Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini çocuk nüfus oluşturdu

Yaşam 18.04.2023 - 12:14, Güncelleme: 18.04.2023 - 12:14
 

Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini çocuk nüfus oluşturdu

2022 yılı sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Çocuk, 2022 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocukların oluşturduğu belirtildi. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocukların %48,7'sini kız çocukların oluşturduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oranın 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 olduğu üzerinde duruldu. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağının öngörüldüğü belirtildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusunun 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 650 bin 919’unu çocukların oluşturduğu bildirildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yıl sonu itibarıyla, Mersin nüfusu  1 milyon 916 bin 432 kişi iken bunun 513 bin 755’ini çocukların oluşturduğu belirtildi. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalamasının %18,1 olduğu ifade edildi. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa, %21,0 ile İsveç olduğu nun görüldü belirtildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise sırasıyla, %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz, %15,9 ile Malta olduğu açıklandı. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğunun görüldüğü üzerinde duruldu. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin %44,9 ile Şanlıurfa olduğu açıklandı. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı’nın izlediğı belirtildi. Türkiye'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,3 oldu ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısının 26 milyon 75 bin 365 olduğu açıklandı. Hanelerin %44,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğunun görüldüğü belirtildi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,0 ile Tunceli olduğunun görüldüğü belirtildi. Çocuk nüfusun 2022 yılında %29,4'ünün 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü Çocuk nüfusun yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında çocuk nüfusun %28,3'ünün 0-4 yaş grubunda, %27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, %27,1'inin 10-14 yaş grubunda ve %16,8'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %25,1'inin 0-4 yaş grubunda, %29,4'ünün 5-9 yaş grubunda, %28,5'inin 10-14 yaş grubunda ve %17,0'sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığının görüldüğü ifade edildi. Canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olduğu açıklandı. Doğan bebeklerin 554 bin 41'i erkek, 525 bin 801'inin ise kız olduğu ifade edildi. Canlı doğan bebeklerin %96,9'unu tekil, %3,0'ünü ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumların oluşturduğuna yer verildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında %91,6 iken 2021 yılında %97,5 olduğu belirlendi. Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Zeynep oldu ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimlerinin ise Zeynep, Asel ve Defne olduğu ifade edildi. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne isminin verildiği belirtildi. Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğunun görüldüğü üzerinde duruldu. Yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı %18,7 oldu Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının %18,7 olduğu belirtildi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için %27,0 kız çocuklar için %10,0 olduğunun görüldüğü belirtildi. Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümlerinin dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısının 2021 yılında bin 313 olduğu açıklandı. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 893 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 669 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 429 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
2022 yılı sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Çocuk, 2022 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocukların oluşturduğu belirtildi. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocukların %48,7'sini kız çocukların oluşturduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oranın 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 olduğu üzerinde duruldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusunun 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 650 bin 919’unu çocukların oluşturduğu bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yıl sonu itibarıyla, Mersin nüfusu  1 milyon 916 bin 432 kişi iken bunun 513 bin 755’ini çocukların oluşturduğu belirtildi.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalamasının %18,1 olduğu ifade edildi. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa, %21,0 ile İsveç olduğu nun görüldü belirtildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise sırasıyla, %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz, %15,9 ile Malta olduğu açıklandı. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğunun görüldüğü üzerinde duruldu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ilin %44,9 ile Şanlıurfa olduğu açıklandı. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı’nın izlediğı belirtildi.

Türkiye'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,3 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısının 26 milyon 75 bin 365 olduğu açıklandı. Hanelerin %44,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğunun görüldüğü belirtildi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,0 ile Tunceli olduğunun görüldüğü belirtildi.

Çocuk nüfusun 2022 yılında %29,4'ünün 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Çocuk nüfusun yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında çocuk nüfusun %28,3'ünün 0-4 yaş grubunda, %27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, %27,1'inin 10-14 yaş grubunda ve %16,8'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %25,1'inin 0-4 yaş grubunda, %29,4'ünün 5-9 yaş grubunda, %28,5'inin 10-14 yaş grubunda ve %17,0'sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığının görüldüğü ifade edildi.

Canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu

Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olduğu açıklandı. Doğan bebeklerin 554 bin 41'i erkek, 525 bin 801'inin ise kız olduğu ifade edildi. Canlı doğan bebeklerin %96,9'unu tekil, %3,0'ünü ikiz, %0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumların oluşturduğuna yer verildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında %91,6 iken 2021 yılında %97,5 olduğu belirlendi.

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Zeynep oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimlerinin ise Zeynep, Asel ve Defne olduğu ifade edildi. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne isminin verildiği belirtildi.

Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğunun görüldüğü üzerinde duruldu.

Yaş grubu 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı %18,7 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının %18,7 olduğu belirtildi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için %27,0 kız çocuklar için %10,0 olduğunun görüldüğü belirtildi.

Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümlerinin dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısının 2021 yılında bin 313 olduğu açıklandı. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 893 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 669 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 429 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve inovatifhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.