sayfa içeriği
Haber Detayı
22 Kasım 2018 - Perşembe 08:58
 
MESBAŞ Sayıştay raporu; bir kuzudan kırk post çıkarma halleri… Abdullah Ayan yazdı
Sayıştay Raportörleri 2017 yılında gerçekleştirdikleri incelemelerde özellikle Mersin Serbest Bölgesinde elde ettikleri çok daha çarpıcı bir bulgulara da yer veriyorlar.
GÜNDEM Haberi
MESBAŞ Sayıştay raporu; bir kuzudan kırk post çıkarma halleri… Abdullah Ayan yazdı

Sayıştay' ın 2017 Ekonomi Bakanlığı denetleme raporunda özel bölüm ayırdığı Mersin Serbest Bölgesi ve Mesbaş ile ilgili yer verdiği rapor; çok ciddi ve önümüzdeki günlerde özellikle kullanıcılar tarafından yargıya taşınması gerekecek mali konularda önemli bilgiler bulgular içermekte…

Kullanıcıların sırtına yüklenen ve bedeli Serbest Bölgedeki mükelleflerden tahsil edilen tüm hizmetlerle ilgili Sayıştay' ın temel hareket noktası, önceki makalede altını çizdiğim "kurucu bölge işletmecisi" sıfatını hak etmediği halde (Sayıştay raporunda tüm hukuki boyutlarıyla ve herkesin anlayacağı bir dille çıplak biçimde ele alındığı için tekrarlamaya gerek görmedim) Bölge Kurucu İşleticisi imtiyazına sahipmiş gibi davranmasının hukuka uygun olup olmadığı konusunda ortaya koyduğu gerekçeler ve yine hukuka dayandırdığı neyin nasıl yapılması gerektiği yolundaki görüşler…

Sayıştay Raportörleri 2017 yılında gerçekleştirdikleri incelemelerde özellikle Mersin Serbest Bölgesinde elde ettikleri çok daha çarpıcı bir bulgulara da yer veriyorlar.

Örnek mi?

Yine olduğu gibi ve nokta/virgülüne dokunmadan rapordan alıntıladığım bölüm bir önemli tespitle başlıyor:

"Mersin Serbest Bölgesi' nde, Bölge Kurucu ve İşleticisi yükümlülüğünde bulunan hizmetlere ilişkin Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak kullanıcılardan ücret tahsil edildiği görülmüştür"

Ve devam ediyor:

"30.12.2016 tarihinde Bakanlık ile MESBAŞ arasında "Mersin Serbest Bölgesinin işletilmesi ile İdame ve Geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı yatırımlarının MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından yapılmasına dair kuruluş ve işletme sözleşmesi akdedilmiş ve 1.1.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. (…)

Şirket (MESBAŞ), Mersin Serbest Bölgesi' nin mevcut alt yapısı (elektrik, su, haberleşme, kanalizasyon, drenaj, atık su arıtma tesisi, yollar ve benzeri) ile üst yapısının (çevre çitleri, idari binalar, bölge giriş kapıları, sosyal ve ticari tesisler, peyzaj, çevre düzenlemesi ve benzeri) yenilenmesi, bakım-onarımı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımları, yatırım programına uygun olarak yapmayı ve yatırımların gerçekleşme durumunu yıllık olarak Bakanlığa raporlamayı kabul ve taahhüt eder. (…)

**

(…) Şirket Bölgede kullanıcıların ihtiyaç duydukları elektrik, su ve haberleşme hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar, bu hizmetlere ilişkin ücretlerin tahsili ve yetkili mercilere ödenmesini tek elden yürütür. Şirket, yaptığı bu koordinasyon işlemleri ve bu konulardaki genel giderler karşılığı olarak düzenleyeceği ve Bakanlık onayına sunacağı tarifede belirlenen ücretler dışında başka bir ücret talep etmez."

Sayıştay' ın raporunda yer verdiği gibi hüküm hiç kimsenin başka bir yöne çekemeyeceği kadar açık değil mi?

