, cafe, çay bahçesi ve sosyal tesisler ile ulaştırma hizmetleri için sadece bu alanlarda uzmanlaşmış yeni şirketler kurulmalıdır.

Böyle uzmanlaşmış şirketler kurulursa, bahsedilen işletmelerin öncelikle deneme mahiyetinde olmak üzere küçük bir kısmının devredilmesi mantıklı olabilir. Bu şirketlerin başarısına göre, devredilecek işletme sayısı artırılabilir. 
 
10 Ocak 2012 Salı 16:19
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
://s7.addacebook.on&aubplusonembed/9E8WnpQePWErder="0" src="/yorspareftllscreen>
(0 Yezilecediv class="sodding-leo pnersin'inyezileceğmesi"
(1"lass="sosyalmedy"yes"n>(ass="kutu">&nbtrackass="kutu">&nbthumbass="kutu">&nb üz ="surmansetnızilece"lass="sosyalmedyv idsyonlendir-ezil/tuz-meeo ueli-ttsrmbila-yai-27-23target="_blank">8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Habzdemir,Avrupa HaTuverieo ueli-tobaıldır'obe -27>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Ha Gündeş'ten Mers
 • Avrupa Have Kenan Evren... Bedrett>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaNevzam Eyes
 • Avrupa Haanlaml Ağbi>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Haler yaazEsmer Cengiz
 • Avrupa Hadışınd sorn bik.tt>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Ha Gkir Zorba
 • Avrupa HaÖlü Oeclis Derneği>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaHarun Ausmsd
 • Avrupa Hadir “Eğiirlü coı AınğınıTi Ali” Annıtı–ı 167>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaFeruduten Meüz
 • Avrupa HaUak-lr Tyük katHmyam Ğpücüğütt>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HabhAncaAkıd
 • Avrupa HaGı cafTrtır VatHmyvanrizmet Mersyük fTrtilinmektTesazi EetmeleGübretTesl aday olu KdvR snsiı>
   
 • Avrupa HabhAncaTeknik="
 • Avrupa Hads Öze -->ganh t’dnesı ngantın tm>gantın
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Hal hAncaMızik
 • Avrupa Haar İnşaŞeh kısmYPK) cusu Sultes Özdümecrüdndi >
   
  ten Mersetiketler-ezilt
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaUlr içSr"> ten Mers
 • Avrupa HaLadde Diirbciclettv (Auafkt m Hırsıatara)>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa Ha uının Sik
 • Avrupa HaNn dahOhiztisahipt>
   
  gabelbüiketler-ezilt
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaSibel'ndei>gabel
 • Avrupa HaDemok ayaısm Demok al v-5şjp bekliy-2>
   
  8" heig5="58" align60/li>
 • Avrupa HaCevd m Yrekiz
 • Avrupa Haar İnş'n acılatmyat m dkuruıanına>i s id="e ="reklamarasin&p;
 •  
  esiadda-15221rget="="s="haberozetok/div>?' siadda>
   
   
   
   
   
   
  esiadda-15221rget="="s="haberozetok/div>?' siadda>
   
   
   
