Haber Detayı
14 Nisan 2021 - Çarşamba 17:16
 
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Tedbirleri Açıkladı
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İçişleri Bakanlığının “Kısmi Kapanma Tedbirleri” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
GÜNCEL Haberi
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Tedbirleri Açıkladı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar şöyle:

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Mersin  Valisi Ali İhsan SUbaşkanlığında; İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı “Kısmi Kapanma Tedbirleri” konulu  Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maskeve mesafekurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

 

Gelinen  aşamada  mutasyona  uğrayan  Covid-19  virüsünün  dünya  genelinde  hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur. Bu  çerçevede 12.04.2021 tarihinde  Sayın  Cumhurbaşkanımızın  başkanlığında  toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşambagünü saat  19.00’danitibaren ülke genelinikapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmayayönelik tedbirlerin alınmasıyönündeki değerlendirmeye dayalı olarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1-Hafta içerisindeyer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00saatleri arasında, hafta sonlarıise Cumagünleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesive Pazargünlerinin tamamınıkapsayacak ve Pazartesigünleri saat 05.00’de tamamlanacak şekildesokağa çıkma kısıtlamasıuygulanacaktır.

 

1.1-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarikve lojistikzincirlerinin  aksamaması, sağlık, tarımve ormanfaaliyetlerinin  sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’tebelirtilen yerler ve kişilerkısıtlamadan muaf tutulacaktır. -Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığının 14.12.2020 tarih ve 20799sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenineve buna bağlı olarak zamanve güzergâhile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımıolarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir. -Öte yandan yabancılarayönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetlerkapsamında geçici/kısa  bir  süreiçin  ülkemizde  bulunan  yabancıları kapsamakta  olup; ikamet  izinliler, geçici  koruma  statüsündekilerveya  uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışındaülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

 


1.2-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal,manav, kasaplar ve kuruyemişçiler10.00-17.00saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine  en  yakın market, bakkal,manav,   kasapve  kuruyemişçileregidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal,manav,kasap, kuruyemişçilerve online sipariş firmalarıevlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

 

1.3-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretimininyapıldığı fırınve/veya unlu mamul ruhsatlıiş yerleri ile bu iş yerlerinin  sadece ekmek satan  bayileriaçık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmakve araç kullanmamakşartıyla (engelli  vatandaşlarımız  hariç)  ikametlerine  yürüme  mesafesinde  olan  fırına  gidip gelebileceklerdir. -Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi dedahil pide veekmek üretimiiftardan 1 saat öncesonlandırılacakve iftar saatine kadar sadece satışyapılabilecektir. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir. -Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

 

1.4-Sokağa  çıkma  kısıtlamasındaki  sürelere  uymak  için tüm  işyerlerinin(istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00saatleri arası olarak belirlenecektir. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacaktır. 

 

2-Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzerivatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altıgençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmamaları gerekmektedir. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altıgençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını(metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecektir. Milli  Eğitim  Bakanlığınca  yüz  yüze  eğitimin  devamına  karar  verilen  sınıf  seviyeleri  ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebileceklerdir.

 

3-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde(hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu hallerdışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerineizin verilmeyecektir.

 


3.1-Herhangibir zorunlu hali bulunmayankişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları(uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasındanmuafolacaktır.

 

3.2-Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, -Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi), -Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), -ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, -Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, -Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, -Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Vatandaşlarımız,  yukarıda  belirtilen  durumların  varlığı  halinde toplu  ulaşım araçlarıylaveya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURUve ALO 199sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarındanizin almak kaydıyla özel araçlarıylaseyahat edebileceklerdir.

 

3.3-Sokağa  çıkma  kısıtlaması  uygulanan  süre  ve  günlerdekişehirlerarası  seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılmasıamacıyla şehrimizintüm giriş ve çıkışlarında(iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, özel araçlarlaseyahat  edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıklarımuhakkak  tetkik  edilecek  ve geçerli  bir  mazereti/muafiyeti bulunmayan  kişilerin  şehirlerarası  seyahatlerine  izin verilmeyecektir.

