boranlar
Büyükşehir
Güncel Haber Girişi: 16.05.2022 - 11:30, Güncelleme: 17.05.2022 - 11:33

AYDD 3. Olağan Genel Kurulunda Ferudun Gündüz güven tazeledi.

 

AYDD 3. Olağan Genel Kurulunda Ferudun Gündüz güven tazeledi.

Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği'nin (AYDD) 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve mevcut başkan Ferudun Gündüz genel kurulda güven tazeleyerek oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.
Sedat Yılmaz/inovatifhaber AYDD Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, Genel Kurul'da, yaptığı konuşmada pandemi döneminde bir araya gelmekte zorlandıklarını ama pandeminin sona ermesinin ardından yeniden üyelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Gündüz, Pandemi döneminde görevlerini tehlikeye rağmen  üstün özveri ile gerçekleştiren sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla yad etti ve bu süreçte yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarını saygıyla andı. Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir (Institute of Management Consultants). Sürekli gelişen ve değişen dünyada şirketlerin içinde bulundukları yoğun rekabet koşullarını dikkate alarak, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek, eksiklerini tamamlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla bir ücret karşılığında, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yetenekleri kullanan ve bu süreç sonunda kuruma fayda sağlayan kişiye yönetim danışmanı denir. (Eğitmenlikten farkı olarak izlenebilir somut katkılar sağlamaktır) Genel Kurlul'da divan başkanlığına Prof. Dr. Köksal Hazır, Divan Başkan Yardımcılığına Cengiz Gündüz ve Yazmanlığa  Berat Baran  seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Genel Kurul gündem maddelerine geçildi. Faaliyet Raporu okundu.                                                                                                          Yaptığı açıklamada Başkan Gündüz, “Kovid dönemi bizim 3 yıllık çalışma sürecimizi olumsuz etkiledi. Fiziksel olarak bir araya gelemedik. Sadece internet üzerinden görüşmeler yapabildik. Sonunda bu güne geldik. Bu arada derneğimize 14 yeni üye katılımı gerçekleşti. Yönetim Danışmanlarının her sektörden işletmeye nasıl bir katkı sağladığını  son dönemde gerçekleştirdiğimiz çeşitli programlarda  anlatmaya çalıştık  . Bundan böylede öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri geliştirmek, aradaki diyaloğu kuvvetli hale getirmek için bazı çalışmalar yapacağız. Daha sonra da hedef kitlemiz olan İş Dünyası ve kamuoyuna yönelik bazı iletişim çalışmaları yapacağız.Covid nedeniyle sektörlerde  büyük bir durgunluk yaşandı. Potansiyel müşterilerimiz de dahil bir çok fabrika ve işletmeler bu dönemde  üretim ve hizmetlerine ara verdi. Ancak tarım ve gıda, lojistik, sağlık gibi sektörler ise önemli avantajlar yakalayıp karlı hale geçtiler. Gelinen bu noktada yönetim danışmalığının daha da önem kazandığı bir sürece girdiğimizi ve her firmanın bu hizmetle buluşmasının zaruri olduğunu anlatmalıyız. Biz aslında kamusal bir görev yapıyoruz ve ülkemizin milli serveti olarak adlandıracağımız işletmelerimizin ömrünün uzamasına katkı sağlayan çok önemli bir mesleğin sahipleriyiz. Genel kurula sunulan bir önerge ile derneğin adının "Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği"  olarak değiştirilmesi önerisi getirildi.Buradaki amacımız daha kapsayıcı olmak ve ülkemizin her yerinden nitelikleri uygun olan ve fiilen Yönetim Danışmanı mesleğini realize eden meslektaşlarımıza kapımızı açmaktır.                                                                                                    Başkan Gündüz bu konudaki açıklamasında “ Pandemi öncesi yıllarda Türkiyede kurulu  7 dernek bir araya gelerek bir federasyon oluşturmayı hedeflemiştik. Ancak, tüm dernek başkanları ciddi emek sarf etmesine rağmen şimdilik bu mümkün olamadı.   