Açık olmasına açık ta, Sayıştay bulgularına göre işler öyle yürütülmemiş…

Nasıl yürütüldüğünü yine raporun ruhuna dokunmadan özetlemeye çalışayım:

"Kuruluş ve işletme sözleşmesine aykırı olarak, kullanıcıların kendilerine tahsis edilen alanda kendi işçileri ve ekipmanlarıyla gerçekleştireceği yükleme, boşaltma hizmetlerinde işin tarifeye göre tahakkuk eden ücretin 20' sinin MESBAŞ' a ödeneceğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu ve MESBAŞ tarafından hizmet tarifesinde yer alan bu madde kapsamında kullanıcılardan tahsilata yapıldığı"

Gerçekten de idraki hayli zor ama Bakanlıkla akdedilen sözleşmede "kullanıcıların kendilerine tahsis edilen alanlarda, kendi faaliyetleri ile ilgili kendi işçileri ve ekipmanlarıyla gerçekleştirdikleri yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme gibi hizmetlerden koordinasyon veya aracılık hizmet ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilemez" hükmü varken, işletmecilerin kendi imkanlarıyla ve bedelini kendilerinin ödediği işlerden belli oranda ücret tahsilatı yapmakta ve Sayıştay' a göre bu mevzuata ve sözleşmenin "hizmetler" başlıklı 7. maddesindeki "bu hizmetlerden koordinasyon veya aracılık hizmet ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilemez" hükmüne aykırı…

Gelelim bölgedeki işletmecilerin yıllardır canını yakan elektrik kullanım ücretiyle ilgili can sıkan hatta zaman zaman can yakan uygulamaya…

Önce Bölgede uygulamanın ilk günden bugüne nasıl işlediğini anlatayım:

Bölgede tüketilen tüm elektriği tedarikçiden  MESBAŞ alıyor, bölge kullanıcılarına dağıtıyor ve her işletmenin aylık sarfiyatına göre fatura edip parayı topluyor ve tedarikçiye ödemeyi yapıyor.

Aslında sistem başta tatil siteleri olmak üzere pek çok yerde uygulanmak zorunda kalınan bir yöntem. Kısaca tedarikçi ile tek abonenin muhatap olduğu ancak o abonenin alt kullanıcılarla muhatap olduğu tüketimlerine göre onlardan para toplayıp faturayı ödediği basit bir uygulama…

Peki MESBAŞ yıllardır ne yapıyor?

"Tedarikçi firma faturası üzerine koordinasyon bedeli (10) koyuyor, genel giderler dışında umumi aydınlatma, kayıp tutarı, reaktif tüketim adıyla kullanıcılardan yaklaşık 750 bin TL tahsilat yapıldığı" Sayıştay Raporunda yer alıyor.

Bununla da kalmıyor… Konuyla ilgili raporda en çarpıcı bilgi şöyle yer alıyor:

"Mersin Organize Sanayi Bölgesinde elektrik birim satış fiyatı 0,233 TL/kw iken, serbest bölgede kullanıcıların KDV ödememesine rağmen kullanıcılara yansıtılan birim fiyatın 0,317 TL/kw olduğu"

Tablonun anlamı mı?

İşletmeci ve yatırımcıların Dünyayla rekabet edebilmesi için her türlü vergiden muaf ve dünya koşullarında girdilerle çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan bölgede, işleri organize etsin diye devletin kurulmasına ön ayak olduğu ve işleri organize etmekle görevlendirdiği bir kurum kullanıcılara verdiği elektriği OSB' lerden 36 pahalıya fatura ediyor.

Sonra da bu serbest bölgeden küresel ölçeklerde rekabete dayanıklı  kahramanlar çıkmasını bekliyoruz…

Çıkar mı?

O kadim atasözü geldi aklıma: "Çıkmayan candan umut kesilmez"


Abdullah Ayan

 

İlgili yazılar:

Mersin Serbest Bölgesi ile MESBAŞ hakkında Sayıştay Denetleme raporu ne diyor?

 

Kaynak: Editör: Sedat Yılmaz
Etiketler: MESBAŞ, Sayıştay, raporu;, bir, kuzudan, kırk, post, çıkarma, halleri…, Abdullah, Ayan, yazdı,
Yorumlar
Haber Yazılımı