  ="reklamarasin&p;
  (0 NpananVckin sad
  seetmtrum" hesdiyee="büoncterl heNpanaVckin sad('spana', this.value);af i>opiron value="ADANA">Asonai>opiron value="ADIYAMAN">Asıysteği>opiron value="AFYONKARAHISAR">Af-21celehiscediopiron>i>opiron value="AGRI">Ağrıdiopiron>i>opiron value="AKSARAY">Aksceaydiopiron>i>opiron value="AMASYA">Amasyai>opiron value="ANKARA">A1celei>opiron value="ANTALYA">Antalyai>opiron value="ARDAHAN">Arerdiği>opiron value="ARTVIN">Artviği>opiron value="AYDIN">Aydıği>opiron value="BALIKESIR">BçareNicediopiron>i>opiron value="BARTIN">Bantıği>opiron value="BATMAN">Ban cği>opiron value="BAYBURT">Bayburti>opiron value="BILECIKHa uetmiki>opiron value="BINGOLHa ungöli>opiron value="BITLISHa ut hrefopiron>i>opiron value="BOLUHa oluefopiron>i>opiron value="BURDUR">Br şiediopiron>i>opiron value="BURSA">Br sai>opiron value="CANAKKA; ÖnÇonakkalei>opiron value="CANKIRI">Çonkırıdiopiron>i>opiron value="CORUM">Çtur=diopiron>i>opiron value="DENIZLIHaDenizda> opiron>i>opiron value="DIYARBAKIR">Diyarbakıediopiron>i>opiron value="DUZC ÖnDüzcei>opiron value="EDIRN ÖnEtmlnei>opiron value="ELAZIGÖnElazıği>opiron value="ERZINCAN">Erzinccği>opiron value="ERZURUM">Erzuur=diopiron>i>opiron value="ESKISEHIR">Eskii>opiron value="GAZIANTEP">ndeiantepefopiron>i>opiron value="GIRESUN">Gire ueefopiron>i>opiron value="GUMUSHAN ÖnGümüşKocaefopiron>i>opiron value="HAKKARI">Hakkara> opiron>i>opiron value="HATAY">Hra ydiopiron>i>opiron value="IGDIR">Iğdıediopiron>i>opiron value="ISPARTA">Iin&rtai>opiron value="ISTANBULHa#8217;uni>opiron value="IZMIR">i>opiron value="KAHRAMANMARASa Bahrsteğghtaşi>opiron value="KARABUKa Barabüki>opiron value="KARAMAN">Bara cği>opiron value="KARSa Barrefopiron>i>opiron value="KASTAMONUa Ba821monuefopiron>i>opiron value="KAYSERI">Kaysera> opiron>i>opiron value="KILISHaKi hrefopiron>i>opiron value="KIRIKKA; ÖnKırıkkalei>opiron value="KIRKLARELIHaKırkeceeda> opiron>i>opiron value="KIRSEHIR">Kıri>opiron value="KOCAELIHaKocaeda> opiron>i>opiron value="KONYA">Konyai>opiron value="KUTAHYA">Kütahyai>opiron value="MALATYA">Malatyai>opiron value="MANISA">Ma/li>i>opiron value="MARDIN">M8rdiği>opiron value="MERSIN" seetmtesetleetmtes/a>i>opiron value="MUGLA">Muğl>i>opiron value="MUS">Muşi>opiron value="NEVSEHIR">Nevi>opiron value="NIGD ÖnNiğdei>opiron value="ORDU">O şii>opiron value="OSMANIY ÖnOsmruıtei>opiron value="RIZ ÖnRizei>opiron value="SAKARYA">S--tanki>opiron value="SAMSUN">Sam ueefopiron>i>opiron value="SANLIURFA">Şsıtüurfki>opiron value="SIIRT">Siirti>opiron value="SINOP">Sinopefopiron>i>opiron value="SIRNAK">Şırnaki>opiron value="SIVASa Si sri>opiron value="TEKIRDAGÖnTGkirdaği>opiron value="TOKAT">Tokati>opiron value="TRABZON">Trabzoeefopiron>i>opiron value="TUNCELIHaTudenemefopiron>i>opiron value="USAK">Uşaki>opiron value="VAN">Vcği>opiron value="YALOVA0 Yelovki>opiron value="YOZGAT">Yozgati>opiron value="ZONGULDAK">Zonguldakis="sodding-llenve8" ali: 5t:218" ali: 5t:2/div>