Derneklerimizin bir kısmı da pasif bir döneme girdi. Elbette Covid Pandemisi de bu konuda hepimizi olumsuz etkiledi. Diğer derneklerle daha yakın bir işbirliği içinde olmayı kararlaştırdık. Bunu yaparsak hem derneğimiz daha güçlü hale gelir hem de diğer bölgelerdeki meslektaşlarımızla daha sık iletişimde bulunup fikir alışverişinde bulunabilir; ortaklaşa daha güçlü projeler üretebiliriz.                                                                                                                 Görüşmelerin ardından Genel Kurulda Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği'nin adı Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği olarak değiştirildi. En kısa sürede diğer Derneklerle iletişim kurularak bir toplantı ile ANADOLU YÖNETİM DANIŞMANLARI PLATFORMU nun da oluşturulması için çalışmalara başlatılması kararlaştırıldı. Genel kurulda ayrıca hem Dernek Üyelerinin faaliyetlerinin denetlenebilir olması hem de Dernek Üyeliğinin tercih edilebilir olmasına katkı sağlaması için AYDD bünyesinde bir   Disiplin Kurulu oluşturulması teklif edildi. Piyasada dolaşan korsan Danışmanların da mesleğe zarar verdiği de belirtildi.Bunu önlemek için de bazı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Teklif kabul edildi ve bu kurula Ömer Faruk Bozbey, Yeşim Ersan, Metin Ocak seçildi. Derneğin giriş aidatının 250 TL, yıllık aidatın da aylık 60 TL olmak üzere toplam 720 TL olması oy birliği ile kararlaştırıldı. Faaliyet ve çalışma raporlarının  ibra edilmesinin ardından  AYDD 3. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim kurulu , Denetleme Kurul üyeleri  seçimlerine geçildi. Genel Kurul  oybirliği ile yeni yönetim kurulunu seçti. ANADOLU  YDD Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeleyen Ferudun Gündüz, Genel Kurula yaptığı teşekkür konuşmasında; " Yeni dönemde Çukurova Bölgesinden başlayarak ; Odalar, AKİB, Borsalar, ilgili STK lar ile bir araya gelerek işletme ömürlerinin uzatılmasına katkı vererek projeler üretecek ve uygulayacağız. Ayrıca belirlenmiş ve karşılıklı mutabık kaldığımız bazı konularda panel ve konferanslar düzenleyeceğiz.Üniversitelerle işbirliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Özellikle  Üniversite ve sanayiciyi bir araya getirmenin yanı sıra danışmanlık mesleğini de bu ortamda tanıtmak istiyoruz.Ayrıca üniversiteler  ile işbirliği içerisinde yönetim danışmanı yetiştirme sertifika programı açmak istiyoruz. Bunun dışında özellikle işletmelerdeki problemleri tespitte çok önem taşıyan İşletme Check-Up çalışmasını MESİAD örneğinde olduğu gibi ÇKA, Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya KOSGEB vb kurumlardan kamusal fonlar sağlayarak yaygınlaştırmak istiyoruz.  Yeni dönemde  ANADOLU YDD  yi meslek mensupları için bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz.  Haziran ayı içerisinde yapılacak ilk Genişletilmiş  Yönetim Kurulu toplantısında da  3 yıllık Eylem Planının belirleneceği vurgulandı. ANADOLU YDD, bünyesindeki akademisyen ve alanında Uzman Danışmanlardan oluşan üye kalitesiyle bölgenin nadide STK'larından biridir. Çok daha önemli projelerle ülke gelişimine katkı sağlayacağız.  Bu göreve yeniden seçilmemizi sağlayan tüm ANADOLU YDD üyelerine çok teşekkür ediyorum.                                                                         Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri: (Asil) 1-Ferudun Gündüz (Başkan) 2-İlhan Ege (Başkan Yardımcısı) 3-Köksal Hazır (Başkan Yardımcısı) 4-Yeşim Ersan (Genel Sekreter) 5-Hasan Kurtulan (Sayman) 6-Mehmet Eroğlu (üye) 7-Mücait Kaleli  (üye)   Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek) 1- Metin Ocak 2-Canan Yakar 3- Murat Kahraman 4-Edlan Bostancı 5-Zeynep Kızılgül   Denetleme Kurulu Üyeleri (Asil) 1- Adnan Koluş 2-Osman Yılmaz 3-Hasan Hüseyin Ünver   Denetleme Kurulu Üyeleri (Yedek) 1- Buket Küçükbey
Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği'nin (AYDD) 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti ve mevcut başkan Ferudun Gündüz genel kurulda güven tazeleyerek oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Sedat Yılmaz/inovatifhaber