 

4-16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri(restoran, lokanta, kafeterya, pastane,  tatlıcı  gibi  yerler)  işyerlerinin  iç  veya  dış  alanlarında masada  müşteri  kabuledemeyeceklerdir.Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içigünlerde 07.00-19.00saatleri arasında gel-alve paket servis, saat 19.00’dansahur vaktinekadar sadece paket servis, Cumartesive Pazargünleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadarsadece paket servisşeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. Aynı şekilde online yemek sipariş firmalarıhafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktinekadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

 

5-Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine17 Mayıs 2021Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir. -Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları,hamamve saunalar, lunaparklarve tematikparkları, -Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek   lokali, çay  bahçesigibi   yerler, -İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonugibi yerler.
Çay ocaklarıise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

 

6-17 Mayıs 2021tarihine  kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıve bunların üst kuruluşları ile birliklerve kooperatifleringenel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerineizin verilmeyecektir.

 

7-Evlendirme  işlemleriningerçekleştirilmesine  devam  edilmekle  birlikte nikahve nikah merasimişeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021tarihinden itibarenyapılabilecektir. Bu süreye kadar  herhangi  bir  şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğünyapılmasına  müsaade edilmeyecektir.

 

8-Şehir içi toplu ulaşım araçlarında; -Oturma kapasitesi 50ile sınırlandırılacak, -Minibüs/midibüslerile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltmeve kaldırılmayapılmayan otobüslergibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek, Raylı  sistem  araçları  (metro,  tramvay  vb.),  metrobüsler  ve  koltuk  kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış  otobüslerde ayakta  alınabilecek  yolcu  sayısını  belirtir  levha/tabelaherkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

 

9-Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon  merkezi, çocuk evlerigibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs 2021tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

 

10-Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin(otel,  motel,  apart  otel,  pansiyon  vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacaktır. İçişleri Bakanlığının 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020  tarih ve 19986 sayılı Genelgeleridoğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerietkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyonbaşta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.

 

11-Çeşitli işyerleri tarafından açılışnedeniyle veya belirligünya da saatlereözgüyapılan indirim uygulamalarıkontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple işyerleri  tarafından açılış  nedeniyleveya belirli  günya   da saatlereözgü genel   indirim uygulamalarının yerine yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları yapılması gerekmektedir.

 

12-Cumhurbaşkanlığının2021/8sayılı Genelgesidoğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktanve/veya dönüşümlüçalışma gibi esnek çalışma yöntemlerindenazami düzeyde istifade edilecek, idari  izinkapsamındaki personele(hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai  saatlerininbaşlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00olarak uygulanması sağlanacaktır. Çalışma koşulları, şartları ve imkanları uygun olan özel sektör firmalarındada esnek çalışma yöntemlerine geçilmesi teşvikedilecektir.

 


13-İçişleri Bakanlığının02.03.2021 tarih ve 3601 sayılı Genelgesi ile tüm deniz sınır kapılarımızdan15  Nisan  2021tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021tarihine  kadar devam ettirilecektir.

 

Negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş ve işlemler daha önceden yayımlanmış olan genelgeleregöre yerine getirilecektir. Yukarıda  belirtilen  tedbirlere  ilişkin  ilimiz  genelinde  görevli  tüm  kamu  kurum  ve kuruluşları  ile  yetkililerinin,  işbirliği  içinde  ve  ilgili  diğer  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde çalışmalarını  ivedilikle  planlanması,  belirtilen esaslar  doğrultusunda  hareket  edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabuk edilmiştir.

 

 

Kaynak: Editör: Sedat Yılmaz
Etiketler: Mersin, İl, Umumi, Hıfzıssıhha, Kurulu, Yeni, Tedbirleri, Açıkladı,
Yorumlar
Haber Yazılımı