  <="reklamarasin&p;
  gacuzecedistrong>iv clas="sosyalmedlsa"="strong>Odistrong>iv clas="sosyalmedlsa"="strong>Gdistrong>iv clas="sosyalmedlsa"="strong>Bdistrong>iv clas="sosyalmedlsa"="strong>Mdistrong>iv clas="sosyalmedlsa"="strong>Pdistrong>iv clasv clas="sosyalmedl(a dding-lbackground-color: #8fc800; color: #FFF;ass="kutu">&nbls&nbls&nbls&nbls&nbls&nbls&nbls
  UEFA AvrupağLigi
  AltğLig ="reklamarasin&p;
  surmasyalmedfb-xfbml-parse-ignore">s-lockquotğucitedi.addacebook.facebooklusoninovatifdir/78">syonlendi.addacebook.facebooklusoninovatifdir/78">Inovatif Har/7
 • iv clasv clas="sosyalmedsin&p;
 • (0 T birtğuBar iv clasemlurmanseturm-grp-wrap"lass="sosyalmedurm-wrap"lass="s="strong>1396distrong> - Niğboluyramı i1566distrong> - Oumuz.inci Osmrulı Padişahı II. Sddamot htaiınıtı.1852distrong> - Fransız Henri Giffard ilk kez zepdanle olu.1882distrong> - #8217;un Beyazıt KütüpKocasitemsildu.1940distrong> - II. her ynSda yılması ge129 İnjl Kz bomb ve TenmuçağhiBerlnş'n sivndüstriyel hedef sade-omb th=", 1947distrong> - Hmlai8217'sorMüslüTenmmülteazilerot şıbeditrzamaPencap sınıunan bdr şieildu. Sih822le1200mmülteazyitemsşma, dizdi.Şa-lon:Kaynak-lazım1956distrong> - Türk'DilYPK) d-En İyitYylat.Ödülünü, Ali adlı romruıala Onh tndi çerlnoğluykazımdr.1960distrong> - anlamk Adat m Di sı1980distrong> - İnedeIin&#Sda yıldeşth=".1981distrong> - Erm Gazml KteleceğTürkiye'ısmıP bisrabrionsolosluğu'nd-->stde k; güven5lidokunvlisdeCemrl Özen öldü, abrionsolos Ktmişİnrl ysinlımdr.1987distrong> - SüleyTenmDemirel, DYP Olağanüstüt
 • Mcenter">syonlendi.addacebs3.panaonawslusonuso.at xa.too"n>(/atbp/oiaUiz/download/dı gxrgetc="/resunun / m our too"n>(!/>://s7.addcebook.at xa.usontbplatform/images/promotğbuttons -lue/TB-bani d3-1r"Mer>
 • opiron>01>opiron>02>opiron>03>opiron>04>opiron>05>opiron>06>opiron>07>opiron>08>opiron>09>opiron>10ivopiron>>opiron>11>opiron>12>opiron>13>opiron>14>opiron>15>opiron>16>opiron>17>opiron>18>opiron>19>opiron>20ivopiron>>opiron>21>opiron>22>opiron>23>opiron>24>opiron>25>opiron>26>opiron>27>opiron>28>opiron>29>opiron>30ivopiron>>opiron>31>> i>seetmtrsizat 1orum" heayaf i>opiron value="01">Ocak i>opiron value="02">Şubat i>opiron value="03">M8rt i>opiron value="04ÖnNiscğ i>opiron value="05">M8yıs i>opiron value="06">Hrzircğ i>opiron value="07ÖnTG-ml i>opiron value="08">Ağustos i>opiron value="09">Kenan i>opiron value="10">Kkim i>opiron value="11"=Kasım i>opiron value="12a>Arçare i>> i>seetmtrsizat 1orum" heyilaf i>opiron>2010ivopiron>>opiron>2011>opiron>2012>opiron>2013>opiron>2014>opiron>2015>opiron>2016>opiron seetmtesetleetmtes/a 167>>> i>inputrtypat submit"_value="Gö zamorum" hego zamorsyalmedsinbutton" /" re/form>ef="/i sodir/7 arşivde-
 • ="reklamarasin&p;