AYDD Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, Genel Kurul'da, yaptığı konuşmada pandemi döneminde bir araya gelmekte zorlandıklarını ama pandeminin sona ermesinin ardından yeniden üyelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Gündüz, Pandemi döneminde görevlerini tehlikeye rağmen  üstün özveri ile gerçekleştiren sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla yad etti ve bu süreçte yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarını saygıyla andı.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir (Institute of Management Consultants).

Sürekli gelişen ve değişen dünyada şirketlerin içinde bulundukları yoğun rekabet koşullarını dikkate alarak, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek, eksiklerini tamamlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla bir ücret karşılığında, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yetenekleri kullanan ve bu süreç sonunda kuruma fayda sağlayan kişiye yönetim danışmanı denir. (Eğitmenlikten farkı olarak izlenebilir somut katkılar sağlamaktır)

Genel Kurlul'da divan başkanlığına Prof. Dr. Köksal Hazır, Divan Başkan Yardımcılığına Cengiz Gündüz ve Yazmanlığa  Berat Baran  seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Genel Kurul gündem maddelerine geçildi. Faaliyet Raporu okundu.                                                                                                         

Yaptığı açıklamada Başkan Gündüz, “Kovid dönemi bizim 3 yıllık çalışma sürecimizi olumsuz etkiledi. Fiziksel olarak bir araya gelemedik. Sadece internet üzerinden görüşmeler yapabildik. Sonunda bu güne geldik. Bu arada derneğimize 14 yeni üye katılımı gerçekleşti.

Yönetim Danışmanlarının her sektörden işletmeye nasıl bir katkı sağladığını  son dönemde gerçekleştirdiğimiz çeşitli programlarda  anlatmaya çalıştık  . Bundan böylede öncelikle kendi aramızdaki ilişkileri geliştirmek, aradaki diyaloğu kuvvetli hale getirmek için bazı çalışmalar yapacağız. Daha sonra da hedef kitlemiz olan İş Dünyası ve kamuoyuna yönelik bazı iletişim çalışmaları yapacağız.Covid nedeniyle sektörlerde  büyük bir durgunluk yaşandı. Potansiyel müşterilerimiz de dahil bir çok fabrika ve işletmeler bu dönemde  üretim ve hizmetlerine ara verdi. Ancak tarım ve gıda, lojistik, sağlık gibi sektörler ise önemli avantajlar yakalayıp karlı hale geçtiler. Gelinen bu noktada yönetim danışmalığının daha da önem kazandığı bir sürece girdiğimizi ve her firmanın bu hizmetle buluşmasının zaruri olduğunu anlatmalıyız. Biz aslında kamusal bir görev yapıyoruz ve ülkemizin milli serveti olarak adlandıracağımız işletmelerimizin ömrünün uzamasına katkı sağlayan çok önemli bir mesleğin sahipleriyiz.

Genel kurula sunulan bir önerge ile derneğin adının "Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği"  olarak değiştirilmesi önerisi getirildi.Buradaki amacımız daha kapsayıcı olmak ve ülkemizin her yerinden nitelikleri uygun olan ve fiilen Yönetim Danışmanı mesleğini realize eden meslektaşlarımıza kapımızı açmaktır.                                                                                                   

Başkan Gündüz bu konudaki açıklamasında “ Pandemi öncesi yıllarda Türkiyede kurulu  7 dernek bir araya gelerek bir federasyon oluşturmayı hedeflemiştik. Ancak, tüm dernek başkanları ciddi emek sarf etmesine rağmen şimdilik bu mümkün olamadı.   Derneklerimizin bir kısmı da pasif bir döneme girdi. Elbette Covid Pandemisi de bu konuda hepimizi olumsuz etkiledi. Diğer derneklerle daha yakın bir işbirliği içinde olmayı kararlaştırdık. Bunu yaparsak hem derneğimiz daha güçlü hale gelir hem de diğer bölgelerdeki meslektaşlarımızla daha sık iletişimde bulunup fikir alışverişinde bulunabilir; ortaklaşa daha güçlü projeler üretebiliriz.                                                                                                                

Görüşmelerin ardından Genel Kurulda Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği'nin adı Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği olarak değiştirildi.

En kısa sürede diğer Derneklerle iletişim kurularak bir toplantı ile ANADOLU YÖNETİM DANIŞMANLARI PLATFORMU nun da oluşturulması için çalışmalara başlatılması kararlaştırıldı.

Genel kurulda ayrıca hem Dernek Üyelerinin faaliyetlerinin denetlenebilir olması hem de Dernek Üyeliğinin tercih edilebilir olmasına katkı sağlaması için AYDD bünyesinde bir   Disiplin Kurulu oluşturulması teklif edildi. Piyasada dolaşan korsan Danışmanların da mesleğe zarar verdiği de belirtildi.Bunu önlemek için de bazı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Teklif kabul edildi ve bu kurula Ömer Faruk Bozbey, Yeşim Ersan, Metin Ocak seçildi.

Derneğin giriş aidatının 250 TL, yıllık aidatın da aylık 60 TL olmak üzere toplam 720 TL olması oy birliği ile kararlaştırıldı.

Faaliyet ve çalışma raporlarının  ibra edilmesinin ardından  AYDD 3. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim kurulu , Denetleme Kurul üyeleri  seçimlerine geçildi. Genel Kurul  oybirliği ile yeni yönetim kurulunu seçti.

ANADOLU  YDD Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeleyen Ferudun Gündüz, Genel Kurula yaptığı teşekkür konuşmasında; " Yeni dönemde Çukurova Bölgesinden başlayarak ; Odalar, AKİB, Borsalar, ilgili STK lar ile bir araya gelerek işletme ömürlerinin uzatılmasına katkı vererek projeler üretecek ve uygulayacağız. Ayrıca belirlenmiş ve karşılıklı mutabık kaldığımız bazı konularda panel ve konferanslar düzenleyeceğiz.Üniversitelerle işbirliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Özellikle  Üniversite ve sanayiciyi bir araya getirmenin yanı sıra danışmanlık mesleğini de bu ortamda tanıtmak istiyoruz.Ayrıca üniversiteler  ile işbirliği içerisinde yönetim danışmanı yetiştirme sertifika programı açmak istiyoruz. Bunun dışında özellikle işletmelerdeki problemleri tespitte çok önem taşıyan İşletme Check-Up çalışmasını MESİAD örneğinde olduğu gibi ÇKA, Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya KOSGEB vb kurumlardan kamusal fonlar sağlayarak yaygınlaştırmak istiyoruz. 

Yeni dönemde  ANADOLU YDD  yi meslek mensupları için bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz.  Haziran ayı içerisinde yapılacak ilk Genişletilmiş  Yönetim Kurulu toplantısında da  3 yıllık Eylem Planının belirleneceği vurgulandı. ANADOLU YDD, bünyesindeki akademisyen ve alanında Uzman Danışmanlardan oluşan üye kalitesiyle bölgenin nadide STK'larından biridir. Çok daha önemli projelerle ülke gelişimine katkı sağlayacağız.  Bu göreve yeniden seçilmemizi sağlayan tüm ANADOLU YDD üyelerine çok teşekkür ediyorum.                                                                        

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri: (Asil)

1-Ferudun Gündüz (Başkan)

2-İlhan Ege (Başkan Yardımcısı)

3-Köksal Hazır (Başkan Yardımcısı)

4-Yeşim Ersan (Genel Sekreter)

5-Hasan Kurtulan (Sayman)

6-Mehmet Eroğlu (üye)

7-Mücait Kaleli  (üye)

 

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

1- Metin Ocak

2-Canan Yakar

3- Murat Kahraman

4-Edlan Bostancı

5-Zeynep Kızılgül

 

Denetleme Kurulu Üyeleri (Asil)

1- Adnan Koluş

2-Osman Yılmaz

3-Hasan Hüseyin Ünver

 

Denetleme Kurulu Üyeleri (Yedek)

1- Buket Küçükbey

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve inovatifhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.